Вакансії

Начальник відділу претензійної роботи по платіжних картах

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища економічна / юридична освіта;
 • досвід роботи на аналогічній посаді не менше 3-х років;
 • вільне володіння термінологією банківських операцій;
 • знання правил МПС Visa і MasterCard в частині претензійної роботи по платіжних картах
 • знання нормативних документів, що стосуються емісії та обслуговування операцій за платіжними картками,
 • володіння ПК (спеціальні програми): Is-Card, UPC online.

Обов'язки:

 

 • Організація ефективного виконання процесів співробітниками відділу в рамках міжбанківської претензійної роботи відповідно до чинних нормативних документів;
 • Організація оперативної взаємодії з Українським Процесинговим Центром, платіжними системами Visa, MasterCard, Простір, асоціацією ЄМА з питань претензійної роботи;
 • Взаємодія зі структурними підрозділами банку з питань претензійної роботи (порядки, положення);
 • Вивчення та впровадження кращих практик в рамках претензійної роботи і підготовка рекомендацій щодо запобігання шахрайських дій з ПК;

Начальник відділу роздрібного бізнесу

Місто:
Львів
Вимоги:

 • вища освіта;
 • знання законодавства України та нормативних актів, що регламентують банківську діяльність;
 • аналогічний досвід роботи не менше 3-х років;
 • бездоганна ділова репутація;
 • вміння організувати роботу колективу, націленість на результат.

Обов'язки:

 • організація роботи з виконання бізнес-плану та інших планових показників;
 • стратегічне і оперативне управління діяльністю відділу;
 • організація активного залучення і якісного обслуговування клієнтів;
 • збільшення обсягу продажів банківських продуктів.

Заступник начальника регіонального відділення

Місто:
Запоріжжя
Вимоги:

 • вища освіта;
 • знання законодавства України та нормативних актів, що регламентують банківську діяльність;
 • аналогічний досвід роботи не менш 3-х років;
 • бездоганна ділова репутація;
 • вміння організувати роботу колективу, націленість на результат.

Обов'язки:

 • організація роботи з виконання бізнес-плану та інших планових показників;
 • стратегічне і оперативне управління діяльністю відділення;
 • організація активного залучення і якісного обслуговування клієнтів;
 • збільшення обсягу продажів банківських продуктів.

Провідний спеціаліст Управління комплаенс-контроля

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища фінансово - економічна освіта;
 • досвід роботи в сфері комплаєнс-контролю, внутрішнього аудиту, ризик-менеджменту не менше 3-х років;
 • знання законодавства України, міжнародних стандартів;
 • вміння застосовувати рекомендації Базельського комітету;
 • знання нормативно-правових актів НБУ в сфері комплаєнс-контролю;
 • комунікабельність, самоорганізація, націленість на результат.

Обов'язки:

 • моніторинг, оцінка та управління комплаєнс-ризиком відповідно до внутрішніх методиками оцінки та управління комплаєнс-ризиком;
 • участь в розробці та впровадженні системи звітності по комплаєнс-ризиків;
 • підготовка інформації органам управління Банку про комплаєнс-ризиках відповідно до встановленого порядку;
 • підготовка висновків і рекомендацій органам управління Банку щодо зниження або усунення виявлених комплаенс-ризиків;
 • впровадження та імплементація положень FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Закон США про оподаткування іноземних рахунків);
 • підготовка рекомендацій до діючих внутрішніх нормативних документів, правил і процедур, і моніторинг їх дотримання;
 • проведення моніторингу відповідності відповідності діяльності Банку встановленим комплаенс-правилам.

Спеціаліст Управління комплаенс-контроля

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища фінансово - економічна освіта;
 • досвід роботи в сфері комплаєнс-контролю, внутрішнього аудиту, ризик-менеджменту не менше 2-х років;
 • знання законодавства України, міжнародних стандартів;
 • вміння застосовувати рекомендації Базельського комітету;
 • знання нормативно-правових актів НБУ в сфері комплаєнс-контролю;
 • комунікабельність, самоорганізація, націленість на результат.

