Вакансії

Керівник проектів МСБ

Місто:
Ужгород
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи в банківській сфері не менше 2-х років;
 • розуміння потреб юридичних осіб;
 • вміння проведення первинного аналізу фінансового стану юридичних осіб;
 • навички ведення переговорів;
 • відповідальність, готовність працювати на результат.
Обов'язки:
 • виконання планових показників по МСБ;
 • залучення клієнтів і супровід закріпленого портфеля клієнтів;
 • організація та контроль ефективної роботи у напрямку МСБ на закріплених відділеннях;
 • участь в навчанні і консультуванні мережі відділень по продуктам і процесам МСБ.

Начальник управління супроводу операцій юридичних осіб

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • вища фінансово-економічна освіта;
 • банківський досвід не менше 5 років на керівній посаді у напрямку операційної діяльності;
 • знання бухгалтерського обліку та операційної діяльності банку;
 • практичні навички в обліково-операційній роботі;
 • знання термінології банківських операцій;
 • знання законодавчих, нормативно-правових документів щодо організації бухгалтерського обліку та операційної роботи в банку;
 • практика роботи в облікових системах АБС Б2 JetB2.
 • бездоганна ділова репутація;
 • аналітичне та стратегічне мислення;
 • вміння організувати роботу колективу, націленість на результат.
Обов'язки:
 • ефективне управління та оптимізація виробничих процесів, в яких бере участь Управління;
 • організація роботи УСОЮЛ в частині супроводу операцій юридичних осіб:
 • безготівкові платежі клієнтів-юридичних осіб;
 • контроль обліку в АБС і повноти стягнення комісійного винагороди за договорами банківських послуг ЮЛ (РКО, дистанційного обслуговування рахунків, інкасації, платежів населення (договірних і бездоговірну), касового обслуговування бюджетних організацій, депозитних, ескроу тощо);
 • облік пакетного обслуговування ЮЛ;
 • контроль арештів і функції банку щодо розкриття банківської таємниці, а також надання інформації клієнтам;
 • ефективне управління кадровим ресурсом;
 • формування і аналіз показників діяльності Управління;
 • формування ТЗ на внесення змін в АБС, отримання структурованої інформації, побудови звітності;
 • робота з масштабними інформаційними xls-таблицями, проведення аналізу та формування висновків;
 • складання, внесення доповнень у ВНД банку за напрямком діяльності Управління.

Менеджер із розвитку продуктів департаменту корпоративного бізнесу

Філіали:
Дніпро, Київ, Одеса
Вимоги:
 • вища економічна/юридична освіта;
 • досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років;
 • досвід у розробці та впровадженні продуктів від 3-х років;
 • розуміння потреб юридичних осіб;
 • вміння аналізувати законодавчі та нормативні акти;
 • аналітичний склад розуму;
 • відповідальність, готовність працювати на результат.
Обов'язки:
 • Розробка та впровадження нових банківських продуктів для клієнтів корпоративного бізнесу, доопрацювання існуючих продуктів;
 • участь у формуванні та внесенні пропозицій щодо коригування тарифної політики банку в частині КБ;
 • розробка методологічних матеріалів банку (інструкції, положення тощо), що пов'язані з впровадженням нових банківських продуктів/послуг і процесами залучення та обслуговування клієнтів КБ;
 • розробка технічних завдань та контроль технічних доробок продуктів у ПЗ банку;
 • розробка та впровадження партнерських програм;
 • аналітика та розробка звітів про продукти, відповідальність за P&L продукту.

Керівник проектів із розвитку партнерських програм МСБ

Філіали:
Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Полтава, Харків, Херсон
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи в продажах МСБ/корпоративним клієнтам – від 3-х років;
 • навички проведення успішних переговорів, продажів;
 • практичні навички роботи в ОДБ (АСБ Б2);
 • активна життєва позиція, комунікабельність, цілеспрямованість.
Обов'язки:
 • аналіз бізнес-території та організація відпрацювання потенційних клієнтів на ній, у тому числі в пошуку і залученні нових партнерів (підготовка презентацій, комерційних пропозицій);
 • винесення на служби перевірки партнера (СБ, ЮД);
 • розрахунок процентних ставок за партнерськими програмами;
 • узгодження умов роботи з партнером і винесення на КК банку програм;
 • робота з менеджерами з продажів партнерів щодо залучення зовнішніх клієнтів, відпрацювання клієнтської бази на предмет кредитування;
 • пошук і залучення клієнтів сегмента МСБ, виявлення потреб клієнтів, продаж продуктів і послуг за допомогою партнерських програм, крос-продажів;
 • забезпечення виконання планових показників у частині партнерських програм у закріпленому макрорегіоні, контроль та аналіз їхнього поточного стану;
 • підготовка та участь у заходах, що проводяться партнерами (в тому числі «день поля» клієнтів);
 • аналіз конкурентів щодо партнерських програм;
 • винесення заявок за клієнтами на КК;
 • вирішення спірних питань, а також взаємодія з іншими підрозділами банку (департаментами, управліннями, відділами) при проходженні кредитної заявки за клієнтом;
 • консультація та навчання регіональної мережі за партнерськими програмами;
 • участь у проведенні складних переговорів із клієнтами.

Економіст департаменту оцінки та заставних операцій

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • вища економічна/технічна освіта;
 • досвід роботи з великим обсягом даних;
 • знання Microsoft Word, Excel, Power Point, Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader;
 • відповідальність, комунікабельність, готовність працювати на результат.
Обов'язки:
 • оцифровування документів на паперових носіях із метою формування справ клієнтів в Єдиному сховище документів, у т. ч. розміщення, перегляд і редагування документів у межах проведення оцінки/переоцінки/моніторингу майна, перегляд документів, що входять до складу кредитних справ клієнтів, робота з мережею з відправлення готових висновків;
 • робота з реєстром ДРОРМ;
 • взаємодія з незалежними СОД щодо питань оформлення договорів, актів приймання-передачі та рахунків на проведення оцінки заставного майна.

Менеджер корпоративного бізнесу з підтримки мережі

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи в банківській сфері не менше 3-х років;
 • розуміння потреб юридичних осіб;
 • практичний досвід роботи з мережею відділень;
 • відповідальність, готовність працювати на результат.
Обов'язки:
 • доведення планових показників бюджету і політики головного банку у напрямку КБ до регіональної мережі;
 • побудова системи звітів і нарад із начальниками регіональних відділень;
 • доведення змін і нововведень в процесах та продуктах у напрямку КБ;
 • координація та допомога, за необхідності, в просуванні і реалізації проектів клієнтів КБ;
 • у межах політики КБ структурування проектів на базі виявлених начальником регіонального відділення потреб потенційного клієнта;
 • виявлення проблемних зон при виконанні бюджету;
 • організація планування та контролю зустрічей, відряджень начальників регіональних відділень;
 • виїзд у регіони на місця для проведення спільних зустрічей із цільовими клієнтами;
 • аналіз, формування та доведення бази клієнтів сегмента КБ у розрізі регіонів;
 • доведення цільових клієнтських орієнтирів;
 • оцінка сильних і слабких компетенцій кожного начальника регіонального відділення;
 • у межах бюджету визначення ступеня участі начальника регіонального відділення при формуванні результату регіонального відділення;
 • організація тренінгів та навчальних семінарів для начальників регіональних відділень.

