Депозитарна діяльність

Працівники банку готові надати професійні консультації з урахуванням потреб клієнта та запропонувати оптимальні рішення щодо збереження активів в цінних паперах.

Шановні клієнти!

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний» (далі – Банк), керуючись чинним законодавством України, повідомляє, що з 01.03.2020 Банк переходить на обслуговування рахунків у цінних паперах юридичних та фізичних осіб на підставі публічного договору та цим публічно пропонує необмеженому колу юридичних та фізичних осіб можливість отримання від Банку послуг, для чого публікує цю Публічну пропозицію (оферту) у розумінні ст. 640-642 Цивільного кодексу України укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір) на умовах, що встановлені Банком та розміщені на офіційному сайті Банку і застосовуються у разі прийняття Клієнтом Публічної пропозиції Банку шляхом акцепту Клієнтом цієї Публічної пропозиції Банку у встановлених Банком порядку, формі та в спосіб, визначений Договором.

У разі, якщо юридична або фізична особа, яка є діючим Клієнтом Банку, до 01.03.2020 не надасть за офіційним місцезнаходженням Банку (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) свою письмову відмову від прийняття Публічної пропозиції та/або не розірве укладені та діючі з Банком договори та фактично продовжить користуватись послугами Банку, згода (акцепт) такого Клієнта на прийняття Публічної пропозиції вважається такою, що надана Клієнтом та отримана Банком відповідно до вимог чинного законодавства України з 01.03.2020 (дата акцепту Клієнта).

Акціонерний банк «Південний»
01.02.2020

Послуги

Депозитарна установа Акціонерний банк «Південний» здійснює:

 • відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах;
 • депозитарний облік цінних паперів;
 • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
 • обслуговування корпоративних операцій емітента.

Пропонуємо:

 • отримання доходу за цінними паперами з подальшим перерахуванням на грошові рахунки власників цінних паперів;
 • консалтингові послуги;
 • інші операції в межах чинного законодавства.

Наші переваги:

 • оперативна підготовка документів з проведення операцій з цінними паперами;
 • швидка перереєстрація цінних паперів на іншого власника;
 • надання консультаційних послуг щодо фондового ринку;
 • повна конфіденційність інформації;
 • індивідуальний підхід до клієнтів.

Депозитарна установа Акціонерний банк «Південний» має доступи для роботи в системах депозитарного обліку Національного банку України та Центрального депозитарію.

Ліцензії

Акціонерний банк «Південний» здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку:

 • депозитарну діяльність депозитарної установи – ліцензія серія АЕ № 286610 від 10.10.2013, строк дії з 12.10.2013 необмежений;

Повідомлення для клієнтів

14.01.2021 Шановні клієнти! 11.01.2021 Акціонерним банком «Південний» з метою вдосконалення системи оплати послуг зі здійснення депозитарної діяльності було прийнято рішення щодо внесення змін до тарифів на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний».
У зв’язку з цим з 01.02.2021 для юридичних та фізичних осіб, які відмовляються від прийняття публічної пропозиції обслуговування рахунків у цінних паперах на підставі публічного договору та/або не бажають розривати з банком договірні відносини та фактично продовжують користуватись послугами банку, застосовуються тарифи на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний», що додаються в блоці «Документи» вище.

05.01.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 05.01.2021), повідомляємо про  проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237», ідентифікаційний код юридичної особи 23239330. Текст повідомлення за посиланням.

05.01.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 04.01.2021), повідомляємо про  проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» дистанційно 05.02.2021, ідентифікаційний код юридичної особи 00191000. Текст повідомлення за посиланням.

31.12.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 30.12.2020), повідомляємо про дистанційне проведення 22 січня 2021 року позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства «Турбоатом», ідентифікаційний код 05762269. Текст повідомлення за посиланням.

10.12.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 08.12.2020), повідомляємо про зміни у порядку денному річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС», ідентифікаційний код 05808592. Текст повідомлення за посиланням.

02.12.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 01.12.2020), повідомляємо про проведення 22 грудня 2020 року позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод надпотужних трансформаторів», ідентифікаційний код 13604509. Текст повідомлення за посиланням.

02.12.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 01.12.2020), повідомляємо про проведення 22 грудня 2020 року позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», ідентифікаційний код 05755625. Текст повідомлення за посиланням.

23.11.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №5 від 19.11.2020), повідомляємо про проведення 21 грудня 2020 року річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київметробуд», ідентифікаційний код 01387432. Текст повідомлення за посиланням.

17.11.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №5 від 16.11.2020), повідомляємо, що у повідомленні про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ», ідентифікаційний код 00951770,  які відбудуться (дата завершення голосування) – 22 грудня 2020 року було допущено технічну помилку. Текст повідомлення за посиланням.

