Гарантії

Банківська гарантія – це забезпечення виконання зобов’язань, при якому банк видає на прохання клієнта (принципала) письмове або електронне зобов’язання сплатити бенефіціару грошову суму при наданні ним вимоги про її сплату.

Банк надає наступні види гарантій:

Гарантія для участі в конкурсних торгах – гарантія надається за контрактами (договорами) принципалів, яким необхідно забезпечення платіжних вимог сторони-організатора конкурсних торгів по відношенню до сторони, яка робить пропозицію (оферент), в разі якщо остання:

 • відкликала свою конкурсну пропозицію після закінчення терміну її подання або стала переможцем конкурсних торгів і не підписала відповідний договір про закупівлю;
 • не надала забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту її конкурсної пропозиції, якщо надання такого забезпечення було передбачено конкурсною документацією.

Гарантія для участі в конкурсних торгах (за допомогою системи ProZorro) – надається Банком на користь Замовника (організатора тендера) згідно з контрактом (договором), укладеним між Замовником та Постачальником (учасником тендеру), в разі, якщо Постачальник не виконує зобов’язання перед Замовником. Банківська гарантія надається в електронній формі для участі в тендерах системи ProZorro безпосередньо Бенефіціару.

Гарантія платежу/виконання – надається за контрактами (договорами) принципалів, яким необхідно забезпечення:

 • платіжних вимог продавця по відношенню до покупця в частині оплати вартості відвантаженого за контрактом (договором) товару в межах обумовленого обсягу і терміну;
 • платіжних вимог покупця по відношенню до продавця, які можуть виникнути в частині повернення авансового платежу за контрактом (договором) у разі невиконання продавцем своїх зобов’язань;
 • платіжних вимог покупця по відношенню до продавця, які можуть виникнути в разі постачання або невиконання умов щодо комплектності та якості товару за укладеним між ними контрактом (договором);
 • платіжних вимог кредитора по відношенню до боржника, які можуть виникнути у зв’язку з невиконанням останнім фінансових зобов’язань за кредитним договором.

Гарантія туроператорам/турагентам – банківські гарантії, які надаються відповідно до вимог Закону України «Про туризм» та є обов’язковою умовою для отримання відповідної ліцензії.

Переваги банківських гарантій:

 • можливість отримати від контрагентів товарний кредит (відтермінування платежу), який забезпечується банківською гарантією;
 • значне скорочення ризиків невиконання зобов’язань за договором/контрактом;
 • значно дешевший інструмент у порівнянні з кредитуванням або факторингом.

Тарифи з банківських гарантій:

Гарантії (контргарантії) в національній валюті:
Відкриття гарантії (контргарантії) (крім гарантії, відкритої за програмою «Гарантії (тендерні та виконання зобов’язань) з грошовим покриттям») під заставу грошових коштів – 2 % річних;

під заставу нерухомості –
3-3,5 % річних;

під заставу обладнання, транспорту — 4-4,5 % річних;

під заставу товарів в обігу — від 5 % річних.

Виконання гарантії (контргарантії) 1 000 + 0,1 % від суми платежу
Зміна умов або анулювання гарантії (контргарантії) (в тому числі її авізування) Збільшення суми або терміну – 1 000 грн;
інші зміни – 500 грн.
Відкриття гарантії за програмою «Гарантії (тендерні та виконання зобов’язань) з грошовим покриттям») 500 грн
Гарантії (контргарантії) в іноземній валюті:
Відкриття гарантії (контргарантії) за домовленістю
Виконання гарантії (контргарантії) 100 дол. США + 0,1 % від суми платежу
(в гривнях за курсом НБУ)
Зміна умов або анулювання гарантії (контргарантії) (в тому числі її авізування) Збільшення суми або терміну – 0,1 % від суми збільшення (мин. 70 дол. США, макс. 150 дол. США);
інші зміни – 50 дол. США
(в гривнях за курсом НБУ)

Детальні тарифи з гарантій

Порядок оформлення банківської гарантії:

 1. Клієнт (принципал) надає до банку необхідний пакет документів і заяву на оформлення гарантії.
 2. На підставі отриманого пакета документів банк розглядає можливість оформлення гарантії.
 3. У разі позитивного рішення банку підписання з клієнтом (принципалом) договору гарантії.
 4. Банк на підставі підписаного договору випускає гарантію.
 5. Банк передає гарантію на паперовому носії безпосередньо принципалу, а в електронному вигляді направляє безпосередньо бенефіціару.

Залиште свої контактні дані. Співробітник банку зв'яжеться з вами найближчим часом.

*Як до вас можна звертатися?
*№ телефону
*e-mail
*Місто
*Ви клієнт банку?
*Який продукт міг би вас зацікавити?
*Ваше запитання

*  Підтверджую свою згоду на обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства України
* обов'язкові поля для заповнення