Провідний економіст департаменту оцінки та заставних операцій

Місто:
Львів
Вимоги:
 • вища економічна/технічна освіта;
 • досвід роботи в сфері оцінки майна не менше 3-х років;
 • наявність сертифіката оцінювача за основними напрямками матеріальної форми (сертифікат оцінювача ЦМК є бажаним);
 • відповідальність, готовність працювати на результат.
Обов'язки:
 • проведення оцінки майна клієнтів Middle_Corp і Large_Corp, що надається в заставу в якості забезпечення кредитних зобов'язань;
 • оперативне і якісне проведення робіт з огляду майна;
 • всебічний аналіз якісних та кількісних характеристик об'єкта оцінки.

Аудитор управління внутрішнього аудиту департаменту внутрішнього аудиту

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи в банківській сфері не менше 2-х років на аналогічній посаді;
 • базові знання в сфері бухгалтерського обліку та фінансів, права, інформаційних технологій, управління активами і пасивами, менеджменту, корпоративного управління, ризик-менеджменту;
 • знання і розуміння міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту, дотримання Кодексу етики Інституту внутрішніх аудиторів.
Обов'язки:
 • виконання аудиторських процедур, передбачених програмою перевірки;
 • оформлення робочих документів за результатами виконаної роботи;
 • оцінка адекватності та ефективності процесів корпоративного управління, управління ризиками та внутрішнього контролю з питань, передбачених програмою перевірки;
 • оцінка ймовірності істотних помилок, шахрайства та недотримання процедур з питань, віднесених програмою перевірки до компетенції співробітника;
 • повідомлення результатів перевірки керівнику перевірки;
 • моніторинг рекомендацій за дорученням керівника перевірки.

Провідний економіст відділу супроводу активних операцій

Місто:
Львів
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи в банківській сфері не менше 2-х років;
 • досвід роботи з юридичними особами (активні операції (кредити, документарні операції), операції з валютою);
 • розуміння потреб юридичних осіб;
 • відповідальність, готовність працювати на результат.
Обов'язки:
 • оформлення, моніторинг (контроль виконання позичальниками умов договорів активних операцій, цільового використання кредитів, своєчасного і повного погашення кредитів та сплати процентів за ними);
 • перевірка та контроль розрахунку страхового резерву за активними операціями, в тому числі за операціями факторингу, фінансового лізингу, а також перевірка параметрів договорів активних операцій юридичних осіб для розрахунку резерву за активними операціями;

Керівник проектів МСБ

Місто:
Вінниця
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи в банківській сфері не менше 2-х років;
 • розуміння потреб юридичних осіб;
 • вміння проведення первинного аналізу фінансового стану юридичних осіб;
 • навички ведення переговорів;
 • відповідальність, готовність працювати на результат.
Обов'язки:
 • виконання планових показників із МСБ;
 • залучення клієнтів і супровід закріпленого портфеля клієнтів;
 • організація та контроль ефективної роботи у напрямку МСБ на закріплених відділеннях;
 • участь у навчанні і консультуванні мережі відділень із продуктів та процесів МСБ.

Керівник проектів корпоративного центру Північного макрорегіону

Місто:
Київ
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • навички проведення зустрічей і переговорів із клієнтами;
 • наявність досвіду роботи в кредитних підрозділах банків;
 • досвід проведення презентацій банківських продуктів;
 • знання законодавства в сфері банківської діяльності;
 • досвідчений користувач ПК;
 • знання основ бухгалтерського обліку та фінансового аналізу.
Обов'язки:
 • пошук і залучення до банку нових клієнтів сегмента корпоративного бізнесу;
 • проведення зустрічей і переговорів із власниками та першими особами компаній;
 • виконання планових показників банку з бізнесу;
 • продаж продуктів банку підприємствам і організаціям;
 • підготовка та захист кредитних проектів клієнта на кредитному комітеті банку;
 • організація та контроль оформлення кредиту;
 • участь у конференціях і форумах.

Керівник проектів корпоративного центру Західного макрорегіону

Місто:
Львів
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • навички проведення зустрічей і переговорів з клієнтами;
 • наявність досвіду роботи в кредитних підрозділах банків;
 • досвід проведення презентацій банківських продуктів;
 • знання законодавства в сфері банківської діяльності;
 • досвідчений користувач ПК;
 • знання основ бухгалтерського обліку та фінансового аналізу.
Обов'язки:
 • пошук та залучення до банку нових клієнтів сегмента корпоративного бізнесу;
 • проведення зустрічей і переговорів із власниками та першими особами компаній;
 • виконання планових показників банку з бізнесу;
 • продаж продуктів банку підприємствам і організаціям;
 • підготовка та захист кредитних проектів клієнта на кредитному комітеті банку;
 • організація та контроль оформлення кредиту;
 • участь у конференціях та форумах

Провідний економіст управління моніторингу та аналізу заставного портфеля

Місто:
Запоріжжя
Вимоги:
 • вища економічна/математична/оціночна освіта;
 • досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років;
 • знання нормативно-правової бази оціночної діяльності, кредитування та заставних операцій;
 • аналітичний склад розуму;
 • відповідальність, готовність працювати на результат.
Обов'язки:
 • ідентифікація, оцінка та моніторинг різних видів майна;
 • робота з банківськими заставами.

Провідний економіст відділу супроводу активних операцій Північного макрорегіону

Місто:
Київ
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • мінімум 2 роки досвіду роботи в сфері супроводу кредитних операцій;
 • досвід роботи з обслуговування активних операції юридичних осіб.
Обов'язки:
 • оформлення, моніторинг (контроль виконання позичальниками умов договорів активних операцій, цільового використання кредитів, своєчасного і повного погашення кредитів та сплати процентів за ними);
 • контроль стану даних ОДБ (строки дії, процентні ставки, забезпечення) активних операцій (кредити, гарантії, факторинг, фінансовий лізинг) суб'єктам господарювання, контроль за правильним і своєчасним виконанням рішень правління та кредитних комітетів (першого і другого рівня), а також розпоряджень, пов'язаних із питаннями кредитування юридичних осіб (у т. ч. суб'єктів підприємницької діяльності);
 • перевірка та контроль розрахунку страхового резерву за активними операціями, в тому числі за операціями факторингу, фінансового лізингу, а також перевірка параметрів договорів активних операцій юридичних осіб для розрахунку резерву за активними операціями.

Керівник проектів малого та середнього бізнесу

Місто:
Київ
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • навички проведення зустрічей і переговорів із клієнтами;
 • наявність досвіду роботи в кредитних підрозділах банків;
 • наявність досвіду проведення презентацій банківських продуктів;
 • наявність знань законодавства в сфері банківської діяльності.
Обов'язки:
 • пошук і залучення до банку нових клієнтів сегмента малого та середнього бізнесу;
 • проведення зустрічей і переговорів з власниками та першими особами компаній;
 • виконання планових показників із бізнесу;
 • підготовка та захист кредитних проектів клієнта на кредитному комітеті;
 • організація та контроль оформлення кредиту;
 • участь у конференціях і форумах.