Обов'язки:

 • моніторинг, оцінка та управління комплаєнс-ризиком відповідно до внутрішніх методиками оцінки та управління комплаєнс-ризиком;
 • участь в розробці та впровадженні системи звітності по комплаєнс-ризиків;
 • підготовка інформації органам управління Банку про комплаєнс-ризиках відповідно до встановленого порядку;
 • підготовка висновків і рекомендацій органам управління Банку щодо зниження або усунення виявлених комплаенс-ризиків;
 • підготовка рекомендацій до діючих внутрішніх нормативних документів, правил і процедур, і моніторинг їх дотримання;
 • проведення моніторингу відповідності відповідності діяльності Банку встановленим комплаенс-правилам.

Начальник управління комплаєнс

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища фінансово - економічна освіта;
 • відмінне знання законодавства України, міжнародних стандартів;
 • знання нормативно-правових актів НБУ в сфері комплаєнс - контролю і фінансового моніторингу;
 • аналогічний досвід роботи не менше 3-х років;
 • бездоганна ділова репутація;
 • аналітичне та стратегічне мислення;
 • вміння організувати роботу колективу;
 • спрямованість на результат.

Обов'язки:

 • впровадження моніторингу, оцінки та управління комплаєнс-ризиком;
 • розробка внутрішніх методик оцінки та управління комплаєнс-ризиком;
 • Розробка та впровадження системи звітності по комплаєнс-ризиків;
 • забезпечення функціонування системи управління комплаєнс-ризиком;
 • впровадження та імплементації положень FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act - Закон США про оподаткування іноземних рахунків);
 • участь в питаннях, що стосуються системи внутрішнього контролю в Банку та фінансового моніторингу;
 • участь в розробці нових продуктів і послуг і аналіз їх на предмет наявності комплаенс-ризиків.

Керівник напрямку торгового фінансування

Філіали:
Київ, Одеса
Вимоги:

 • Досвід роботи на позиції керівника напряму торгового фінансування / документарних операцій не менше 5 років.
 • Практичні навички в частині розробки, реалізації та супроводі всього спектру продуктів торгового фінансування (гарантії, акредитиви, авалювання векселів)

Обов'язки:

 • Впровадження, структурування і продаж продуктів торгового фінансування:

- Документарні акредитиви, резервні акредитиви, банківські гарантії,

документарне інкасо

- Постімпортне, передекспортне, постекспортне фінансування

- Авалювання векселів

- Фінансування із залученням експортно-кредитних агентств

 • Оновлення існуючих та розробка нових продуктів торгового фінансування
 • Робота з потенційними бенефіціарами з питань акредитації банку по продуктам торгового фінансування
 • Підготовка, узгодження, підписання текстів і договорів по операціям
 • Проведення переговорів з клієнтами та іноземними банками за операціями торгового фінансування
 • Акредитація та відкриття лімітів на документарні операції в іноземних банках
 • Участь в розробці цінової політики для клієнтів і банків-кореспондентів
 • Розробка та оновлення внутрішніх нормативних документів
 • Підготовка звітів згідно внутрішніх процедур банку
 • Проведення навчання менеджерів банку продуктам торгового фінансування
 • Організація та контроль виконання бізнес процесів і внутрішніх процедур підрозділу
 • Виконання планових показників бюджету

Провідний економіст управління моніторингу і аналізу заставного портфеля

Місто:
Київ
Вимоги:

 • вища економічна / математична / оцінне освіту;
 • досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років;
 • знання нормативно-правової бази оціночної діяльності, кредитування і заставних операцій;
 • аналітичний склад розуму;
 • відповідальність, готовність працювати на результат. 

Обов'язки:

 • ідентифікація, оцінка та моніторинг різних видів майна;
 • робота з банківськими заставами.

Провідний економіст управління моніторингу і аналізу заставного портфеля

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища економічна / математична / оцінне освіту;
 • досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років;
 • знання нормативно-правової бази оціночної діяльності, кредитування і заставних операцій;
 • аналітичний склад розуму;
 • відповідальність, готовність працювати на результат. 

