Депозитарна діяльність

Працівники банку готові надати професійні консультації з урахуванням потреб клієнта та запропонувати оптимальні рішення щодо збереження активів в цінних паперах.

Шановні клієнти!

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний» (далі – Банк), керуючись чинним законодавством України, повідомляє, що з 01.03.2020 Банк переходить на обслуговування рахунків у цінних паперах юридичних та фізичних осіб на підставі публічного договору та цим публічно пропонує необмеженому колу юридичних та фізичних осіб можливість отримання від Банку послуг, для чого публікує цю Публічну пропозицію (оферту) у розумінні ст. 640-642 Цивільного кодексу України укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір) на умовах, що встановлені Банком та розміщені на офіційному сайті Банку і застосовуються у разі прийняття Клієнтом Публічної пропозиції Банку шляхом акцепту Клієнтом цієї Публічної пропозиції Банку у встановлених Банком порядку, формі та в спосіб, визначений Договором.

У разі, якщо юридична або фізична особа, яка є діючим Клієнтом Банку, до 01.03.2020 не надасть за офіційним місцезнаходженням Банку (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) свою письмову відмову від прийняття Публічної пропозиції та/або не розірве укладені та діючі з Банком договори та фактично продовжить користуватись послугами Банку, згода (акцепт) такого Клієнта на прийняття Публічної пропозиції вважається такою, що надана Клієнтом та отримана Банком відповідно до вимог чинного законодавства України з 01.03.2020 (дата акцепту Клієнта).

Акціонерний банк «Південний»
01.02.2020

Послуги

Депозитарна установа Акціонерний банк «Південний» здійснює:

 • відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах;
 • депозитарний облік цінних паперів;
 • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
 • обслуговування корпоративних операцій емітента.

Пропонуємо:

 • отримання доходу за цінними паперами з подальшим перерахуванням на грошові рахунки власників цінних паперів;
 • консалтингові послуги;
 • інші операції в межах чинного законодавства.

Наші переваги:

 • оперативна підготовка документів з проведення операцій з цінними паперами;
 • швидка перереєстрація цінних паперів на іншого власника;
 • надання консультаційних послуг щодо фондового ринку;
 • повна конфіденційність інформації;
 • індивідуальний підхід до клієнтів.

Депозитарна установа Акціонерний банк «Південний» має доступи для роботи в системах депозитарного обліку Національного банку України та Центрального депозитарію.

Ліцензії

Акціонерний банк «Південний» здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку:

 • депозитарну діяльність депозитарної установи – ліцензія серія АЕ № 286610 від 10.10.2013, строк дії з 12.10.2013 необмежений;

Контакти

Реквізити депозитарної установи Акціонерний банк «Південний» в Центральному депозитарії
BIC код PIVDUA22XXX
Код МДО 300558

Управління депозитарної діяльності
Сектор обслуговування рахунків в цінних паперах
Телефон: +38 (0482) 344-675
Email: custody@pivdenny.ua

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).

Повідомлення для клієнтів

01.04.2024 Повідомляємо, що Рішеннями Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» № 36 від 22.03.2024 року та № 38 від 29.03.2024 року затверджено нові редакції:
- Положення про депозитарну діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»;
- Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ».
Дата введення в дію – 15.04.2024.

01.09.2023 Повідомляємо, що Рішенням Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» № 100 від 31.08.2023 року затверджено нові редакції:
- Положення про депозитарну діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»;
- Публічного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ».
Дата введення в дію – 15.09.2023.

30.05.2023 Повідомляємо, що з 19.06.2023 скасовується дія пільгових тарифів на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний», які були встановлені в межах Протоколу засідання Продуктово-тарифного комітету Акціонерного банку «Південний» № 9 від 09.03.2022, щодо «Відкриття рахунку в цінних паперах за 1,00 грн» та «Виконання облікових операцій з цінними паперами ОВДП (зарахування) за 1,00 грн».
З 19.06.2023 для всіх клієнтів, які відкривають рахунки в цінних паперах та здійснюють зарахування ОВДП, діють стандартні тарифи на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний» та ТП «Легкий» залежно від зацікавленості клієнтів.
Підстава: Протокол Продуктово-тарифного комітету Акціонерного банку «Південний» № 41 від 30.05.2023.

24.05.2023 Повідомляємо, що з 24.05.2023 для військових ОВДП (перелік ISIN яких наведено на офіційному сайті Міністерства фінансів України) до дати їх погашення застосовується нульова тарифікація на послуги (операції) з депозитарного обслуговування щодо:
- безкоштовного обліку прав на цінні папери та абонентської плати для юридичних осіб;
- безкоштовного обліку прав на цінні папери для фізичних осіб.
Підстава: Протокол Продуктово-тарифного комітету Акціонерного банку «Південний» № 38 від 24.05.2023.