Менеджер із роботи з VIP-клієнтами

Місто:
Київ
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи в банку з VIP-клієнтами не менше 1 року;
 • знання законодавчих і нормативних документів щодо банківських операцій;
 • вміння вести переговори з потенційними клієнтами;
 • вміння продавати продукти банку і працювати із запереченнями клієнтів.
Обов'язки:
 • робота з VIP-клієнтами РБ з продажу всього спектра продуктів РБ;
 • виконання особистих KPI з РБ;
 • крос-продажі продуктів РБ діючим і новим клієнтам;
 • залучення VIP-клієнтів за рекомендаціями та шляхом відпрацювання засновників і топ-менеджменту діючих і потенційних клієнтів КБ та МСБ, відпрацювання бази діючих клієнтів на предмет продажу додаткових продуктів;
 • якісне та кваліфіковане обслуговування VIP-клієнтів – фізичних осіб, видача довідок за рахунками, оформлення довіреностей, конвертація, купівля, продаж валюти на МВРУ, приймання заявок на видачу валюти, супровід депозитарних сейфів.

Івент-менеджер

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • вища журналістська/маркетингова освіта;
 • досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років;
 • досвід роботи з організації заходів різних масштабів для різних аудиторій (від 20 до 1000 осіб);
 • комунікабельність, креативність, стресостійкість, клієнтоорієнтованість.
Обов'язки:
 • організація та проведення заходів за участю ключових цільових аудиторій (клієнти банку) за ключовими регіонами;
 • організація участі банку в заходах різного формату (форуми, виставки) за всіма ключовими регіонами;
 • організація корпоративних заходів за участю клієнтів банку;
 • забезпечення участі банку в якості спонсора/партнера заходів;
 • забезпечення заходів усією супутньою рекламною/іміджевою продукцією (координація та контроль);
 • контроль бюджету;
 • документообіг.

Начальник відділу МСБ

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища фінансово-економічна освіта;
 • банківський стаж не менше 5 років, у т. ч. досвід роботи на аналогічній посаді від 2 років;
 • знання сегмента клієнтів малого та середнього бізнесу, їхньої галузевої спеціалізації;
 • висока орієнтація на результат;
 • навички ведення ефективних переговорів;
 • високі організаторські здібності.

Обов'язки:

 • організація процесу роботи і координація діяльності підрозділу із залучення та обслуговування клієнтів МСБ;
 • планування та організація заходів, спрямованих на виконання планових показників МСБ;
 • залучення топ-клієнтів МСБ;
 • забезпечення стандартів якості обслуговування клієнтів.

Менеджер з операційної роботи

Місто:
Дніпро
Вимоги:

 • вища фінансово-економічна освіта;
 • досвід роботи в банківській сфері не менше 2-х років;
 • знання нормативної бази НБУ;
 • відповідальність, готовність працювати на результат.

Обов'язки:

 • залучення клієнтів сегменту МСБ на банківське обслуговування;
 • якісне операційне обслуговування клієнтів;
 • розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб;
 • відкриття та обслуговування поточних, депозитних, карткових рахунків юридичних осіб;
 • оформлення договорів ЗКП, договорів еквайрингу;
 • продаж банківських продуктів.

Начальник відділення

Місто:
Запоріжжя
Вимоги:

 • вища економічна освіта;
 • знання законодавства України та нормативних актів, що регламентують банківську діяльність;
 • аналогічний досвід роботи – не менше 3-х років;
 • бездоганна ділова репутація;
 • вміння організувати роботу колективу, націленість на результат.

Обов'язки:

 • організація роботи з виконання бізнес-плану та інших планових показників;
 • стратегічне та оперативне управління діяльністю відділення;
 • організація активного залучення та якісного обслуговування клієнтів;
 • збільшення обсягу продажів банківських продуктів.

Економіст у кредитний відділ

Місто:
Київ
Вимоги:
 • наявність досвіду роботи із супроводу кредитних операцій, підготовки кредитних договорів більше 1 року;
 • наявність досвіду підготовки кредитних договорів, знань банківського бухгалтерського обліку, розуміння бухгалтерського обліку на підприємстві та аналізу фінансової звітності підприємства.
Обов'язки:
 • підготовка договорів та документальне оформлення активних операцій (кредити, гарантії, факторинг);
 • супровід активних операцій (кредити, гарантії, факторинг);
 • внесення і контроль даних щодо активних операцій в АБС Б2;
 • підготовка звітів та аналітичної інформації;
 • підготовка відповідей на запити клієнтів.

Менеджер з видачі кредитів

Місто:
Хмельницкий
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • володіння державною мовою;
 • навички роботи на комп’ютерній техніці на рівні кваліфікованого користувача та довідково-інформаційної роботи із законодавством;
 • знання чинного законодавства України, інструкцій Національного банку України, положень, інструкцій банку, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, кодексу корпоративної етики банку.
Обов'язки:
 • збір та аналіз інформації потенційних клієнтів банку для співпраці за активними операціями;
 • комплектація кредитної справи;
 • підготовка і захист кредитних проектів клієнта на кредитному комітеті;
 • організація і контроль оформлення кредиту;
 • підписання кредитних договорів;
 • супровід та контроль термінів погашення кредитів.

Менеджер із роботи з фондами та бюджетними організаціями

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • вища економічна/фінансова освіта;
 • досвід роботи в банківській сфері не менше 2-х років;
 • досвід роботи з документацією (ділове листування, тендерна документація, укладення договорів);
 • відповідальність, комунікабельність, готовність працювати на результат.
Обов'язки:
 • взаємодія з ПФ, Мінфіном, НБУ, ФГВФО, органами соцзахисту населення та координація питань, що виникають в ході роботи з ними щодо організації виплат, зарахувань, конкурсів, укладення генеральних договорів на обслуговування, впровадження автоматизованих систем тощо;
 • збір і підготовка документації для тендерів, конкурсів з обслуговування бюджетних організацій (касове обслуговування, зарахування ЗП, соцвиплат тощо), здійснення виплат як банку-агента ФГВФО;
 • ведення документообігу та координація діяльності (підготовка ТЗ, матеріалів, порядків, роз'яснень) щодо:
  - виплат ФГВФО, ПФ, УСЗН та інших бюджетних організацій (координація діяльності мережі, ДСО, ІТ щодо організації виплат, змін у системі виплат тощо);
  - висновка генеральних (верхньорівневих) договорів із ПФУ, ФГВФО;
  - координації і організації порядку укладення договорів на місцях;
  - взаємодії з мережею і продажами;
 • вивчення нормативних документів щодо питань діяльності ФГВФО, ПФ та інших організацій і організація взаємодії з ними.
 • робота над оптимізацією та розвитком агентської схеми із залучення клієнтів у ПФ, УСЗН та інших бюджетних організаціях, координація та контроль.