Обов'язки:

 • ідентифікація, оцінка та моніторинг різних видів майна;
 • робота з банківськими заставами.

Економіст відділу оцінки контрагентів

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища економічна / математична освіта;
 • впевнене володіння MS EXCEL;
 • досвід роботи на аналогічній посаді не менше 1 року;
 • досвід роботи з великим об'ємом інформації;
 • аналітичний склад розуму, націленість на результат.

Обов'язки:

 • робота з оцінкою фінансового стану контрагентів (ЮЛ і ФЛ);
 • розрахунок валових, очищених і очищених від внутрішньогрупових проводок оборотів по контрагентів;
 • побудова структури надходжень і платежів по контрагентам;
 • побудова прибутковості по контрагенту;
 • висновок щодо контрагента - оцінка фінансового стану;
 • робота з фінансовою звітністю контрагента (ЮЛ);
 • моніторинг та накопичення інформації щодо змін до законодавства НБУ в частині оцінки фінансового стану контрагента і визначення ЕРС.

Провідний економіст відділу комплаєнс-ризику фінансового моніторингу

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища економічна / юридична освіта;
 • знання англійської мови вище середнього рівня;
 • досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 3-х років;
 • знання законодавства AML
 • комунікабельність, самоорганізація, націленість на результат.

Обов'язки:

 • підготовка проектів висновків щодо фінансових операцій клієнтів про наявність / відсутність ознак вчинення банком ризикової діяльності та / або підстав вважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання банку з метою (легалізації відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення за операціями клієнтів з купівлі та / або перерахування валюти за операціями з реєстром «Інформація про намір покупки і / або перерахування безготівкової валюти в розрізі суб'єктів»;
 • забезпечення повноти аналізу додаткових документів, що надаються за наявності індикаторів підозрілих операцій, ризикових операцій;
 • здійснення всебічного аналізу клієнтів щодо джерел походження коштів на рахунку, за відповідністю операцій суті та напрямам діяльності, фінансового стану.

Провідний економіст відділу проектів комерційних клієнтів Кредитного департаменту

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи у напрямку кредитування юридичних осіб не менше 5-ти років;
 • націленість на результат, оперативність, комунікабельність, уважність;
 • знання англійської вітається.

Обов'язки:

 • аналіз кредитного портфеля;
 • складання кредитної заявки;
 • захист кредитної заявки на кредитному комітеті;
 • контроль формування кредитних справ.

Начальник відділу роздрібного бізнесу

Місто:
Кропивницький
Вимоги:

 • вищу освіту;
 • знання законодавства України та нормативних актів, що регламентують банківську діяльність;
 • аналогічний досвід роботи не менше 3-х років;
 • бездоганна ділова репутація;
 • вміння організувати роботу колективу, націленість на результат.

Обов'язки:

 • організація роботи з виконання бізнес-плану та інших планових показників;
 • стратегічне і оперативне управління діяльністю відділу;
 • організація активного залучення і якісного обслуговування клієнтів;
 • збільшення обсягу продажів банківських продуктів.

Начальник управління продажів клієнтів МСБ

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища фінансово-економічна освіта;
 • банківський стаж не менше 10-ти років;
 • знання сегмента клієнтів малого та середнього бізнесу, їх галузеву спеціалізацію;
 • досвід роботи з мережею відділень;
 • висока орієнтація на результат;
 • досвід управління персоналом;
 • досвід побудови підрозділу продажів.

Обов'язки:

 • організація системної роботи залучення і продажів клієнтам МСБ в регіональній мережі;
 • забезпечення виконання планових показників продажів в сегменті МСБ клієнтів;
 • організація продажів новим клієнтам МСБ;
 • організація утримання і збільшення частки бізнесу з Банком діючих клієнтів МСБ;
 • оптимізація внутрішніх процесів, пов'язаних із залученням і обслуговуванням клієнтів МСБ;
 • формування і розвиток команди МСБ в головному банку і регіональної мережі.

Заступник начальника регіонального відділення

Місто:
Луцьк
Вимоги:

 • вища освіта;
 • знання законодавства України та нормативних актів, що регламентують банківську діяльність;
 • аналогічний досвід роботи не менш 3-х років;
 • бездоганна ділова репутація;
 • вміння організувати роботу колективу, націленість на результат.

