«Південна мрія» із застосуванням змінюваної процентної ставки

Заставна програма кредитування фізичних осіб із застосуванням змінюваної процентної ставки на придбання нерухомого майна як на первинному, так і на вторинному ринку, будівництво, а також на споживчі потреби під заставу нерухомого майна, зданого в експлуатацію.

Подивитися умови програми кредитування з фіксованою процентною ставкою.

Основні умови:

Кредит на придбання нерухомості або будівництво Кредит на споживчі потреби
Максимальна сума кредиту до 70 % від вартості забезпечення до 70 % від вартості забезпечення
Процентна ставка**
Власний платіж до ринкової вартості застави (%) Строк, місяців
0-60 61-120 121-240
Процентна ставка**, процентів річних (%)
понад 91% (вкл.) 17 18 19
71-90% (вкл.) 19 20 21
51-70% (вкл.) 19.5 20.5 21.5
30-50% (вкл.) 20 21 22
Власний платіж до ринкової вартості застави (%) Строк, місяців
0-36 37-60 61-84
Процентна ставка**, процентів річних (%)
понад 71 % (вкл.) 20 21 22
51-70 % (вкл.) 21 22 23
30-50 % (вкл.) 22 23 24
Разова комісія

(від суми наданого кредиту)

1 % 1 %
Строк кредиту до 20 років до 7 років

Вид процентної ставки: змінювана

** діє включно з дня укладення кредитного договору протягом дванадцяти місяців; надалі, тобто через дванадцять місяців з дня укладення кредитного договору, процентна ставка розраховується кожних шість місяців згідно із формулою:

Маржа + UIRD (6m) (процентів річних), де

  • Маржа (процентів річних) – незмінна частина змінюваної процентної ставки. Розмір маржі залишається незмінним протягом усього строку дії кредитного договору і встановлюється згідно з відповідним Паспортом споживчого кредиту*;
  • UIRD (6m) (процентів річних) – змінна частина плаваючої процентної ставки, що відповідає розміру «Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб» у гривнях на 6 місяців станом на перший робочий день за 20 календарних днів до календарного дня кожного шостого місяця з дати укладення кредитного договору;
  • UIRD (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) – «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» — індикативна ставка, що розраховується о 15:00 за київським часом кожного банківського дня в системі Thomson Reuters на основі номінальних ставок за строковими депозитами фізичних осіб у гривнях з виплатою процентів після закінчення строку дії депозитного договору, що діють у 20 найбільших українських банках за розміром депозитного портфеля фізичних осіб. Більш детальна інформація про індекс UIRD на сайті Національного банку України http://www.bank.gov.ua/.

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на поточну дату.

Перегляд та зміна процентної ставки за кредитом здійснюється банком через дванадцять місяців з дня укладення кредитного договору, починаючи з наступного дня, та підлягає подальшому перегляду кожних шість місяців протягом строку дії кредитного договору відповідно до ставки UIRD (6m), зафіксованої станом на перший робочий день за 20 календарних днів до календарного дня кожного шостого місяця з дати укладення кредитного договору.

Максимальний розмір збільшення змінюваної процентної ставки не може перевищувати:

  • 30 % (процентів річних) для кредитів на придбання/будівництво нерухомості;
  • 33 % (процентів річних) для кредитів на споживчі цілі під заставу нерухомості.

Графік погашення кредиту: щомісячний

Забезпечення: іпотека нерухомого майна, у т. ч. того, що придбається за рахунок кредитних коштів

Вимоги до позичальника: вік від 21 до 65 років на момент повного погашення кредиту.

Перелік документів для оцінки заставного майна

Перелік документів для оформлення кредиту по програмі кредитування «Південна Мрія із застосуванням змінюваної процентної ставки»

*Детальні умови по оформленню кредиту