Пакети для клієнтів МСБ

«Підприємництво»

Цільовий сегмент цього тарифного пакета – фізичні особи – підприємці, фізичні особи, які проводять незалежну професійну діяльність (нотаріуси, адвокати) та юридичні особи з обсягом виручки до 50 млн грн;

«Універсальний»

Цільовий сегмент цього тарифного пакета – юридичні особи будь-якої форми власності та фізичні особи – підприємці, що працюють в оптовій, роздрібній торгівлі та в сфері виробництва та мають значні грошові обороти в національній валюті;

«Міжнародний»

Цільовий сегмент цього тарифного пакета – юридичні особи будь-якої форми власності та фізичні особи – підприємці, що працюють у сфері міжнародної торгівлі, послуг та виробництва та мають значні грошові обороти в іноземній валюті;

ІТ Developer & Freelance

Цільовий сегмент цього тарифного пакета – фізичні особи – підприємці, що працюють у сфері надання ІТ-послуг для юридичних осіб (у тому числі юридичних осіб – нерезидентів);

Тарифний пакет «ІТ Універсальний (резидент)»

Цільовий сегмент за тарифним пакетом – юридичні особи – резиденти та фізичні особи – підприємці, що працюють у сфері надання ІТ-послуг для юридичних осіб – резидентів, з якими банк уклав договір про надання банківських послуг – зарахування грошових коштів згідно з відомістю;

Тарифний пакет «ІТ Універсальний (нерезидент)»

Цільовий сегмент за тарифним пакетом – юридичні особи – нерезиденти та фізичні особи – підприємці, що працюють у сфері надання ІТ-послуг для юридичних осіб – нерезидентів, з якими банк уклав договір про надання банківських послуг – зарахування грошових коштів згідно з відомістю;

«Агро»

Цільовий сегмент цього тарифного пакета – юридичні особи будь-якої форми власності та фізичні особи – підприємці, що працюють в агропромисловому секторі;

«Благодійний фонд»

Цільовий сегмент цього тарифного пакета юридичні особи приватного права, установчі документи яких визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом «Про благодійну діяльність та благодійні організації», як основну мету її діяльності (пакет жорстко прив’язано до відповідного юридично-правового статусу юридичної особи).

Порівняльна таблиця з тарифних пакетів для клієнтів малого та середнього бізнесу