Обов'язки:

 • організація роботи з виконання бізнес-плану та інших планових показників;
 • стратегічне і оперативне управління діяльністю відділення;
 • організація активного залучення і якісного обслуговування клієнтів;
 • збільшення обсягу продажів банківських продуктів.

Керівник проектів Департаменту корпоративного бізнесу

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи в банківській сфері не менше 2-х років;
 • досвід роботи з юридичними особами (активні операції (кредити, документарні операції), операції з валютою);
 • розуміння потреб юридичних осіб;
 • вміння проведення первинного аналізу фінансового стану юридичних осіб;
 • навички ведення переговорів;
 • відповідальність, готовність працювати на результат.

Обов'язки:

 • організація та участь у зустрічах з потенційними і діючими клієнтами;
 • первинне структурування проектів по активних операціях клієнтів (кредит, лізинг, гарантія, факторинг, векселі та ін.);
 • організація процесу оформлення активної операції клієнта / підрозділів банку для оформлення угоди;
 • якісний супровід усього спектра банківських операцій клієнтів / груп клієнтів, закріплених за співробітником;
 • активна участь у виконанні бізнес - плану відділу.

Регіональний менеджер відділу організації та контролю продажів клієнтам МСБ

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища економічна освіта;
 • знання законодавства України та нормативних актів, що регламентують банківську діяльність;
 • аналогічний досвід роботи не менше 2-х років;
 • знання сегмента клієнтів малого та середнього бізнесу;
 • бездоганна ділова репутація;
 • вміння організувати роботу колективу, націленість на результат.

Обов'язки:

 • організація роботи з виконання бізнес-плану та інших планових показників;
 • консультаційна підтримка з питань, пов'язаних з продуктами МСБ регіональної мережі;
 •  організація активного залучення і якісного обслуговування клієнтів;
 • формування та аналіз звітності;
 • збільшення обсягу продажів банківських продуктів.

Старший проектний менеджер

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища економічна освіта;
 • досвід управління трансформаційними проектами (зі зміною структури, процесів, створення нових напрямків бізнесу) от3-х років;
 • досвід управління проектами від 5-ти років;
 • володіння програмою MProject;
 • наявність сертифікатів професійного навчання вітається;
 •  відповідальність, готовність працювати на результат.

Обов'язки:

 • управління проектами (збір інформації по проектам, формування області охоплення проекту, формування плану проекту);
 • управління термінами, ресурсами, якістю, бюджетом, ризиками проекту;
 • контроль за реалізацією завдань проекту;
 • мотивація команди, координація дій учасників проекту;
 • ведення проектної та технічної документації відповідно до проектної методології банку;
 • ведення звітності по проектам.

Економіст по обслуговуванню фізичних осіб

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища економічна освіта, 
 • досвід роботи в обслуговуванні фізичних осіб в національній та іноземній валютах; 
 • знання нормативних актів НБУ; 
 • навички активних продажів.

Обов'язки:

 • ведення діючої клієнтської бази;
 • консультування клієнтів;
 • залучення нових клієнтів фізичних осіб, активні продажі;
 • відкриття / закриття поточних, карткових та депозитних рахунків клієнтам - фізичним особам в національній та іноземній валютах, виплата переказів.
 • укладання договорів на оренду індивідуальних банківських сейфів з клієнтами банку.

Менеджер з дистанційного навчання

Місто:
Київ
Вимоги:

 • освіта вища психологічне / менеджмент / управління персоналом;
 • досвід роботи на аналогічній посаді від 2-ох років;
 • розробка дистанційних курсів;
 • знання основ JavaScript, HTML;
 • адміністрування систем;
 • знання основ педагогічного дизайну;
 • активність, дипломатичність, орієнтація на результат.

Обов'язки:

 • організація та адміністрування процесу дистанційного навчання;
 • управління проектами зі збору, аналізу та систематизації інформації для розробки електронних курсів;
 • створення електронних курсів / тестів для оцінки знань, взаємодія з замовником та експертною групою;
 • аналіз результатів навчання.