24.04.2023 Повідомляємо про продовження пільгових тарифів для депонентів, які з 24.02.2022 придбали облігації внутрішньої державної позики, облігації зовнішніх державних позик, інші цінні папери, які зберігаються (обліковуються) депозитарієм Національного банку України, щодо:
- безкоштовного обліку прав на цінні папери та абонентської плати для юридичних осіб;
- безкоштовного обліку прав на цінні папери для фізичних осіб.
Підстава: Протокол Продуктово-тарифного комітету Акціонерного банку «Південний» № 31 від 24.04.2023.

30.12.2022 Повідомляємо про продовження пільгових тарифів для депонентів, які з 24.02.2022 придбали Облігації внутрішньої державної позики, Облігації зовнішніх державних позик, інші цінні папери, які зберігаються (обліковуються) депозитарієм Національного банку України, щодо:
- безкоштовного обліку прав на цінні папери та абонентської плати для юридичних осіб;
- безкоштовного обліку прав на цінні папери для фізичних осіб.
Підстава: Протокол Продуктово-тарифного комітету Акціонерного банку «Південний» від 30.12.2022.

13.09.2022 Повідомляємо, що рішенням Продуктово–тарифного комітету Акціонерного банку «Південний» №39 від 13.09.2022 року для депонентів, які придбали державні цінні папери в системі депозитарію НБУ з 24.02.2022 року включно, встановлений наступний тариф:
- безкоштовний облік прав на цінні папери та абонентська плата для юридичних осіб;
- безкоштовний облік прав на цінні папери для фізичних осіб.

28.04.2022 Повідомляємо, що на період дії воєнного стану Продуктово-тарифним комітетом Банку прийнято рішення щодо безкоштовного зберігання військових ОВДП, перелік яких встановлено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022 року.

10.03.2022 Повідомляємо про затвердження Продуктово-тарифним комітетом Банку пільгових тарифів для фізичних та юридичних осіб при придбанні військових ОВДП, а саме:

 • Відкриття рахунку в цінних паперах – 1 грн;
 • Виконання облікових операцій з цінними паперами (зарахування) – 1 грн.

Тарифи на вищевказані послуги набули чинності з 24.02.2022.

08.12.2021 Повідомляємо про затвердження Продуктово-тарифним комітетом Банку (протокол №92 від 29.11.2021 року) нової редакції Тарифів на депозитарні послуги, які набувають чинності з 01.01.2022 року.

24.11.2021 Повідомляємо про набуття чинності з 25.11.2021 року нової редакції Положення про депозитарну діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» у зв’язку із внесенням змін до законодавства України стосовно провадження депозитарної діяльності.

21.04.2021 Повідомляємо про затвердженнянової редакції тарифів на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний», які вступають в дію з 05.05.2021 року. Інформація з новими тарифами розміщена в розділі «Документи».

22.01.2021 У зв’язку із затвердженням змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження депозитарної діяльності (Рішення № 481 від 08 вересня 2020 року) повідомляємо про внесення з 02.02.2021 змін до:

 • внутрішнього Положення про провадження депозитарної діяльностіПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»;
 • публічного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»;
 • типових форм для клієнтів, які оформлюються та надаються депозитарній установі Акціонерний банк «Південний» для проведення депозитарних операцій.

Опис основних змін:

 • Розширено перелік документів для відкриття рахунків фізичним та юридичним особам – резидентам та нерезидентам: відтепер необхідно надавати документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи, юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.
 • Розширено обов’язковий склад анкети рахунку в цінних паперах депонента: відтепер вона містить інформацію про статус податкового резидентства депонента та статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи).
 • Запроваджено обов’язок депонента повідомляти депозитарну установу про зміну статусу податкового резидентства депонента та/або його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи) протягом 10 робочих днів від дня настання такої зміни. Повідомлення має здійснюватися шляхом подання розпорядження про внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах. Зазначені норми з’явилися у Публічному договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах.
 • Розширено підстави для відмови депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції.
 • Встановлено порядок оформлення, отримання та надання відповіді депозитарною установою на запит Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику щодо інформації, пов’язаної з виконанням угоди FATCA та інших подібних угод.
 • Інші зміни, які регулюють відносини депонента та депозитарної установи.

