Rates

INTERNATIONAL PAYMENTS/ ПЛАТЕЖІ У ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
FOR FOREIGN BANKS/ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ
Payments in favour of clients of Pivdenny Bank/Платежи на користь клієнтів Акціонерного банку «Південний»:
Instructed charges (fireld 71A)/ Інструкції де поле 71А містить:
BEN, SHA none
OUR EUR 10
Payments in favour of other non-banks clients/
Платежи на користь інших бенефіціарів, що не є фінансовими установами
USD 10
CASH OPERATIONS/ КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ
Cash sale to other banks/
Продаж готівки іншим банкам
By arrangement
AUDIT CONFIRMATION/ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДЛЯ АУДИТОРІВ
Confirmation for auditors by the bank request in any form/
Підтвердження для аудиторів за запитом банку у будь-якій формі:
– foreign banks EUR 50
– ukrainian banks EUR 50 (in UAH by NBU rate)
DOCUMENTARY COLLECTIONS/ ДОКУМЕНТАРНЕ ІНКАСО
Handling fee/ Обслуговування операції USD 100 + 0,1%
Amendment to collection instructions, incl. cancellation/
Зміна умов інкасо, включаючи ануляцію
USD 50
ДОКУМЕНТАРНІ АКРЕДИТИВИ/ DOCUMENTARY CREDITS
Advising a credit/ Авізування акредитива 0,1% mіn USD 100 – mаx 300 USD
Confirmation of credit/ Підтвердження акредитива By arrangement/ за домовленістю
Amendment to a credit (incl. cancellation)/
Зміна умов акредитива (включаючи ануляцію)
USD 100
Checking of documents/ Перевірка документів 0,15% mіn USD 100 – mаx USD 750
Transferring a credit/ Переведення акредитива 0,15% min USD 100
Discrepancy fee/ Плата за документи з розбіжностями USD 70
ГАРАНТІЇ (РЕЗЕРВНІ АКРЕДИТИВИ)/GUARANTEES(SBLC)
Issuing a guarantee/Confirmation of SBLC
Надання гарантії/Підтвердження резервного акредитиву
By arrangement / за домовленістю
Advising / Авізування 0,1% mіn USD 100 – mаx 300 USD
Amendment (incl. cancellation)/
Зміна умов (включаючи ануляцію)
USD 100
Handling fee (drafting of guarantee)/
Обслуговування (підготовка тексту гарантії)
Depending on work involved, min. USD 200
Payment in settlement of a claim/Виконання гарантії 0,15% mіn USD 100
OTHER COMMISSIONS/ ІНШІ КОМІСІЇ
SWIFT charges/ Телекомунікаційні витрати USD 5
Post charges/ Поштові витрати Acc. tariffs of courier services/ За тарифами кур`єрської пошти
Forwarding/Advising queries/messages under documentary operations/
Відправка/Авізування запитів/повідомлень за документарними операціями
USD 75