Менеджер з оцінки персоналу

Місто:
Київ
Вимоги:

 • освіта вища психологічне / менеджмент / управління персоналом;
 • досвід роботи на аналогічній посаді від 2-ох років;
 • знання сучасних методів оцінки персоналу;
 • знання технології Ассесмент-центр;
 • навички проведення Центрів оцінки та розвитку;
 • навички розробки моделі компетенцій;
 • навички побудови систем оцінки персоналу;
 • активність, дипломатичність, орієнтація на результат.

Обов'язки:

 • опис посад, розробка системи професійних і корпоративних компетенцій;
 • розробка методів комплексної оцінки персоналу;
 • розробка методології і стандартів оціночних процедур;
 • планування, організація та проведення заходів з оцінки персоналу;
 • розробка психологічних тестів, кейсів, анкет для оцінки персоналу.

Менеджер з оцінки персоналу

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • освіта вища психологічне / менеджмент / управління персоналом;
 • досвід роботи на аналогічній посаді від 2-ох років;
 • знання сучасних методів оцінки персоналу;
 • знання технології Ассесмент-центр;
 • навички проведення Центрів оцінки та розвитку;
 • навички розробки моделі компетенцій;
 • навички побудови систем оцінки персоналу;
 • активність, дипломатичність, орієнтація на результат.

Обов'язки:

 • опис посад, розробка системи професійних і корпоративних компетенцій;
 • розробка методів комплексної оцінки персоналу;
 • розробка методології і стандартів оціночних процедур;
 • планування, організація та проведення заходів з оцінки персоналу;
 • розробка психологічних тестів, кейсів, анкет для оцінки персоналу.

Заступник начальника регіонального відділення

Місто:
Черкаси
Вимоги:

 • вища освіта;
 • знання законодавства України та нормативних актів, що регламентують банківську діяльність;
 • аналогічний досвід роботи не менш 3-х років;
 • бездоганна ділова репутація;
 • вміння організувати роботу колективу, націленість на результат.

Обов'язки:

 • організація роботи з виконання бізнес-плану та інших планових показників;
 • стратегічне і оперативне управління діяльністю відділення;
 • організація активного залучення і якісного обслуговування клієнтів;
 • збільшення обсягу продажів банківських продуктів.

Економіст по обслуговуванню фізичних осіб

Місто:
Львів
Вимоги:

 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи на аналогічній посаді не менше 1 року;
 • знання нормативних актів НБУ;
 • навички активних продажів.

Обов'язки:

 • ведення діючої клієнтської бази;
 • консультування клієнтів;
 • залучення нових клієнтів;
 • активні продажі банківських продуктів;
 • оформлення і збір документів по кредитах і депозитах фізичних осіб;
 • здійснення грошових переказів по Україні та за кордон;
 • здійснення операцій з поточними рахунками, пластиковими картами, банківськими сейфами.

Касир регіонального відділення банку

Місто:
Львів
Вимоги:

 • досвід роботи в банку на посаді касира не менше 1 ого року;
 • знання вимог основних інструкцій і положень НБУ, що стосуються роботи каси банку;
 • знання касових операцій і технологій;
 • вільне володіння комп'ютером.

Обов'язки:

 • прийом усіх видів платежів клієнтів - фізичні та юридичні особи;
 • здійснення операцій з готівковими коштами в національній та іноземній валюті;
 • прийом та видача коштів;
 • сортування, обробка, формування грошової готівки;
 • прийом до виконання, оформлення і підготовка касових документів згідно облікової політики та інструкцій щодо касових операцій.

Економіст по обслуговуванню юридичних осіб

Місто:
Львів
Вимоги:

 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи на аналогічній посаді не менше 1 року;
 • знання нормативних актів НБУ;
 • навички активних продажів.

Обов'язки:

 • ведення діючої клієнтської бази;
 • консультування клієнтів;
 • залучення нових клієнтів;
 • активні продажі банківських продуктів;
 • оформлення і збір документів по кредитах і депозитах фізичних осіб;
 • здійснення грошових переказів по Україні та за кордон;
 • здійснення операцій з поточними рахунками, пластиковими картами, банківськими сейфами.