Керівник проектів управління розробки продуктів, розвитку дистанційних та альтернативних каналів (напрямок «Платіжні картки»)

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • вища економічна/технічна освіта;
 • досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років;
 • досвід роботи в банках (бажано з банківськими монетами і металами, системами грошових переказів (на рівні адміністратора));
 • відповідальність, готовність працювати на результат, прагнення до розвитку.
Обов'язки:
 • розробка нових банківських продуктів для фізичних осіб на базі платіжних карток;
 • ведення договірної роботи з партнерами;
 • взаємодія з підрозділами банку з питань впровадження в банку нових послуг на базі платіжних карток;
 • розробка пропозицій для клієнтів банку щодо карткових продуктів;
 • впровадження програм лояльності для клієнтів банку на базі платіжних карток;
 • розробка та впровадження co-brand-проектів на базі платіжних карток;
 • участь у плануванні і проведенні заходів, спрямованих на популяризацію платіжних карток;
 • аналіз прибутковості продуктів, що розроблюються;
 • впровадження інноваційних рішень, що пропонуються на ринку МПС.

Керівник проектів МСБ

Місто:
Чернігів
Вимоги:

 • виконання індивідуальних планових показників не нижче встановленого мінімального рівня;
 • проведення пошуку і залучення клієнтів МСБ, виявлення потреб клієнтів для продажу повного набору товарів і послуг;
 • проведення зустрічей з потенційними і діючими клієнтами банку з метою залучення їх на обслуговування та додаткового продажу банківських продуктів та послуг;
 • супровід клієнтів МСБ на етапі консультування і продажу їм банківських продуктів;
 • здійснення супроводу в оперативному режимі закріплених за ним клієнтів МСБ відділення/регіону;
 • здійснення збору і аналізу інформації про потенційних клієнтів з метою формування для них індивідуальних комерційних пропозицій;
 • здійснення аналізу операцій клієнтів – юридичних осіб з метою залучення на обслуговування їхніх контрагентів.

Обов'язки:

Аналітик баз даних

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • вища освіта;
 • досвідчений користувач Excel, вміння працювати зі зведеними таблицями, зведеними діаграмами, розумними таблицями і моделлю даних в Excel;
 • знання основних понять: таблиці, ключі, індекси;
 • знання основних конструкцій SQL на базовому рівні;
 • вміння використовувати об'єднання таблиць і підзапити;
 • вміння використовувати агрегатні функції і оператори групування/сортування;
 • здатність проаналізувати залежності об'єктів;
 • здатність візуалізувати результати аналізу;
 • уважність, відповідальність та скрупульозність;
 • здатність до роботи з великими масивами інформації.
Обов'язки:
 • обробка даних;
 • обробка зовнішніх та внутрішніх запитів за базою даних;
 • аналіз отриманих результатів;
 • підготовка звітів за базою даних (розшифрування, візуалізація);

Заступник начальника регіонального відділення з роздрібного бізнесу

Місто:
Вінниця
Вимоги:

 • вища економічна освіта;
 • знання законодавства України та нормативних актів, що регламентують банківську діяльність;
 • досвід роботи на аналогічній посаді не менше 2-х років;
 • бездоганна ділова репутація;
 • вміння організувати роботу колективу, націленість на результат.

Обов'язки:

 • організація роботи з виконання бізнес-плану та інших планових показників;
 • організація активного залучення і якісного обслуговування клієнтів;
 • збільшення обсягу продажів банківських продуктів.

Провідний економіст відділу обслуговування юридичних осіб в іноземній валюті

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • наявність досвіду роботи в банку з валютними операціями — від 3-х років;
 • знання діючого законодавства України з питань здійснення зовнішньоекономічної діяльності та проведення розрахунків в іноземній валюті, нормативних документів щодо здійснення аналізу фінансової операції клієнта з метою виявлення індикаторів ризикових фінансових операцій.
Обов'язки:
 • обслуговування операцій юридичних осіб в іноземній валюті (приймання та обробка платіжних доручень в іноземній валюті; заяв на вільний продаж, обмін та купівлю іноземної валюти; виконання операцій з розподілу надходжень в іноземній валюті на користь клієнтів, виконання обов‘язкового продажу згідно з нормами законодавства);
 • обслуговування капітальних та неторговельних операцій юридичних осіб (інвестиційні операції, готівкові операції тощо);
 • здійснення аналізу та перевірки документів, наданих клієнтом для проведення операцій згідно з п. 1 та п. 2 на відповідність валютному законодавству;
 • здійснення аналізу та перевірки документів про фінансові операції (намір здійснення фінансової операції) клієнтів та їхніх учасників з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного контролю з метою виявлення індикаторів ризикових фінансових операцій;
 • ведення листування з іншими уповноваженими банками та клієнтами з питань здійснення валютного контролю за імпортними операціями клієнтів;
 • щоденна звітність з операцій юридичних осіб в іноземній валюті (форма 555, файл 70, файл с9 та д3);
 • ведення поточних справ клієнтів;
 • знання діючого законодавства України, нормативно-правових актів НБУ з питань валютного законодавства.
 • Умови роботи: Пн – Пт, з 9.00 до 18.00.

Провідний економіст відділу валютного контролю

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • наявність досвіду роботи в банку з валютними операціями — від 3-х років;
 • знання діючого законодавства України з питань здійснення зовнішньоекономічної діяльності та проведення розрахунків в іноземній валюті, нормативних документів щодо здійснення аналізу фінансової операції клієнта з метою виявлення індикаторів ризикових фінансових операцій.
Обов'язки:

 • здійснення валютного контролю за експортними та імпортними операціями клієнтів банку; встановлення контролю за дотриманням клієнтами законодавчо-встановлених строків розрахунків за експортно-імпортними операціями;
 • приймання, перевірка документів клієнтів щодо правомірності надходження валютної виручки на їхню користь; зняття з контролю експортної/імпортної операції;
 • виконання функцій агента валютного контролю в частині своєчасного повідомлення податкових органів про випадки, передбачені законодавством, та включення інформації до звітності НБУ щодо простроченої дебіторської заборгованості клієнтів;
 • формування журналів реєстрації здійснених експортних та імпортних операцій клієнтів;
 • ведення листування з іншими уповноваженими банками та клієнтами з питань здійснення валютного контролю за експортно-імпортними операціями клієнтів.
 • ведення поточних справ клієнтів;
 • знання діючого законодавства України, нормативно-правових актів НБУ з питань валютного законодавства.  

