Фінансування малого та середнього бізнесу

Кредити сільгоспвиробнику

Кредити для придбання сільськогосподарської техніки (як нової, так і уживаної), фінансування поточної діяльності на проведення осінніх та весняних польових робіт, документарні операції. Максимально зручний графік погашення з урахуванням сезонності бізнесу.

Кредити на поточну діяльність

Дані кредити, кредити частинами або кредитні лінії, відкриваються для здійснення основної діяльності клієнта, збільшення обсягу оборотних коштів з метою збільшення прибутку.

Овердрафт

Кредит для покриття касових розривів, розрахунків з контрагентами та інших витрат.

Інвестиційний кредит

Даний вид кредиту, призначений для придбання або будівництва та реконструкції основних фондів, необхідних для здійснення основної діяльності позичальника.

Факторингове фінансування

Комплекс послуг, що надаються банком клієнту, пов’язаний з фінансуванням оборотного капіталу клієнта, управлінням його дебіторською заборгованістю і мінімізацією ризиків в господарській діяльності клієнта.