14.01.2021 Шановні клієнти! 11.01.2021 Акціонерним банком «Південний» з метою вдосконалення системи оплати послуг зі здійснення депозитарної діяльності було прийнято рішення щодо внесення змін до тарифів на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний».
У зв’язку з цим з 01.02.2021 для юридичних та фізичних осіб, які відмовляються від прийняття публічної пропозиції обслуговування рахунків у цінних паперах на підставі публічного договору та/або не бажають розривати з банком договірні відносини та фактично продовжують користуватись послугами банку, застосовуються тарифи на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний», що додаються в блоці «Документи» вище.

Повідомлення для клієнтів через депозитарну систему України

09.05.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію надійшло повідомлення: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КРИВОРІЖГАЗ» (ідентифікаційний код 03341397, ISIN UA4000102404, місцезнаходження: 50051, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Металургів, буд. 1, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені 20 травня 2024 року дистанційно, включені нові питання разом з проектами рішень. Текст повідомлення за посиланням.

09.05.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію надійшов БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ на дистанційних річних загальних зборах учасників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-4», ідентифікаційний код 3503136, ISIN UA4000116396. Дата проведення загальних зборів: 22.05.2024. Початок голосування учасників: 08.05.2024. Закінчення голосування учасників: о 18 год. 00 хв. 22.05.2024. Текст повідомлення за посиланням.

06.05.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства Приватне акціонерне товариство «Фірма «Нафтогазбут», код ЄДРПОУ 01293961, ISIN UA4000123103, місцезнаходження: 79004, м. Львів, вул. Стрийська, 108, приміщення 65. Дата і час початку проведення загальних зборів 31.05.2024 11:00. Текст повідомлення за посиланням.

06.05.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (надалі – ПрАТ «ЗКЗ» або «Товариство»), код ЄДРПОУ 05755625, ISIN UA4000101711, місцезнаходження: 69093, м. Запоріжжя, Дніпровський р-н, вул. Гладкова, 2 повідомляє, що дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗКЗ» (надалі – «Збори») відбудуться16 травня 2024 року(дата завершення голосування). Текст повідомлення за посиланням.

03.05.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, АТ "ЗНВКІФ "ВЕЛАДОС", код ISIN UA4000200430, код ЕДРПОУ 41940334, повідомляє  про направлення Протокол №12 Загальних зборів учасників через депозитарну систему України. Текст повідомлення за посиланням.

03.05.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, АТ "ЗНВКІФ "ВЕЛАДОС" код ISIN UA4000200430, код ЕДРПОУ 41940334, повідомляє про виплату дивідендів. Текст повідомлення за посиланням.

03.05.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", код ISIN UA4000174924, код ЕДРПОУ 00231604, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів – 20 травня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

03.05.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, Акціонерне товариство "Київметробуд", код ISIN UA4000035521, код ЕДРПОУ 01387432,  повідомляє про проведення позачергових загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів - 03 червня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

03.05.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА" код ISIN UA4000105100, код ЕДРПОУ 19051508,  повідомляє про проведення загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів - 03 червня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

30.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, Приватне акціонерне товариство "Божедарівський елеватор", код ISIN UA4000094742, код ЕДРПОУ 00953869, повідомляє про проведення (скликання) загальних зборів. Дата проведення  зборів – 30 травня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

30.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОНІКС ІНВЕСТ", код ISIN UA4000202956, код ЕДРПОУ 42727698, повідомляє  про направлення протоколу загальних зборів учасників через депозитарну систему України. Текст повідомлення за посиланням.

30.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЕКВАТОР" код ISIN UA4000145023, код ЕДРПОУ 14308032,  про проведення позачергових загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів – 27.05.2024. Текст повідомлення за посиланням.

23.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРЕМІУМ», код ISIN UA4000195564, код ЕДРПОУ 40911852, повідомляє  про направлення протоколу загальних зборів учасників через депозитарну систему України. Текст повідомлення за посиланням.

23.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію,АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕЛАДОС», код ISIN UA4000200430, код ЕДРПОУ 41940334,  повідомляє про  направлення бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах. Дата проведення Загальних зборів – 26 квітня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

23.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ" код ISIN UA4000109581, код ЕДРПОУ 41940334,  повідомляє  про проведення (скликання) загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів - 24.05.2024. Текст повідомлення за посиланням.

23.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", код ISIN  UA4000106512, код ЕДРПОУ 05410263,  повідомляє  про проведення (скликання) загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів - 24.05.2024. Текст повідомлення за посиланням.