Економіст по обслуговуванню фізичних та юридичних осіб

Місто:
Миколаїв
Вимоги:

 • вища економічна освіта;
 • знання української та російської мови;
 • досвід роботи на аналогічній посаді не менше 1 року;
 • знання нормативних актів НБУ;
 • навички активних продажів.

Обов'язки:

 • ведення діючої клієнтської бази;
 • консультування клієнтів;
 • залучення нових клієнтів;
 • активні продажі банківських продуктів;
 • оформлення і збір документів по кредитах і депозитах;
 • здійснення грошових переказів по Україні та за кордон;
 • здійснення операцій з поточними рахунками, пластиковими картами, банківськими сейфами

Оператор сектора обслуговування держателів платіжних карток

Місто:
Одеса
Вимоги:


 • вища освіта;
 • знання української та російської мови;
 • грамотна і чітка мова;
 • досвід роботи в Контакт-центрі вітається.

Обов'язки:


 • обслуговування клієнтів по телефону;
 • надання інформації щодо умов надання банківських послуг;
 • надання інформації за поточними рахунками, платіжними картками, розташуванню банкоматів і філій;
 • рішення проблем, пов'язаних з обслуговуванням карткового рахунку клієнта.


Оператор Call –center

Місто:
Одеса
Вимоги:

 

 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи в call-центрі / інформаційному відділі вітається;
 • високі комунікативні навички;
 • просунутий користувач ПК;
 • вміння працювати в команді.

Обов'язки:


 • досягнення поставлених цілей, завдань шляхом спілкування з клієнтами / потенційними клієнтами щодо банківських продуктів (послуг) по телефону або іншим засобам телекомунікацій;
 • призначення зустрічей з метою продажу / крос-продажу банківських послуг;
 • своєчасне вивчення інформації необхідної для якісної роботи з клієнтами / потенційними клієнтами;
 • доведення необхідної інформації до клієнтів;
 • проведення опитувань / анкетування клієнтів;
 • надання консультацій клієнтам / потенційним клієнтам щодо: банківських продуктів (послуг), процедур їх оформлення, тарифів;
 • надання інформації клієнтам / потенційним клієнтам щодо: акцій, кампаній, заходів, які проводяться Банком;
 • проведення маркетингових досліджень ринку банківських послуг, в тому числі і моніторинг банків конкурентів;
 • здійснення вихідних дзвінків.
 •  


Провідний економіст з обслуговування фізичних та юридичних осіб

Місто:
Чернігів
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи на аналогічній посаді не менше 1 року;
 • знання нормативних актів НБУ;
 • навички активних продажів.
Обов'язки:
 • ведення діючої клієнтської бази фізичних і юридичних осіб;
 • консультування клієнтів;
 • залучення нових клієнтів як фізичних, так і юридичних осіб;
 • активні продажі банківських продуктів;
 • оформлення і збір документів по кредитах і депозитах;
 • проведення зустрічей та презентацій на підприємствах;
 • здійснення грошових переказів по Україні та за кордон;
 • здійснення операцій з поточними рахунками, пластиковими картами, банківськими сейфами;
 • супровід зовнішньоекономічних операцій клієнтів.Керівник проектів відділу розробки продуктів Департаменту Корпоративного Бізнесу

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища економічна / юридична освіта;
 • досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років;
 • досвід в розробці та впровадженню продуктів від 3-х років;
 • розуміння потреб юридичних осіб;
 • вміння аналізувати законодавчі та нормативні акти;
 • аналітичний склад розуму;
 • відповідальність, готовність працювати на результат.
Обов'язки:

 • розробка та впровадження нових банківських продуктів для корпоративного бізнесу, доопрацювання існуючих продуктів;
 • участь у формуванні та внесення пропозицій щодо коригування тарифної політики Банку в частині КБ;
 • розробка методологічних матеріалів Банку (інструкції, положення та ін.), Пов'язані з впровадженням нових банківських продуктів / послуг і процесами залучення і обслуговування клієнтів КБ;
 • розробка технічних завдань і контроль технічних доробок продуктів в ПК Банку;
 • розробка партнерських програм;
 • аналітика і розробка звітів про продукти, відповідальність за P & L продукту.
Начальник відділу роздрібного бізнесу

