Тимчасові рахунки

Формування підприємства будь-якої організаційної форми підприємницької діяльності починається з формування статутного фонду.

Статутний фонд — це виділені або залучені підприємством фінансові ресурси у вигляді грошових коштів, майна, інших матеріальних цінностей, нематеріальних активів, цінних паперів, які закріплені за підприємством на правах власності і повного господарського володіння. За рахунок статутного фонду підприємство формує свої власні кошти. Порядок і джерела формування статутного фонду підприємства залежать від організаційного типу підприємства і форми власності.

Відповідно до законодавства України статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вартості вкладів його учасників. Відповідно до статутного капіталу визначається мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Розмір статутного капіталу становить не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства.

До моменту державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю його учасники повинні сплатити не менше 50% суми своїх вкладів. Внесення до статутного капіталу грошових коштів підтверджується документами, виданими банківською установою.
Для відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду (капіталу) суб’єкта господарювання — юридичної особи в банк необхідно надати наступні документи:

Один примірник оригіналу статуту або його копія, завірена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного фонду (капіталу) акціонерного товариства замість статуту подається договір про створення акціонерного товариства або його копія, завірена нотаріально.
Протокол загальних зборів про створення підприємства (копія, завірена нотаріально).
Рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису для проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформляється у вигляді довіреності, посвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа). Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, завірена нотаріально. Якщо засновником (учасником) господарського підприємства є одна особа, то рахунок для формування статутного фонду може бути відкритий особисто засновником (учасником), без надання довіреності.
Заява на відкриття поточного рахунку.
Картка із зразками підписів і відбитком печатки. Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується уповноваженим працівником банку.

Увага !!! Документи на відкриття рахунку надає в банк ОСОБИСТО уповноважена особа засновників (учасників) / засновником (у випадку, якщо засновником підприємства є одна особа), який зобов’язаний мати при собі паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, так як в його присутності уповноважений працівник банку робить копії паспорта / коду і залишає ці копії в юридичній справі клієнта.