Депозитарні послуги

Сучасні умови інвестування в переважній більшості випадків передбачають здійснення операцій з цінними паперами в бездокументарній формі. Для цього необхідно мати рахунок у цінних паперах, який можна відкрити тільки в депозитарній установі.

Перелік послуг з обслуговування рахунків у цінних паперах:

 • відкриття та ведення рахунків у цінних паперах;
 • облік цінних паперів і обслуговування обігу цінних паперів, що належать юридичним та фізичним особам;
 • операції емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах;
 • послуги реєстрації випуску цінних паперів та депонування глобальних сертифікатів у Центральному депозитарії;
 • консультування з інших питань, пов’язаних з обслуговуванням фондового ринку;
 • здійснення діяльності зі зберігання активів інституційних інвесторів, а саме інститутів спільного інвестування;
 • можливість інвестування на українських біржах;
 • індивідуальний підхід до кожного клієнта;
 • високий професіоналізм команди, яка працює на вас;
 • повна конфіденційність інформації;
 • інші послуги з обслуговування та обліку цінних паперів.

Банк здійснює професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність:

 • депозитарну діяльність депозитарної установи (ліцензія НКЦПФР Серія АЕ № 286610 від 10.10.2013, термін дії ліцензії необмежений);
 • діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування (ліцензія НКЦПФР Серія АЕ № 2866611 від 10.10.2013, термін дії ліцензії необмежений).

Тарифи и документи:

Тарифи для фізосіб 

Тарифи для юросіб 

Договір на обслуговування для фізосіб

Договір на обслуговування для юросіб

Ліцензії

Заходи щодо забезпечення доступу до приміщення інвалідів та маломобільним групам

Контакти:

 (0482) 344 675  oksana.danilyuk@pivdenny.ua

Акціонерний банк «Південний» є одним з перших учасників українського фондового ринку, першу ліцензію отримав у 1998 році.

Депозитарна установа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» є клієнтом Центрального депозитарію (ВАТ «Національний депозитарій України»), Національного банку України, а також членом Професійної асоціації учасників ринків капіталу і деривативів.