Провідний економіст відділу валютного обслуговування клієнтів

Місто:
Львів
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • наявність досвіду роботи в банку з валютними операціями — від 3-х років;
 • знання діючого законодавства України з питань здійснення зовнішньоекономічної діяльності та проведення розрахунків в іноземній валюті, нормативних документів щодо здійснення аналізу фінансової операції клієнта з метою виявлення індикаторів ризикових фінансових операцій.
Обов'язки:
 • обслуговування операцій юридичних осіб в іноземній валюті (приймання та обробка платіжних доручень в іноземній валюті; заяв на вільний продаж, обмін та купівлю іноземної валюти; виконання операцій з розподілу надходжень в іноземній валюті на користь клієнтів, виконання обов‘язкового продажу згідно з нормами законодавства);
 • обслуговування капітальних та неторговельних операцій юридичних осіб (інвестиційні операції, готівкові операції тощо);
 • здійснення аналізу та перевірки документів, наданих клієнтом для проведення операцій згідно з п. 1 та п. 2 на відповідність валютному законодавству;
 • здійснення аналізу та перевірки документів про фінансові операції (намір здійснення фінансової операції) клієнтів та їхніх учасників з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного контролю з метою виявлення індикаторів ризикових фінансових операцій;
 • ведення листування з іншими уповноваженими банками та клієнтами з питань здійснення валютного контролю за імпортними операціями клієнтів;
 • щоденна звітність з операцій юридичних осіб в іноземній валюті (форма 555, файл 70, файл с9 та д3);
 • ведення поточних справ клієнтів;
 • знання діючого законодавства України, нормативно-правових актів НБУ з питань валютного законодавства.  

Спеціаліст відділу моніторингу операцій за платіжними картками

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • досвід роботи в напрямку платіжних карток – від 2-х років;
 • знання MS Office;
 • комунікабельність;
 • відповідальність;
 • старанність.

Обов'язки:
 • обробка онлайн- і офлайн-звітів з авторизації, які свідчать про можливе шахрайство за платіжними картками (ПК) або в еквайринговій мережі банку; реєстрація дій, пов'язаних з обробкою повідомлень про раннє виявлення підозрілих операцій за ПК;
 • спілкування з клієнтами в телефонному режимі;
 • аналіз інформації та прийняття рішень про подальші дії щодо ПК; тимчасове блокування та/або постановка карток клієнтів банку в стоп-список.
 • Умови праці: змінна – день/ніч/два дні відпочинку.

Керівник проектів корпоративного центру західного макрорегіону

Місто:
Луцьк
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • навички проведення зустрічей і переговорів із клієнтами;
 • наявність досвіду роботи в кредитних підрозділах банків;
 • досвід проведення презентацій банківських продуктів;
 • знання законодавства в сфері банківської діяльності.
Обов'язки:
 • пошук і залучення до банку нових клієнтів сегменту корпоративного бізнесу;
 • проведення зустрічей та переговорів із власниками і першими особами компаній;
 • виконання планових показників із бізнесу;
 • продаж продуктів банку підприємствам і організаціям;
 • підготовка і захист кредитних проектів клієнта на кредитному комітеті;
 • організація і контроль оформлення кредиту;
 • участь у конференціях та форумах.

Керівник проектів корпоративного центру західного макрорегіону

Місто:
Львів
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • навички проведення зустрічей і переговорів із клієнтами;
 • наявність досвіду роботи в кредитних підрозділах банків;
 • досвід проведення презентацій банківських продуктів;
 • знання законодавства в сфері банківської діяльності.
Обов'язки:
 • пошук і залучення до банку нових клієнтів сегменту корпоративного бізнесу;
 • проведення зустрічей та переговорів із власниками і першими особами компаній;
 • виконання планових показників із бізнесу;
 • продаж продуктів банку підприємствам і організаціям;
 • підготовка і захист кредитних проектів клієнта на кредитному комітеті;
 • організація і контроль оформлення кредиту;
 • участь у конференціях та форумах.

Керівник проектів корпоративного центру західного макрорегіону

Місто:
Тернопіль
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • навички проведення зустрічей і переговорів із клієнтами;
 • наявність досвіду роботи в кредитних підрозділах банків;
 • досвід проведення презентацій банківських продуктів;
 • знання законодавства в сфері банківської діяльності.
Обов'язки:
 • пошук і залучення до банку нових клієнтів сегменту корпоративного бізнесу;
 • проведення зустрічей та переговорів із власниками і першими особами компаній;
 • виконання планових показників із бізнесу;
 • продаж продуктів банку підприємствам і організаціям;
 • підготовка і захист кредитних проектів клієнта на кредитному комітеті;
 • організація і контроль оформлення кредиту;
 • участь у конференціях та форумах.

Касир

Місто:
Запоріжжя
Вимоги:

 • досвід роботи в банку на посаді касира не менше 1 року;
 • знання вимог основних інструкцій і положень НБУ, що стосуються роботи каси банку;
 • знання касових операцій і технологій;
 • досвідчений користувач ПК.

Обов'язки:

 • приймання усіх видів платежів клієнтів – фізичних та юридичних осіб;
 • здійснення операцій з готівковими коштами в національній та іноземній валютах;
 • приймання та видача коштів;
 • сортування, обробка, формування грошової готівки;
 • приймання до виконання, оформлення та підготовка касових документів згідно з обліковою політикою та інструкціями з касових операцій

Керівник проектів із роботи з клієнтами МСБ

Місто:
Запоріжжя
Вимоги:

 • вища фінансово-економічна освіта;
 • досвід роботи в банку з клієнтами МСБ не менше 2-х років;
 • навички проведення переговорів і презентацій;
 • націленість на результат

Обов'язки:

 • виконання індивідуальних планових показників не нижче мінімального встановленого рівня;
 • пошук і залучення клієнтів МСБ, виявлення потреб клієнтів для продажу повного набору товарів і послуг;
 • проведення зустрічей з потенційними та діючими клієнтами банку з метою залучення їх на обслуговування і додаткового продажу банківських продуктів та послуг;
 • супровід клієнтів МСБ на етапі консультування і продажу їм банківських продуктів;
 • здійснення супроводу в оперативному режимі закріплених за ним клієнтів МСБ відділення/регіону;
 • здійснення збору і аналізу інформації про потенційних клієнтів з метою формування для них індивідуальних комерційних пропозицій;
 • здійснення аналізу операцій клієнтів – юридичних осіб з метою залучення на обслуговування їхніх контрагентів.

Провідний економіст відділу обліку кредитних операцій

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища економічна освіта;
 • знання української та російської мови;
 • досвід роботи на аналогічній посаді не менше 2-х років;
 • нання закон про давальний і нормативної бази в частині операцій, пов'язаних з кредитуванням;
 • базові знання МСФЗ;
 • знання ОДБ Б2 (буде перевагою).

Обов'язки:
 • осуществление контроля и подтверждение в ОДБ параметров сделок по активным операциям банка (а также изменений к ним) на основании заключенных договоров (дополнительных соглашений);
 • контроль и подтверждение в ОДБ параметров сделок обеспечения (а также изменений к ним) на основании заключенных договоров (дополнительных соглашений);
 • проведение проводок по выдаче и погашению кредитных средств.
 • инициация и проведение проводок по начислению и списанию доходов по активным операциям банка;
 • осуществление учета сумм обеспечения на счетах внебалансового учета;
 • контроль полноты и правильности начисления доходов по активным операциям банка;
 • работа с системой SWIFT.

Керівник з внутрішніх комунікацій

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища освіта (маркетинг/економічна/психологія);
 • досвід роботи у напрямку внутрішніх комунікацій від 3-х років у великих системних компаніях;
 • досвід роботи в проектах, пов'язаних з розвитком корпоративної культури компанії і внутрішніх комунікацій;
 • досвід написання статей та інформаційних публікацій;
 • креативність і творчий підхід у виконанні своїх обов'язків;
 • високий рівень розвитку комунікативних навичок;
 • активна життєва позиція і бажання розвиватися як фахівець;
 • грамотна мова (українська, російська – усна та письмова);
 • впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Outlook, PowerPoint).

