Бізнес-аналітик управління розробки бізнес-процесів

Одеса

Вимоги:
 • вища економічна/математична освіта;
 • досвід роботи в банківській сфері не менше 2-х років;
 • навички оформлення і проведення презентацій;
 • досвід роботи з АБС Б2, JetB2, isCard вітається;
 • знання Excel, Power Point;
 • аналітичне мислення, самоорганізованість, критичне мислення.
Обов'язки:
 • побудова/оптимізація/реінжиніринг процесів, що належать до різних напрямів діяльності банку (в т. ч. внутрішніх процесів) в межах великих проектів/завдань/ініціатив;
 • дослідження бізнес-процесів банку:
  • порядок виконання, оточення і фактори впливу;
  • аналіз, документування та моделювання вимог до процесів (що диктуються стратегічними цілями, політикою банку, баченням зацікавлених керівників тощо);
 • аналіз бізнес-логіки процесів, можливостей і способів побудови/оптимізації/реінжинірингу процесів відповідно до визначених для них вимог, необхідності автоматизації;
 • побудова і моделювання порядку виконання процесів відповідно до вимог та/або виявлених способів оптимізації;
 • узгодження плану заходів, необхідних для зміни/побудови процесів згідно з розробленим порядком:
  • постановка завдань із виконання заходів, необхідних для зміни/побудови процесів згідно із зафіксованим планом;
  • координація та контроль виконання заходів, закріплених за іншими співробітниками/підрозділами;
 • участь у впровадженні змінених/побудованих процесів;
 • моделювання порядку виконання досліджуваних процесів із використанням системи бізнес-моделювання Business Studio;
 • просування ідей і принципів процесного підходу до управління, розвиток системи управління бізнес-процесами шляхом поглиблення і фіксації інформації про процеси згідно з розробленою методологією. Спільно з власниками процесів і іншими зацікавленими співробітниками/керівниками поширення розроблених ідей/методів/механізмів (таких як система KPI, мережа контрольних процедур, декомпозиція стратегічних цілей) на конкретні бізнес-процеси банку.
Заявка на вакансію