22.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ISIN UA1500091103, код ЕДРПОУ 20953647, повідомляє  про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів - 30 квітня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

22.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" , код ISIN UA4000084040, код ЕДРПОУ 03361075, повідомляє про проведення (скликання) загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів - 20 травня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

22.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО код ISIN UA4000190458, код ЕДРПОУ 00130725,  повідомляє  про проведення (скликання) загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів - 29.04.2024. Текст повідомлення за посиланням.

19.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", код ISIN UA4000050843, код ЕДРПОУ 21672206, повідомляє про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2024 р. Текст повідомлення за посиланням.

19.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, Акціонерне товариство "Тернопільський радіозавод "Оріон", код ISIN UA1901191007, код ЕДРПОУ 22607719, повідомляє про  внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів – 29 квітня 2024 р. Текст повідомлення за посиланням.

19.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБІНАТ» код ISIN UA4000142376, код ЕДРПОУ 22943989, повідомляє про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства (з урахуванням доповнень порядку денного та проектів рішень, що надані акціонерами). Дата проведення Загальних зборів – 26.04.2024 р. Текст повідомлення за посиланням.

18.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЗАПОРІЖГАЗ", код ISIN UA4000083208, код ЕДРПОУ 03345716, повідомляє про про проведення (скликання) загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів – 20 травня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

18.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНО", код ISIN UA4000148399, код ЕДРПОУ 38408333, повідомляє про направлення протоколу загальних зборів учасників через депозитарну систему України. Текст повідомлення за посиланням.

18.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ" код ISIN UA4000168934, код ЕДРПОУ 03365222, повідомляє про проведення (скликання) загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів – 20 травня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

17.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РЕСПЕКТ", код ISIN UA4000092308, код ЕДРПОУ 22448445,  повідомляє про скликання позачергових загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 03 травня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

17.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КРИВОРІЖГАЗ", код ISIN UA4000102404, код ЕДРПОУ 03341397,  повідомляє про проведення (скликання) загальних зборів.  Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 20 травня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

17.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "РЕСПЕКТ" код ISIN UA4000092290, код ЕДРПОУ 22448445, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 03 травня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

16.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СИНЕРГІЯ-4", ЄДРПОУ 22927045, код ISIN  UA4000079081 повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів – 22.05.2024. Текст повідомлення за посиланням.

16.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО" , ЄДРПОУ 22927045, код ISIN  UA4000079081 повідомляє про внесення змін до порядку денного на річних загальних зборах. Дата проведення зборів (дата завершення голосування) – 29 квітня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

15.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, Приватне акціонерне товариство "Запорізький кабельний завод", ЄДРПОУ 05755625, код ISIN UA4000101711, повідомляє про  проведення дистанційних річних Загальних зборів. Дата проведення: 16.05.2024. Текст повідомлення за посиланням.

12.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АПТЕЧНА МЕРЕЖА "ФАРМАЦІЯ", код ISIN UA4000010136, код ЕДРПОУ 22447055, повідомляє  про внесення змін до порядку денного на річних загальних зборах, проведення яких призначено на 26 квітня 2024 р. Текст повідомлення за посиланням.

11.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшов БЮЛЕТЕНЬ для голосування на дистанційних річних Загальних зборах, АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРЕМІУМ", які проводяться 15 квітня 2024 року (ISIN UA4000195564, ідентифікаційний код юридичної особи 40911852). Голосування на дистанційних річних загальних зборах починається 12 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв. 15 квітня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

08.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшов БЮЛЕТЕНЬ для голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНО», які проводяться 11 квітня 2024 року (ISIN UA4000148399, ідентифікаційний код юридичної особи 38408333). Голосування на дистанційних річних загальних зборах починається 10 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв. 11 квітня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

05.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИНЕРГІЯ-7», ЄДРПОУ 35744353, код ISIN UA4000099840, повідомляє про розміщення бюлетеню для голосування на дистанційних річних загальних зборах учасників. Дата проведення загальних зборів: 23.04.2024. Початок голосування учасників: 05.04.2024. Текст повідомлення за посиланням.

03.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАЛЬКАНАТ", ЄДРПОУ 44437592, код ISIN UA5000009721 повідомляє про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів. Дата проведення Загальних зборів «18» квітня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

01.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС", ЄДРПОУ 21672206, UA4000050843 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 29 квітня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

01.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮЖНИЙ", ЄДРПОУ 00413417, UA4000141485 повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 30 квітня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

01.04.2024 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію Відкрите акціонерне товариство "Тернопільобленерго", ЄДРПОУ 00130725, UA4000190458 повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 29 квітня 2024 року. Текст повідомлення за посиланням.

Архів повідомлень