ОВДП для фізичних осіб

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – це боргові бездокументарні цінні папери держави, випущені Міністерством фінансів України, номіновані в національній або іноземній валютах (долар США, євро). Всі виплати за ОВДП гарантовані урядом України.

Обсяги випуску облігацій внутрішньої державної позики встановлюються постановою Кабінету міністрів (відповідно до Закону України «Про цінні папери і фондову біржу»).

Генеральним агентом з обслуговування випуску та погашення ОВДП, за чинним українським законодавством, виступає Національний банк України. Кошти від розміщення державних облігацій зараховуються до державного бюджету. Обіг ОВДП в Україні здійснюється виключно в електронному вигляді. Обліковуються на рахунках в цінних паперах.

Основні переваги ОВДП:

  • максимальна надійність (100 % гарантія держави незалежно від суми вкладень);
  • ліквідність (продати ОВДП можна в будь-який момент з мінімальними втратами);
  • пільгове оподаткування (не стягується податок на доходи фізичних осіб, оподатковуються тільки військовим збором за ставкою 1,5 % (п. 1.7. Ст. 161 ПКУ));
  • валютні ОВДП захищають від девальвації.

Банк ПІВДЕННИЙ пропонує своїм клієнтам придбати ОВДП на вторинному ринку

  • Мінімальна сума угоди – 200 000 грн/еквівалент у валюті.
  • Номінал 1 облігації – 1000 грн/1000 доларів США/1000 євро.
  • Строк обігу – залежить від випуску (від 1 місяця до 5 років).
  • Дострокове погашення – не передбачене, але можливий продаж ОВДП третім особам на вторинному ринку.
  • Виплата доходу за облігаціями – у валюті облігації.
  • Емітент облігації–Міністерство фінансів України.

Стати нашим клієнтом просто: