Зміни в законодавстві

6 февраля 2015

Шановні клієнти Акціонерного банку «Південний»

Повідомляємо, що з 06.02.2015 року набуває чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 року, яким зобов’язано банки витребувати, а клієнтів надавати інформацію щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи та її структури власності.

Звертаємо вашу увагу на те, що згідно вимог даного Закону, Банк, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу, під час ідентифікації та верифікації резидентів/нерезидентів зобов’язаний встановити:

для юридичної особи-резидента — повне найменування, місцезнаходження; дату та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про проведення державної реєстрації, відомості про виконавчий орган; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер поточного рахунка.

для юридичної особи-нерезидента — повне найменування, місцезнаходження; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунка; відомості про органи управління; ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, а також дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), в тому числі для юридичних осіб-нерезидентів — власників істотної участі у юридичних особах – резидентах України. Суб’єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) — фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

З метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи суб’єкт первинного фінансового моніторингу (тобто Банк) повинен витребувати у клієнта — юридичної особи, а клієнт зобов’язаний надати інформацію та/або документи, що підтверджують наявність структури власності такого клієнта.

Враховуючи наведене, звертаємо увагу клієнтів, які обслуговуються у Банку, та потенційних клієнтів Банку на необхідність, для клієнтів – юридичних осіб, надання до Банку в обов’язковому порядку документів/інформації для встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера), а також документів щодо структури власності.

Також вважаємо важливим проінформувати, що в чинній редакції Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»  №755-IV від 15.05.2003 зазначено, що юридичні особи зобов’язані надати державному реєстратору відомості стосовно встановлення вигодоодержувача (тобто кінцевого бенефіціарного власника (контролера)) та структури їх власності.

Сподіваємося на розуміння та подальше співробітництво.