17.11.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 16.11.2020), повідомляємо про перенесення проведення річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ", ідентифікаційний код 00951770 на 22 грудня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

17.11.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 16.11.2020), повідомляємо про проведення 21 грудня 2020 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "БОГДАН МОТОРС", ідентифікаційний код 05808592. Текст повідомлення за посиланням.

11.11.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 11.11.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237», ідентифікаційний код 23239330, позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 30 листопада 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

06.11.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 04.11.2020), повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Слов'янські шпалери - КФТП», ідентифікаційний код 00278876, які відбудуться 11 грудня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

28.10.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 27.10.2020), повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго», ідентифікаційний код 23343582, які відбудуться 28 листопада 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

27.10.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 26.10.2020), повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237», ідентифікаційний код 23239330, які відбудуться 30 листопада 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

09.09.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 08.09.2020), повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київметробуд», ідентифікаційний код 01387432, які відбудуться 12 жовтня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

07.09.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 04.09.2020), повідомляємо про включення додаткового питання до порядку денного Дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», ідентифікаційний код 14305909, які відбудуться 11 вересня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

12.08.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 11.08.2020), повідомляємо про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», ідентифікаційний код 14305909. Збори акціонерів відповідно до Рішення Наглядової ради (Протокол № НР - 8/1 від 06 серпня 2020 року) будуть проведені ДИСТАНЦІЙНО 11 вересня 2020 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України. Текст повідомлення за посиланням.

28.07.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 24.07.2020), повідомляємо про дистанційне проведення АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО", ідентифікаційний код  00131713 річних Загальних зборів Товариства, дата проведення 28 серпня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

23.07.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 21.07.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237", ідентифікаційний код23239330, ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, дата проведення – 20 серпня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

22.07.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 20.07.2020), повідомляємо про проведення Приватним акціонерним товариством «Київобленерго», ідентифікаційний код  23243188, річних Загальних зборів Товариства, дата проведення – 21 серпня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

17.06.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 15.06.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ", ідентифікаційний код 00222226, дистанційних  Річних загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення – 16 липня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

04.06.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 02.06.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237», ідентифікаційний код 23239330, чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення – 02 липня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

18.05.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 14.05.2020), повідомляємо про проведення Публічним акціонерним товариством «Одеський кабельний завод «Одескабель», ідентифікаційний код  05758730, чергових загальних зборів акціонерів, дата проведення – 25 червня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

21.04.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 17.04.2020), повідомляємо про скасування річних Загальних зборів Публічним акціонерним товариством «Донбасенерго», ідентифікаційний код 23343582, що були призначені на 22.04.2020. Текст повідомлення за посиланням.

30.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №4 від 26.03.2020), повідомляємо про проведення АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ», ідентифікаційний код 05451150, річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення – 29 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

27.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 25.03.2020), повідомляємо про проведення Приватним акціонерним товариством "Слов'янські шпалери - КФТП", ідентифікаційний код 00278876, річних загальних зборів акціонерів, дата проведення – 24 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

26.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №4 від 24.03.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД", ідентифікаційний код 00191035 річних Загальних зборів Товариства, дата проведення – 22 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

26.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 24.03.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", ідентифікаційний код 00191164 річних загальних зборів Товариства, дата проведення – 25 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

24.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 19.03.2020), повідомляємо про проведення Приватним акціонерним товариством "Запорізький кабельний завод", ідентифікаційний код 05755625 Загальних зборів акціонерів, дата проведення – 23 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

23.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №9 від 19.03.2020), повідомляємо про проведення Приватним акціонерним товариством "Запорізький завод надпотужних трансформаторів", ідентифікаційний код 13604509 чергових Загальних зборів акціонерів, дата проведення – 22 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

23.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №5 від 19.03.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ", ідентифікаційний код 05508186 річних Загальних зборів Товариства, дата проведення – 21 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

20.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 18.03.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КИЇВОБЛЕНЕРГО", ідентифікаційний код 23243188 річних Загальних зборів Товариства, дата проведення – 22 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

19.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №7 від 17.03.2020), повідомляємо про проведення Публічним акціонерним товариством "Донбасенерго", ідентифікаційний код 23343582 річних загальних зборів, дата проведення – 22 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

18.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 16.03.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", ідентифікаційний код 05761614 річних Загальних зборів акціонерів, дата проведення – 16 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

10.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження № 51 від 06.03.2020), повідомляємо про проведення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ», ідентифікаційний код 05758730, чергових загальних зборів акціонерів. Дата проведення – 17 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

02.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, – Розпорядження № 2 від 28.02.2020 – повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 14311614, річних загальних зборів акціонерів, дата проведення – 16 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

Контакти

Реквізити депозитарної установи Акціонерний банк «Південний» в Центральному депозитарії
BIC код PIVDUA22XXX
Код МДО 300558

Управління депозитарної діяльності
Сектор обслуговування рахунків в цінних паперах
Телефон: +38 (0482) 344-675
Email: custody@pivdenny.ua

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).