Гарантії

Банківська гарантія – це забезпечення виконання зобов’язань, при якому банк видає на прохання клієнта (принципала) письмове або електронне зобов’язання сплатити бенефіціару грошову суму при наданні ним вимоги про її сплату.

Банк надає наступні види гарантій:

Гарантія для участі в конкурсних торгах – гарантія надається за контрактами (договорами) принципалів, яким необхідно забезпечення платіжних вимог сторони-організатора конкурсних торгів по відношенню до сторони, яка робить пропозицію (оферент), в разі якщо остання:

 • відкликала свою конкурсну пропозицію після закінчення терміну її подання або стала переможцем конкурсних торгів і не підписала відповідний договір про закупівлю;
 • не надала забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту її конкурсної пропозиції, якщо надання такого забезпечення було передбачено конкурсною документацією.

Гарантія для участі в конкурсних торгах (за допомогою системи ProZorro) – надається Банком на користь Замовника (організатора тендера) згідно з контрактом (договором), укладеним між Замовником та Постачальником (учасником тендеру), в разі, якщо Постачальник не виконує зобов’язання перед Замовником. Банківська гарантія надається в електронній формі для участі в тендерах системи ProZorro безпосередньо Бенефіціару.

Гарантія платежу/виконання – надається за контрактами (договорами) принципалів, яким необхідно забезпечення:

 • платіжних вимог продавця по відношенню до покупця в частині оплати вартості відвантаженого за контрактом (договором) товару в межах обумовленого обсягу і терміну;
 • платіжних вимог покупця по відношенню до продавця, які можуть виникнути в частині повернення авансового платежу за контрактом (договором) у разі невиконання продавцем своїх зобов’язань;
 • платіжних вимог покупця по відношенню до продавця, які можуть виникнути в разі постачання або невиконання умов щодо комплектності та якості товару за укладеним між ними контрактом (договором);
 • платіжних вимог кредитора по відношенню до боржника, які можуть виникнути у зв’язку з невиконанням останнім фінансових зобов’язань за кредитним договором.

Гарантія туроператорам/турагентам – банківські гарантії, які надаються відповідно до вимог Закону України «Про туризм» та є обов’язковою умовою для отримання відповідної ліцензії.

Переваги банківських гарантій:

 • можливість отримати від контрагентів товарний кредит (відтермінування платежу), який забезпечується банківською гарантією;
 • значне скорочення ризиків невиконання зобов’язань за договором/контрактом;
 • значно дешевший інструмент у порівнянні з кредитуванням або факторингом.

Тарифи з банківських гарантій:

Операції за наданими гарантіями (контргарантіями) в національній валюті
Надання гарантії (контргарантії):
 — забезпеченої грошовими коштами на рахунку покриття 500 грн
 — непокритої 1 000 грн
Комісія за управління покритою гарантією (контргарантії) 1 % річних
Комісія за управління непокритою гарантією (контргарантією):
 — під заставу майнових прав на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку: 2 % річних
 — під заставу іншого забезпечення 3,5 % річних
 — без застави (під поруку) 6 % річних
Операції за наданими гарантіями (контргарантіями)/резервними акредитивами в іноземній валюті
Надання гарантії (контргарантії)/резервного акредитива  0,2 % від суми (мін. 100 дол. США – макс. 1 000 дол. США), без ПДВ
Комісія за управління гарантією (контргарантією)/резервним акредитивом за домовленістю

Детальні тарифи з гарантій у національній валюті

Детальні тарифи з гарантій в іноземній валюті

Порядок оформлення банківської гарантії:

 1. Клієнт (принципал) надає до банку необхідний пакет документів і заяву на оформлення гарантії.
 2. На підставі отриманого пакета документів банк розглядає можливість оформлення гарантії.
 3. У разі позитивного рішення банку підписання з клієнтом (принципалом) договору гарантії.
 4. Банк на підставі підписаного договору випускає гарантію.
 5. Банк передає гарантію на паперовому носії безпосередньо принципалу, а в електронному вигляді направляє безпосередньо бенефіціару.

Залиште свої контактні дані. Співробітник банку зв'яжеться з вами найближчим часом.

*Як до вас можна звертатися?
*№ телефону
*e-mail
*Місто
*Ви клієнт банку?
*Який продукт міг би вас зацікавити?
*Ваше запитання

*  Підтверджую свою згоду на обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства України
* обов'язкові поля для заповнення