Провідний економіст відділу оцінки контрагентів кредитного департаменту

Одеса

Вимоги:
 • володіння ПК (спеціальні програми): досвідчений користувач МS EXCEL, бажане знання БД: MS Access, My SQL.
Обов'язки:
 • робота з оцінкою фінансового стану контрагентів (ЮО і ФО):
  • розрахунок валових, очищених і очищених від внутрішньогрупових проводок оборотів за контрагентами (щомісяця);
 • підготовка інформації на кредитний комітет:
  • побудова структури надходжень і платежів за контрагентами/групою контрагентів за період від 6 міс. і більше;
  • побудова прибутковості за контрагентом/групою контрагентів;
  • «завантаження» контрагента/групи контрагентів за активними операціями;
  • процент проведення оборотів через Банк ПІВДЕННИЙ та інші банки;
  • висновок за контрагентом – оцінка фінансового стану;
  • інша інформація за необхідності.
 • робота з фінансовою звітністю контрагента (ЮО):
  • отримання, перевірка і введення фінансової звітності за контрагентами в ОДБ АБС «Б2».
 • нормативно-правові акти НБУ:
  • моніторинг і накопичення інформації щодо змін у законодавстві НБУ в частині оцінки фінансового стану контрагента.
 • розвиток підрозділу і взаємодія з іншими підрозділами:
  • розробка процесів і бізнес-вимог за розрахунками класів позичальників (Постанова НБУ № 351 (звітність ПСБО, аудийована, консолідація/комбінування));
  • прогнозування класів і розрахунок ризику щодо позичальника/групи;
  • розробка процесів і бізнес-вимог у напрямку NPL (тест на знецінення активів, планування/стратегія витрат за непрацюючими активами, прогноз резерву/ризику).
 • МСФЗ 9:
  • робота зі статистичними даними та розрахунок резерву;
  • робота зі статистичною звітністю;
  • робота з групами пов'язаних осіб.
Заявка на вакансію