Місто:
Дніпро
Вимоги:
 • вища освіта;
 • знання законодавства України та нормативних актів, що регламентують банківську діяльність;
 • аналогічний досвід роботи не менше 3-х років;
 • бездоганна ділова репутація;
 • вміння організувати роботу колективу, націленість на результат.
Обов'язки:
 • організація роботи з виконання бізнес-плану та інших планових показників;
 • стратегічне і оперативне управління діяльністю відділу;
 • організація активного залучення і якісного обслуговування клієнтів;
 • збільшення обсягу продажів банківських продуктів.


Економіст Департаменту казначейства і міжнародного бізнесу

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи в банківській системі (документарні операції, валютний контроль, міжнародні розрахунки) не менше 3-х років;
 • знання законодавчих та нормативних актів України з питань міжнародних розрахунків, валютного регулювання та контролю, документарних операцій;
 • знання бухгалтерського обліку в банках;
 • знання актуальних вітчизняних та зарубіжних моделей і бізнес-процесів в області документарних операцій;
 • націленість на результат, дипломатичність.

Обов'язки:

 • збір документів для аналізу фінансового стану і платоспроможності клієнтів;
 • підготовка документів (за документарними операціями) для розгляду Правлінням / Кредитним комітетом;
 • контроль і перевірка виконання зобов'язань клієнтами згідно вимог договорів за документарними операціями;
 • нарахування комісій за документарними операціями з ініціацією необхідних бухгалтерських проводок, а також ініціювати списання нарахованих комісій з рахунків клієнтів;
 • набір текстів документарних зобов'язань, телетрансміссіонних повідомлень відповідних форматів в системі СВІФТ;
 • перевірка вимог і документів за акредитивами, інкасо, здійснення інших дій, пов'язаних з отриманням і відправленням даних документів.

Економіст 1 категорії по обслуговуванню фізичних та юридичних осіб

Місто:
Харків
Вимоги:

 • вища економічна освіта;
 • знання української та російської мови;
 • досвід роботи на аналогічній посаді не менше 1 року;
 • знання нормативних актів НБУ;
 • навички активних продажів.

Обов'язки:

 • ведення діючої клієнтської бази;
 • консультування клієнтів;
 • залучення нових клієнтів;
 • активні продажі банківських продуктів;
 • оформлення і збір документів по кредитах і депозитах;
 • здійснення грошових переказів по Україні та за кордон;
 • здійснення операцій з поточними рахунками, пластиковими картами, банківськими сейфами.

 


Провідний програміст/адміністратор

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • Вища технічна освіта в області інформаційних технологій, вища фізико-математична освіта, вища економічна освіта;
 • Стаж роботи за фахом не менше 2-х років;
 • Досвід роботи з системами дистанційного обслуговування клієнтів (Інтернет- банкинг, Клієнт банк);
 • Знання системи iFOBS, функціональності як юр осіб, так і фіз осіб;
 • Досвід адміністрування і настройки системи iFOBS;
 • Знання та вміння налаштування додаткових модулів системи iFOBS;
 • Знання eSalary;
 • Знання АБС Б2;
 • Бажано знання IBM WebSphere;
 • Уміння здійснювати віддалену підтримку користувачів.
Обов'язки:
 • Супровід системи iFOBS;
 • Консультування і підтримка користувачів системи iFOBS, як юридичних і фізичних осіб;
 • Адміністрування системи iFOBS;
 • Тестування та вирішення проблемних ситуацій;
 • Постановка завдань розробнику.