Обов'язки:

 • розробка концепції внутрішніх комунікацій банку;
 • побудова системи внутрішніх комунікацій;
 • ведення, наповнення, адміністрування внутрішнього сайту компанії (корпоративного порталу);
 • планування комплексу внутрішніх комунікацій;
 • участь у комунікаційних подіях, робота з аудиторією;
 • інформаційні розсилки;
 • участь у корпоративних заходах;
 • розробка і ведення корпоративних періодичних видань;

Проектний менеджер (CRM)

Місто:
Київ
Вимоги:

 • вища освіта;
 • досвід управління проектами з впровадження CRM-систем у фінансових компаніях від 3-х років;
 • загальний досвід управління проектами від 5-ти років;
 • знання англійської мови на базовому або середньому рівні;
 • аналітичний склад розуму, націленість на результат;
 • готовність до переїзду в Одесу.

Обов'язки:

 • управління проектом CRM: збір вимог, формування галузі охоплення проекту, формування плану проекту, визначення контрольних точок і робочої команди, аналіз ідей/аналіз ринку; управління строками, ресурсами, якістю, бюджетом, обсягами та ризиками;
 • забезпечення допомоги в частині постановки вимог, написання ТЗ, вибору рішення;
 • взаємодія з підрядниками;
 • мотивація команди проекту, координація дій учасників;
 • ведення проектної та технічної документації згідно з проектною методологією банку;
 • ведення проектної звітності.

Економіст з обслуговування фізичних осіб у національній валюті

Місто:
Запоріжжя
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи в обслуговуванні фізичних осіб у національній та іноземній валютах;
 • знання нормативних актів НБУ;
 • навички активних продажів.
Обов'язки:
 • ведення діючої клієнтської бази;
 • консультування клієнтів;
 • залучення нових клієнтів – фізичних осіб, активні продажі;
 • відкриття/закриття поточних, карткових та депозитних рахунків клієнтам – фізичним особам у національній та іноземній валютах, виплата переказів;
 • укладання договорів на оренду індивідуальних банківських сейфів з клієнтами банку.

Економіст з обслуговування юридичних осіб

Місто:
Київ
Вимоги:

 • вища економічна/математична освіта;
 • досвід роботи з обслуговування юридичних осіб у банку не менше 1-го року;
 • вміння вести переговори з клієнтом;
 • володіння навичками продажів банківських продуктів;
 • знання нормативної бази НБУ з обслуговування юридичних осіб;
 • комунікабельність, вміння працювати в колективі, здатність швидко навчатися.

Обов'язки:

 • відкриття та обслуговування рахунків юридичних осіб та ФОП;
 • розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб;
 • надання інформаційно-консультаційних послуг клієнтам банку;
 • продаж банківських продуктів, крос-продажі.

Економіст з обслуговування юридичних осіб у національній валюті

Місто:
Запоріжжя
Вимоги:

 • вища економічна/математична освіта;
 • досвід роботи з обслуговування юридичних осіб у банку не менше 1-го року;
 • вміння вести переговори з клієнтом;
 • володіння навичками продажів банківських продуктів;
 • знання нормативної бази НБУ з обслуговування юридичних осіб;
 • комунікабельність, вміння працювати в колективі, здатність швидко навчатися.

Обов'язки:

 • відкриття та обслуговування рахунків юридичних осіб та ФОП;
 • розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб;
 • надання інформаційно-консультаційних послуг клієнтам банку;
 • продаж банківських продуктів, крос-продажі.

Економіст з обслуговування фізичних осіб

Місто:
Київ
Вимоги:

 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи в обслуговуванні фізичних осіб у національній та іноземній валютах;
 • знання нормативних актів НБУ;
 • навички активних продажів.

Обов'язки:

 • ведення діючої клієнтської бази;
 • консультування клієнтів;
 • залучення нових клієнтів – фізичних осіб, активні продажі;
 • відкриття/закриття поточних, карткових та депозитних рахунків клієнтам – фізичним особам у національній та іноземній валютах, виплата переказів;
 • укладання договорів на оренду індивідуальних банківських сейфів з клієнтами банку.

Керівник проектів управління обслуговування корпоративних клієнтів

Місто:
Дніпро
Вимоги:

 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи в банківській сфері не менше 2-х років;
 • досвід роботи з юридичними особами (активні операції (кредити, документарні операції), операції з валютою);
 • розуміння потреб юридичних осіб;
 • вміння проведення первинного аналізу фінансового стану юридичних осіб;
 • навички ведення переговорів;
 • відповідальність, готовність працювати на результат.

Обов'язки:

 • організація і участь у зустрічах з потенційними та діючими клієнтами;
 • первинне структурування проектів за активними операціями клієнтів (кредит, лізинг, гарантія, факторинг, векселі тощо);
 • організація процесу оформлення активної операції клієнта/підрозділів банку для оформлення угоди;
 • якісний супровід усього спектра банківських операцій клієнтів/груп клієнтів, закріплених за співробітником;
 • активна участь у виконанні бізнес-плану.

Касир (підмінний)

Місто:
Київ
Вимоги:

 • готовність до переміщення між відділеннями для тимчасового заміщення касира і виконання основних обов'язків;
 • досвід роботи в банку на посаді касира не менше 1-го року;
 • знання вимог основних інструкцій і положень НБУ, що стосуються роботи каси банку;
 • знання касових операцій і технологій;
 • вільне володіння комп'ютером.

Обов'язки:

 • приймання усіх видів платежів клієнтів (фізичних та юридичних осіб);
 • здійснення операцій з готівковими коштами в національній та іноземній валютах;
 • приймання та видача коштів;
 • сортування, обробка, формування грошової готівки;
 • приймання до виконання, оформлення і підготовка касових документів згідно з обліковою політикою та інструкціями з касових операцій.

Економіст відділу валютного обслуговування клієнтів

Місто:
Львів
Вимоги:

 • вища економічна освіта;
 • наявність досвіду роботи в банку з валютними операціями — від 3-х років;
 • знання діючого законодавства України з питань здійснення зовнішньоекономічної діяльності та проведення розрахунків в іноземній валюті, нормативних документів щодо здійснення аналізу фінансової операції клієнта з метою виявлення індикаторів ризикових фінансових операцій.

