Тарифний план «Добробут»

Спеціальна картка для підопічних фонду «Діти Героїв»
Тарифний план «Добробут»-Банк ПивденныйТарифний план «Добробут»-Банк Пивденный
  • Платіжні картки VISA Classic/Mastercard World в національній валюті.
  • Безпечні розрахунки по всьому світові.
  • Безкоштовні поповнення рахунку та зняття коштів в Україні.
  • Ця картка необхідна для оформлення вкладу «Добробут»
Основні умови
Валюта картки
UAH
Випуск картки
безкоштовно
Щомісячна плата за користування
0 грн
Зарахування/списання з рахунку на території України
не тарифікується
Зняття коштів в АТМ та касах банків на території України
не тарифікується
Зняття коштів в АТМ та касах банків за межами України
1,5% + 2 USD
Комісія банку за конвертацію валюти рахунку в валюту розрахунку
1%
Безготівкове списання коштів з рахунку при здійсненні переказу з картки, ініційованого в додатках та/або сервісах інших банків/операторів України
0,5%
Термін дії картки
до 5 років
Клас картки
Classic/World
Вік клієнта
від 18 років, або наявність повнолітніх родичів/опікунів
Особливі умови оформлення картки
довідка від БФ «Діти Героїв» про те, що клієнт є підопічним даного фонду

Клієнт має право відмовитись від Заяви-договору про надання послуг (якщо це передбачено чинним законодавством України) та достроково розірвати цей Договір та закрити рахунки на підставі письмової заяви (крім випадків, коли дострокове закриття рахунків/відмова/розірвання договору заборонене чинним законодавством), за умови відсутності заборгованості перед Банком, діючих Заяв-договорів/Договорів та повернення на вимогу Банку всіх платіжних карток, у тому числі оформлених довіреним особам Клієнта. Цей Договір вважається розірваним у день закриття всіх рахунків і повного виконання зобов'язань за цим Договором.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування платіжними картками

При оформленні та обслуговуванні поточних рахунків із використанням електронних платіжних засобів – платіжних карток, здійсненні платіжних операцій з картками щодо списання або зарахування коштів можуть виникати комісії як з боку банку-емітента картки, так і з боку інших банків з урахуванням витрат, пов’язаних із тарифами інших банківських установ України. Ознайомитись з тарифами банку «Південний»

У разі невиконання клієнтом обов’язків за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та/або додатків до нього призупинити розрахунки за карткою (заблокувати) та/або визнати її недійсною до моменту усунення зазначених порушень, а також вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань у цілому або у визначеній банком частці, у тому числі шляхом договірного списання сум повернення заборгованості за рахунок коштів на інших рахунках клієнта в банку, а також передати інформацію про заборгованість до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України щодо негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому, звернутись до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. Детальніше

Ризик шахрайства, пов’язаного з несанкціонованим використанням даних картки або клієнта. Детальніше

Ризик, пов'язаний із небезпечними розрахунками карткою у мережі Інтернет. Детальніше

Ризик, пов'язаний із невиконанням правил користування банкоматом. Детальніше

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).