Факторинг

Факторинг – комплекс послуг, що надаються банком клієнту, пов’язаний з фінансуванням оборотного капіталу клієнта, управлінням його дебіторською заборгованістю та мінімізацією ризиків у господарській діяльності клієнта.

Факторинг, на відміну від звичайного кредитування, не потребує будь-якого додаткового забезпечення, оскільки забезпеченням за факторингом виступають права вимоги до покупців, що поступаються клієнтом банку при проведенні факторингових операцій. Факторинг не призводить до змін в структурі пасиву балансу клієнта, тобто не змінює величину зобов’язань клієнта перед контрагентами, а, навпаки, покращує якість показників фінансового стану компанії за рахунок підвищення ліквідності в цілому.

Для кого необхідний факторинг:

Перш за все, факторинг необхідний для компаній, що працюють на висококонкурентних ринках товарів масового споживання, для компаній, що прагнуть до зростання обсягів продажів, ліквідації касових розривів і отримання прогнозованих грошових потоків.

Факторинг не потрібний тільки тоді, коли компанія міцно утримує своє місце на ринку, відвантаження товару здійснює за передоплатою і не прагне до розширення ринків збуту.

Переваги факторингу:

 • отримання оборотних коштів, тимчасово знерухомлених у дебіторській заборгованості;
 • відсутність застави;
 • можливість планування грошових потоків;
 • факторинг не призводить до зміни в структурі пасиву;
 • захист від фінансових ризиків, пов’язаних з відстрочкою платежу: ліквідного – ризику несвоєчасної оплати поставок покупцями, кредитного – ризику несплати поставок покупцями (у разі факторингу без регресу), валютного – ризику зміни валютного курсу протягом періоду відтермінування платежу;
 • адміністрування дебіторської заборгованості: банк регулярно надає клієнту звіти про стан дебіторської заборгованості.

Тарифи і процентні ставки за факторингом:

Процентна ставка 20, 5 % — 21,5 %
Комісія за розрахункове обслуговування 0,5 % від суми встановленого ліміту/факторингового платежу (або згідно з умовами, передбаченими договором факторингу).
Зміна умов договору 0,5 % від суми встановленого ліміту за продовження терміну дії договору (або згідно з умовами, передбаченими договором факторингу);

0,1 % від суми встановленого ліміту за будь-які зміни, крім продовження, з ініціативи клієнта (або згідно з умовами, передбаченими договором факторингу).

Взаємодія з факторингу:

 1. Клієнт здійснює відвантаження (постачання) товару покупцям на умовах відтермінування платежу.
 2. Клієнт поступається банку правом грошової вимоги до покупців.
 3. Банк перераховує клієнту до 90 % від вартості поставленого ним товару/наданої послуги.
 4. Покупці погашають заборгованість клієнта перед банком.
 5. Банк перераховує клієнту 10 % залишку від вартості раніше поставленого товару.

Залиште свої контактні дані. Співробітник банку зв'яжеться з вами найближчим часом.

*Як до вас можна звертатися?
*№ телефону
*e-mail
*Місто
*Ви клієнт банку?
*Який продукт міг би вас зацікавити?
*Ваше запитання

*  Підтверджую свою згоду на обробку персональних даних відповідно до чинного законодавства України
* обов'язкові поля для заповнення