Кредити

Казначейська кредитна лінія

відновлювальна кредитна лінія, призначена для збільшення обсягу оборотних коштів, дозволяє клієнту отримувати кредитні ресурси, максимально орієнтовані на його потреби.

Кредит на поточну діяльність

кредити, кредити частинами або кредитні лінії, призначені для здійснення основної діяльності позичальника, збільшення обсягу оборотних коштів: для придбання сировини і матеріалів, оплати товарів і послуг, покриття витрат з операційної діяльності, а також можливість рефінансування вашої заборгованості в інших банках на більш вигідних умовах.

Кредит під депозит

кредит, кредит частинами або кредитна лінія, надається на будь-які не заборонені законодавством цілі, дозволяє мінімізувати витрати із залучення додаткового фінансування.

Інвестиційне кредитування

кредит, кредит частинами, призначений для придбання, будівництва, реконструкції основних фондів, необхідних для здійснення основної діяльності позичальника.

Лізингові програми

Якщо ви зацікавлені в пошуку найбільш оптимального фінансового рішення для розвитку і просування вашого бізнесу, звертайтеся до наших партнерів «ТЕКОМ-Лізинг»!

Факторингове фінансування

Комплекс послуг, що надаються банком клієнту, пов’язаний з фінансуванням оборотного капіталу клієнта, управлінням його дебіторською заборгованістю та мінімізацією ризиків у господарській діяльності клієнта.

Фінансування у вигляді овердрафту

вид кредиту, призначений для поповнення оборотних коштів за їхньої тимчасової нестачі, викликаної невідповідністю строків оплати постачальникам і надходження коштів від покупців.

Мультивалютна кредитна лінія

кредитна лінія призначена для збільшення обсягу оборотних коштів з метою максимізації прибутку, з можливістю отримання траншів у різних валютах в рамках встановленого ліміту в базовій валюті договору.