Обов'язки:

 • Обслуговування операцій юридичних осіб в іноземній валюті (приймання і обробка платіжних доручень в іноземній валюті, заяв на вільний продаж, обмін та купівлю іноземної валюти; виконання операцій з розподілу надходжень в іноземній валюті на користь клієнтів, виконання обов‘язкового продажу згідно з нормами законодавства).
 • Обслуговування капітальних та неторговельних операцій юридичних осіб (інвестиційні операції, готівкові операції тощо).
 • Здійснення аналізу та перевірки документів, наданих клієнтом для проведення операцій згідно з п. 1 та п. 2, на відповідність валютному законодавству.
 • Здійснення аналізу та перевірки документів про фінансові операції (намір здійснення фінансової операції) клієнтів та їхніх учасників з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного контролю з метою виявлення індикаторів ризикових фінансових операцій.
 • Ведення листування з іншими уповноваженими банками та клієнтами з питань здійснення валютного контролю імпортних операцій клієнтів.
 • Щоденна звітність щодо операцій юридичних осіб в іноземній валюті (форма 555, файл 70, файл с9 та д3).
 • Знання діючого законодавства України, нормативно-правових актів НБУ з питань валютного законодавства.
 • Здійснення валютного контролю експортних та імпортних операцій клієнтів банку; встановлення контролю дотримання клієнтами законодавчо встановлених строків розрахунків за експортно-імпортними операціями.
 • Приймання, перевірка документів клієнтів щодо правомірності надходження валютної виручки на їхню користь; зняття з контролю експортної/імпортної операції.
 • Виконання функцій агента валютного контролю в частині своєчасного повідомлення податкових органів про випадки, передбачені законодавством, та включення інформації щодо простроченої дебіторської заборгованості клієнтів до звітності НБУ.
 • Формування журналів реєстрації здійснених експортних та імпортних операцій клієнтів.

Начальник відділу зв’язків з громадськістю

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища соціологічна/філологічна/журналістська освіта;
 • досвід роботи на аналогічній посаді – не менше 3-х років;
 • досвід роботи із засобами масової інформації;
 • бездоганна ділова репутація;
 • вміння організувати роботу колективу, націленість на результат.

Обов'язки:

 • підбір і ефективне використання каналів комунікації банку з цільовими аудиторіями згідно з комунікаційною стратегією банку (ЗМІ, регулятор, конкуренти та ін. стейкхолдери);
 • планування та виконання PR-бюджету в межах загального бюджету управління;
 • організація та проведення заходів для банку за участю ключових цільових аудиторій;
 • розробка іміджевих презентаційних матеріалів банку;
 • наповнення релевантними новинами сайту банку і створення контенту для сайту банку в іміджевих розділах сайту;
 • стратегічне і оперативне управління діяльністю відділу.

Стратегічний аналітик

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • Вища освіта у напрямку економіка/фінанси/прикладна математика.
 • Досвід роботи на посаді зі схожим функціоналом від 2-х років (комерційні банки, управлінський консалтинг).
 • Досвідчений користувач Excel, відмінні презентаційні навички.
 • Сильні аналітичні здібності і стратегічне мислення.
 • Англійська на рівні не нижче середнього.

Обов'язки:

 • Аналіз бізнес-моделей банків і розробка стратегічних конкурентних груп.
 • Розробка профайлів банків-конкурентів, супровід інформаційної бази за конкурентами.
 • Оновлення та деталізація поведінкової сегментації клієнтів, пріоритизація сегментів.
 • Підготовка конкурентного аналізу за основними банківськими продуктами.
 • Визначення меж діяльності, розробка рекомендацій щодо конкурентного позиціонування банку, визначення конкурентних переваг під кожен сегмент і нішу.
 • Моніторинг стратегічних ініціатив конкурентів, загроз з боку конкурентів і потенційних конкурентів.
 • Розробка різних сценаріїв і гіпотез для оцінки потенційних змін у конкурентному оточенні.
 • Аналіз окремих бізнес-кейсів у межах процесу стратегічного планування.

Аналітик Управління аналізу корпоративного бізнеса

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища економічна / математична освіта;
 • досвід роботи в банківській системі від 3-х років;
 • володіння ПК на рівні досвідченого користувача знання банківської термінології;
 • вільне володіння інструментами кредитного; фінансового і інвестиційного аналізу;
 • розуміння потреб корпоративних клієнтів;
 • комунікабельність та вміння працювати в команді, оперативність у виконанні завдань, самоорганізованість, самовіддача, відповідальність, постійне прагнення до розвитку і придбання нових навичок у виконуваній роботі.

Обов'язки:

 • Аналіз корпоративних клієнтів
 • Галузевий аналіз
 • Складання фінансових моделей, прогнозів, фінансової звітності

Заступник начальника регіонального відділення

Місто:
Тернопіль
Вимоги:

 • вища освіта;
 • знання законодавства України та нормативних актів, що регламентують банківську діяльність;
 • аналогічний досвід роботи не менш 3-х років;
 • бездоганна ділова репутація;
 • вміння організувати роботу колективу, націленість на результат.

Обов'язки:

 • організація роботи з виконання бізнес-плану та інших планових показників;
 • стратегічне і оперативне управління діяльністю відділення;
 • організація активного залучення і якісного обслуговування клієнтів;
 • збільшення обсягу продажів банківських продуктів.

Касир відділення банку

Місто:
Київ
Вимоги:

 • досвід роботи в банку на посаді касира не менше 1 ого року;
 • знання вимог основних інструкцій і положень НБУ, що стосуються роботи каси банку;
 • знання касових операцій і технологій;
 • вільне володіння комп'ютером.

Обов'язки:

 • прийом усіх видів платежів клієнтів - фізичні та юридичні особи;
 • здійснення операцій з готівковими коштами в національній та іноземній валюті;
 • прийом та видача коштів;
 • сортування, обробка, формування грошової готівки;
 • прийом до виконання, оформлення і підготовка касових документів згідно облікової політики та інструкцій щодо касових операцій.

Системний адміністратор

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • досвід роботи з адміністрування операційних систем Windows і Linux / Unix не менше 3 років;
 • досвід роботи з адміністрування базової інфраструктури Microsoft;
 • базові навички по налаштуванню і адміністрування IP мереж;
 • знання Powershell і досвід його використання в адмініструванні Windows;
 • знання скриптових мов (bash і ін.) І вміння використовувати їх для написання скриптів, що автоматизують дії адміністратора;
 • вміння правильно робити логічні висновки і діагностувати виникли проблеми;
 • знання англійської мови в обсязі, що дозволяє вільно читати документацію;
 • вміння ефективно відшукувати в інтернеті інформацію по своїй проблемі;
 • вища технічна освіта.

Вітається:

 • розуміння специфіки java-додатків, досвід адміністрування промислових серверів додатків на платформі Java: IBM WAS ND, JBoss, GlassFish, Tomcat; • базові навички програмування на Java; • досвід роботи з системами моніторингу: Nagios, Cacti, ...;
 • досвід програмування на алгоритмічних мовах: C, PHP, Python.

Обов'язки:

 • установка і адміністрування операційних систем:
 • Windows - 2012 2012 R2, 2016, 7, 10;
 • Linux / Unix - SLES, OpenSuSE, CentOS, RedHat, HP-UX, FreeBSD;
 • адміністрування базової інфраструктури Microsoft:
 • AD, Group Policy, DNS, DFSN, DFSR, SCCM, SCOM, WSUS, мережевий друк, файлові сервіси;
 • адміністрування Linux-based серверів - DNS, NTP, FTP, Web, ...;
 • автоматизація завдань адміністрування Windows з використанням Powershell;
 • автоматизація завдань адміністрування Linux / Unix c використанням скриптових мов (bash та ін.);
 • адміністрування віртуальної інфраструктури VMware vSphere;

Керівник проектів по роботі з клієнтами МСБ

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища фінансово-економічна освіта;
 • досвід роботи в банку з клієнтами МСБ не менше 2-х років;
 • навички проведення переговорів і презентацій;
 • висока орієнтація на результат.

