Факторингове фінансування

Що таке факторинг:

Факторинг — комплекс послуг, що надаються банком клієнту, пов’язаний з фінансуванням оборотного капіталу клієнта, управлінням його дебіторською заборгованістю та мінімізацією ризиків у господарській діяльності клієнта.

Факторинг відрізняється від звичайного кредитування тим, що не вимагає жодного додаткового забезпечення, оскільки забезпеченням з факторингу виступають права вимоги до покупців. Факторинг не призводить до змін у структурі пасиву балансу клієнта, тобто не змінює розміру зобов’язань клієнта перед контрагентами, а навпаки покращує якість показників фінансового стану компанії за рахунок підвищення ліквідності в цілому.

Для кого необхідний факторинг:

Перш за все, факторинг необхідний для компаній, що працюють на висококонкурентних ринках товарів масового споживання, для компаній, що прагнуть зростання обсягів продажів, ліквідації касових розривів і отримання прогнозованих грошових потоків.

Факторинг не потрібний тільки тоді, коли компанія міцно утримує своє місце на ринку, відвантаження товару здійснює за передоплатою та не прагне до розширення ринків збуту.

Схема факторингу:

 1. Клієнт здійснює відвантаження (постачання) товару покупцям на умовах відтермінування платежу.
 2. Поступка клієнтом банку прав грошової вимоги до покупців.
 3. Перерахування банком клієнту до 90% від вартості поставленого ним товару / наданої послуги.
 4. Погашення покупцями заборгованості клієнта перед банком.
 5. Перерахування банком клієнту 10% — залишку від вартості раніше поставленого товару.

Переваги факторингу:

 • Отримання оборотних коштів, тимчасово знерухомлених у дебіторській заборгованості.
 • Відсутність застави.
 • Можливість планування грошових потоків.
 • Факторинг не призводить до зміни в структурі пасиву.
 • Захист від фінансових ризиків, пов’язаних з відтермінуванням платежу: ліквідного — ризику несвоєчасної оплати поставок покупцями, кредитного — ризику несплати поставок покупцями (у разі факторингу без регресу), валютного — ризику зміни валютного курсу протягом періоду відтермінування платежу.
 • Адміністрування дебіторської заборгованості: Банк регулярно надає клієнту звіти про стан дебіторської заборгованості.