«Мобільний депозит» для співробітників банку

Спеціальна програма лояльності

Банк «Південний» піклується про свою команду і забезпечує найкращі умови на ринку праці. Окрім нематеріальної мотивації, можливості навчання, підвищення кваліфікації і комфортних умов для роботи, банк постійно вдосконалює й системи матеріальної мотивації. Одна з них – програма лояльності «Мобільний депозит», яка надає особливі умови працівникам банку для накопичення та збереження грошей.

Особливі умови розміщення вкладу «Мобільний депозит» працівником банку:

Валюта вкладу

Сума щоденних залишків за вкладом

Процентна ставка

Гривня

від 100,00 грн

9,00 %

Всі працівники банку, за виключенням працівників, які належать до категорії пов’язаних осіб, можуть розмістити депозит у національній валюті під 9 % річних.

У разі віднесення працівника до категорії пов’язаних із банком осіб відповідно до ст. 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та/або його звільнення банк упродовж 30 календарних днів після настання вищезазначеної події змінює річну процентну ставку, яка визначена умовами для працівників банку та зазначена у заяві-договорі, на ставку, що діє для вкладу «Мобільний депозит» без урахування умов для працівників.

Банк має право змінити встановлену процентну ставку, яка визначена умовами для працівників банку, зокрема (але не виключно) у випадку зміни облікової ставки Національного банку України. Така зміна умов договору не потребує підписання будь-яких додаткових угод між вкладником і банком.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування вкладами/поточними рахунками фізичних осіб:

Збільшення розміру податку на доходи фізичних осіб та військового збору від доходів, отриманих від вкладних (депозитних) операцій.

Віднесення банківської установи до категорії неплатоспроможних за рішенням Національного банку України. Відшкодування коштів клієнту Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі вкладу, включаючи нараховані проценти станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 000 гривень. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

У разі несвоєчасного звернення клієнта до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту)  cума вкладу з нарахованими відсотками буде виплачена на поточний рахунок вказаний в договорі на розміщення вкладу, якщо інше не встановлено договором.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).