Обслуговування кредитів від нерезидентів

Кредити від нерезидентів – це грошові кошти, які залучені позичальниками-резидентами від нерезидента у вигляді кредиту через уповноважений банк, який дав згоду на обслуговування операцій за договором.

Переваги залучення позичальниками-резидентами кредитів від нерезидентів:

 • низька вартість залучення кредитних ресурсів;
 • більш тривалі можливі періоди кредитування;
 • формування міжнародної кредитної історії.

Переваги обслуговування кредитів від нерезидентів у банку:

 • висококваліфікована підготовка і перевірка всіх необхідних документів;
 • оперативний розгляд банком прийнятого пакета документів;
 • оперативне надання банком клієнту повідомлення Національного банку України про реєстрацію договору.

Тарифи за операціями обслуговування кредитів від нерезидентів:

Подання документів в НБУ у зв’язку з реєстрацією договору (змін до договору) на право отримання резидентом кредиту 2 000 грн

Детальні тарифи за операціями обслуговування кредитів від нерезидентів

Максимальні процентні ставки, за якими, згідно із законодавством, резидент може залучати кредит у нерезидентів:

Кредити в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів:

А) Для фіксованої процентної ставки:

 • з термінами запозичень до 1 року – не вище 9,8 % річних;
 • з термінами запозичень від 1 до 3 років – не вище 10 % річних;
 • з термінами запозичень понад 3 років – не вище 11 % річних.

Б) Для плаваючої процентної ставки:

 • ставка LIBOR для тримісячних депозитів у доларах США плюс 750 базисних пунктів.
 • Позики в іноземній валюті 2-ї і 3-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів:
 • не вище 20 % річних.

Порядок оформлення процедури реєстрації кредитних договорів:

 1. Клієнт надає до банку необхідний пакет документів.
 2. Банк протягом семи робочих днів перевіряє отриманий пакет документів на їхню відповідність вимогам законодавства.
 3. У разі відсутності зауважень до документів банк направляє документи в Національний банк України для реєстрації договору.
 4. Національний банк України протягом семи робочих днів перевіряє отриманий пакет документів і в разі відсутності зауважень до отриманих документів готує повідомлення про реєстрацію договору та надсилає повідомлення до банку.
 5. Банк передає отримане повідомлення клієнту.