Обов'язки:

 • виконання індивідуальних планових показників не нижче мінімального встановленого рівня.
 • проведення пошуку і залучення клієнтів МСБ, виявлення потреб клієнтів, для продажу повного набору товарів і послуг.
 • проведення зустрічей з потенційними і діючими клієнтами банку з метою залучення їх на обслуговування і додаткового продажу банківських продуктів та послуг.
 • супровід клієнтів МСБ на етапі консультування і продажу їм банківських продуктів
 • В оперативному режимі здійснення супроводу закріплених за ним клієнтів МСБ відділення / регіону.
 • здійснення збору і аналізу інформації про потенційних клієнтів, з метою формування для них індивідуальних комерційних пропозицій,
 • здійснення аналізу операцій клієнтів-юридичних осіб з метою залучення на обслуговування їх контрагентів.

Економіст відділу оцінки контрагентів

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища економічна / математична освіта;
 • впевнене володіння MS EXCEL;
 • досвід роботи на аналогічній посаді не менше 1 року;
 • досвід роботи з великим об'ємом інформації;
 • аналітичний склад розуму, націленість на результат.

Обов'язки:

 • робота з оцінкою фінансового стану контрагентів (ЮЛ і ФЛ);
 • розрахунок валових, очищених і очищених від внутрішньогрупових проводок оборотів по контрагентів;
 • побудова структури надходжень і платежів по контрагентам;
 • побудова прибутковості по контрагенту;
 • висновок щодо контрагента - оцінка фінансового стану;
 • робота з фінансовою звітністю контрагента (ЮЛ);
 • моніторинг та накопичення інформації щодо змін до законодавства НБУ в частині оцінки фінансового стану контрагента і визначення ЕРС.

Провідний економіст відділу проектів комерційних клієнтів Кредитного департаменту

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи у напрямку кредитування юридичних осіб не менше 5-ти років;
 • націленість на результат, оперативність, комунікабельність, уважність;
 • знання англійської вітається.

Обов'язки:

 • аналіз кредитного портфеля;
 • складання кредитної заявки;
 • захист кредитної заявки на кредитному комітеті;
 • контроль формування кредитних справ.

Економіст по обслуговуванню фізичних осіб

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • вища економічна освіта, 
 • досвід роботи в обслуговуванні фізичних осіб в національній та іноземній валютах; 
 • знання нормативних актів НБУ; 
 • навички активних продажів.

Обов'язки:

 • ведення діючої клієнтської бази;
 • консультування клієнтів;
 • залучення нових клієнтів фізичних осіб, активні продажі;
 • відкриття / закриття поточних, карткових та депозитних рахунків клієнтам - фізичним особам в національній та іноземній валютах, виплата переказів.
 • укладання договорів на оренду індивідуальних банківських сейфів з клієнтами банку.

Заступник начальника регіонального відділення

Місто:
Черкаси
Вимоги:

 • вища освіта;
 • знання законодавства України та нормативних актів, що регламентують банківську діяльність;
 • аналогічний досвід роботи не менш 3-х років;
 • бездоганна ділова репутація;
 • вміння організувати роботу колективу, націленість на результат.

Обов'язки:

 • організація роботи з виконання бізнес-плану та інших планових показників;
 • стратегічне і оперативне управління діяльністю відділення;
 • організація активного залучення і якісного обслуговування клієнтів;
 • збільшення обсягу продажів банківських продуктів.

Оператор сектора обслуговування держателів платіжних карток

Місто:
Одеса
Вимоги:


 • вища освіта;
 • знання української та російської мови;
 • грамотна і чітка мова;
 • досвід роботи в Контакт-центрі вітається.

Обов'язки:


 • обслуговування клієнтів по телефону;
 • надання інформації щодо умов надання банківських послуг;
 • надання інформації за поточними рахунками, платіжними картками, розташуванню банкоматів і філій;
 • рішення проблем, пов'язаних з обслуговуванням карткового рахунку клієнта.


Оператор контакт-центру

Місто:
Одеса
Вимоги:

 • досвідчений користувач ПК;
 • вільне володіння російською та українською мовами;

Обов'язки:

 • консультування клієнтів щодо банківських продуктів і послуг у телефонному режимі (вхідні дзвінки);

Якщо ви:

 • хочете працювати в одному з найбільших банків України;
 • впевнені у власних силах і націлені на розвиток;
 • бажаєте бути фінансово незалежним;
 • комунікабельні, активні і результативні;

Ми пропонуємо:

 • фінансову стабільність – своєчасна виплата заробітної плати (два рази на місяць) і офіційне працевлаштування згідно з КЗпП України;
 • можливість поєднувати роботу і навчання – змінний графік роботи (від 6 годин на день);
 • безкоштовне навчання, тренінги з підвищення кваліфікації;
 • перспективу кар'єрного та професійного зростання;
 • роботу в яскравому та позитивному колективі;
 • офіс у центрі міста – провулок Сабанський, 4


Заповнити онлайн форму

Керівник проектів по роботі з клієнтами МСБ

Місто:
Черкаси
Вимоги:
 • вища фінансово-економічна освіта;
 • досвід роботи в банку з клієнтами МСБ не менше 2-х років;
 • навички проведення переговорів і презентацій;
 • висока орієнтація на результат.
Обов'язки:
 • виконання індивідуальних планових показників не нижче мінімального встановленого рівня.
 • проведення пошуку і залучення клієнтів МСБ, виявлення потреб клієнтів, для продажу повного набору товарів і послуг.
 • проведення зустрічей з потенційними і діючими клієнтами банку з метою залучення їх на обслуговування і додаткового продажу банківських продуктів та послуг.
 • супровід клієнтів МСБ на етапі консультування і продажу їм банківських продуктів
 • В оперативному режимі здійснення супроводу закріплених за ним клієнтів МСБ відділення / регіону.
 • здійснення збору і аналізу інформації про потенційних клієнтів, з метою формування для них індивідуальних комерційних пропозицій,
 • здійснення аналізу операцій клієнтів-юридичних осіб з метою залучення на обслуговування їх контрагентів.

Касир

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • Освіта - не нижче середньо-спеціального; досвід роботи касиром у банку від одного року, бажане знання АБС В2.
 • Уважність, відповідальність, педантичність.
Обов'язки:
 • Здійснення усіх видів касових операцій.

Економіст по кредитуванню юридичних осіб

Місто:
Одеса
Вимоги:
 • вища економічна освіта;
 • досвід роботи в сфері корпоративного кредитування від 2 - х років ;
 • знання нормативної бази НБУ щодо кредитування.
Обов'язки:
 • проведення оцінки фінансового стану позичальника;
 • оформлення кредитних договорів та договорів забезпечення;
 • моніторинг та контроль виконання умов кредитних договорів;
 • облік і контроль операцій по кредитах в ОДБ.