Керівник проектів по роботі з клієнтами МСБ

Місто:
Черкаси
Вимоги:
 • вища фінансово-економічна освіта;
 • досвід роботи в банку з клієнтами МСБ не менше 2-х років;
 • навички проведення переговорів і презентацій;
 • висока орієнтація на результат.
Обов'язки:
 • виконання індивідуальних планових показників не нижче мінімального встановленого рівня.
 • проведення пошуку і залучення клієнтів МСБ, виявлення потреб клієнтів, для продажу повного набору товарів і послуг.
 • проведення зустрічей з потенційними і діючими клієнтами банку з метою залучення їх на обслуговування і додаткового продажу банківських продуктів та послуг.
 • супровід клієнтів МСБ на етапі консультування і продажу їм банківських продуктів
 • В оперативному режимі здійснення супроводу закріплених за ним клієнтів МСБ відділення / регіону.
 • здійснення збору і аналізу інформації про потенційних клієнтів, з метою формування для них індивідуальних комерційних пропозицій,
 • здійснення аналізу операцій клієнтів-юридичних осіб з метою залучення на обслуговування їх контрагентів.

Спеціаліст відділу розробки продуктів МСБ

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • вища економічна / юридична освіта;
 • досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років;
 • досвід в розробці та впровадженню продуктів від 2-х років;
 • розуміння потреб юридичних осіб;
 • вміння аналізувати законодавчі та нормативні акти;
 • аналітичний склад розуму;
 • відповідальність, готовність працювати на результат.
Обов'язки:
 • розробка та впровадження нових банківських продуктів для МСБ, доробка існуючих продуктів;
 • участь у формуванні та внесення пропозицій щодо коригування тарифної політики Банку в частині МСБ;
 • розробка методологічних матеріалів Банку (інструкції, положення та ін.), пов'язані з впровадженням нових банківських продуктів / послуг і процесами залучення і обслуговування клієнтів МСБ;
 • розробка технічних завдань і контроль технічних доробок продуктів в ПК Банку;
 • розробка партнерських програм;
 • аналітика і розробка звітів про продукти, відповідальність за P & L продукту.

Маркетолог по просуванню продуктів роздрібного бізнесу

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • знання банківських продуктів;
 • досвід в проведенні маркетингових компаній;
 • знання англійської мови;
 • знання нормативних документів;
 • досвід роботи за фахом маркетолог
Обов'язки:
 • проведення дослідження ринку банківських послуг, пропозицій банків-конкурентів, виявлення «інноваційних продуктів»;
 • участь в розробці продуктів роздрібного бізнесу, розробка «історії продукту»;
 • організація та проведення маркетингові заходів щодо просування продуктів роздрібного бізнесу, оцінка їх ефективності;
 • підтримання інформації на сайті банку по продуктах РБ в актуальному стані;
 • співпраця з прес-службою Банку з питань продуктів РБ;
 • взаємодія з Управлінням маркетингової політики та реклами в напрямку просування продуктів РБ;
 • розробка, тестування і реалізація сервісів подачі заявки на оформлення депозиту, кредиту, випуск ПК і інших продуктів / послуг на сайті банку і сайтах-лідогенераторах.

Касир

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • Освіта - не нижче середньо-спеціального; досвід роботи касиром у банку від одного року, бажане знання АБС В2.
 • Уважність, відповідальність, педантичність.
Обов'язки:
 • Здійснення усіх видів касових операцій.

Економіст по кредитуванню юридичних осіб

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи в сфері корпоративного кредитування від 2 - х років ;
 • знання нормативної бази НБУ щодо кредитування.
Обов'язки:
 • проведення оцінки фінансового стану позичальника;
 • оформлення кредитних договорів та договорів забезпечення;
 • моніторинг та контроль виконання умов кредитних договорів;
 • облік і контроль операцій по кредитах в ОДБ.

Начальник відділення Банку

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • Вища економічна освіта,
 • досвід роботи не менше 2-х років на аналогічній посаді,
 • досвід ефективних продажів банківських продуктів;
 • вміння проводити переговори і презентації,
 • націленість на результат.
Обов'язки:
 • активні продажі продуктів банку, залучення нових клієнтів (МСБ, физ.лица);
 • контроль касової та операційної діяльності відділення;
 • організація та забезпечення роботи по якісному обслуговуванню клієнтів;
 • виконання планових показників;
 • управління персоналом відділення.