Депозитарна діяльність

Працівники банку готові надати професійні консультації з урахуванням потреб клієнта та запропонувати оптимальні рішення щодо збереження активів в цінних паперах.

Шановні клієнти!

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний» (далі – Банк), керуючись чинним законодавством України, повідомляє, що з 01.03.2020 Банк переходить на обслуговування рахунків у цінних паперах юридичних та фізичних осіб на підставі публічного договору та цим публічно пропонує необмеженому колу юридичних та фізичних осіб можливість отримання від Банку послуг, для чого публікує цю Публічну пропозицію (оферту) у розумінні ст. 640-642 Цивільного кодексу України укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір) на умовах, що встановлені Банком та розміщені на офіційному сайті Банку і застосовуються у разі прийняття Клієнтом Публічної пропозиції Банку шляхом акцепту Клієнтом цієї Публічної пропозиції Банку у встановлених Банком порядку, формі та в спосіб, визначений Договором.

У разі, якщо юридична або фізична особа, яка є діючим Клієнтом Банку, до 01.03.2020 не надасть за офіційним місцезнаходженням Банку (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) свою письмову відмову від прийняття Публічної пропозиції та/або не розірве укладені та діючі з Банком договори та фактично продовжить користуватись послугами Банку, згода (акцепт) такого Клієнта на прийняття Публічної пропозиції вважається такою, що надана Клієнтом та отримана Банком відповідно до вимог чинного законодавства України з 01.03.2020 (дата акцепту Клієнта).

Акціонерний банк «Південний»
01.02.2020

Послуги

Депозитарна установа Акціонерний банк «Південний» здійснює:

 • відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах;
 • депозитарний облік цінних паперів;
 • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
 • обслуговування корпоративних операцій емітента.

Пропонуємо:

 • отримання доходу за цінними паперами з подальшим перерахуванням на грошові рахунки власників цінних паперів;
 • консалтингові послуги;
 • інші операції в межах чинного законодавства.

Наші переваги:

 • оперативна підготовка документів з проведення операцій з цінними паперами;
 • швидка перереєстрація цінних паперів на іншого власника;
 • надання консультаційних послуг щодо фондового ринку;
 • повна конфіденційність інформації;
 • індивідуальний підхід до клієнтів.

Депозитарна установа Акціонерний банк «Південний» має доступи для роботи в системах депозитарного обліку Національного банку України та Центрального депозитарію.

Ліцензії

Акціонерний банк «Південний» здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку:

 • депозитарну діяльність депозитарної установи – ліцензія серія АЕ № 286610 від 10.10.2013, строк дії з 12.10.2013 необмежений;

Контакти

Реквізити депозитарної установи Акціонерний банк «Південний» в Центральному депозитарії
BIC код PIVDUA22XXX
Код МДО 300558

Управління депозитарної діяльності
Сектор обслуговування рахунків в цінних паперах
Телефон: +38 (0482) 344-675
Email: custody@pivdenny.ua

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).

Повідомлення для клієнтів

28.04.2022 Повідомляємо, що на період дії воєнного стану Продуктово-тарифним комітетом Банку прийнято рішення щодо безкоштовного зберігання військових ОВДП, перелік яких встановлено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022 року.

10.03.2022 Повідомляємо про затвердження Продуктово-тарифним комітетом Банку пільгових тарифів для фізичних та юридичних осіб при придбанні військових ОВДП, а саме:

 • Відкриття рахунку в цінних паперах – 1 грн;
 • Виконання облікових операцій з цінними паперами (зарахування) – 1 грн.

Тарифи на вищевказані послуги набули чинності з 24.02.2022.

08.12.2021 Повідомляємо про затвердження Продуктово-тарифним комітетом Банку (протокол №92 від 29.11.2021 року) нової редакції Тарифів на депозитарні послуги, які набувають чинності з 01.01.2022 року.

24.11.2021 Повідомляємо про набуття чинності з 25.11.2021 року нової редакції Положення про депозитарну діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» у зв’язку із внесенням змін до законодавства України стосовно провадження депозитарної діяльності.

21.04.2021 Повідомляємо про затвердженнянової редакції тарифів на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний», які вступають в дію з 05.05.2021 року. Інформація з новими тарифами розміщена в розділі «Документи».

22.01.2021 У зв’язку із затвердженням змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження депозитарної діяльності (Рішення № 481 від 08 вересня 2020 року) повідомляємо про внесення з 02.02.2021 змін до:

 • внутрішнього Положення про провадження депозитарної діяльностіПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»;
 • публічного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»;
 • типових форм для клієнтів, які оформлюються та надаються депозитарній установі Акціонерний банк «Південний» для проведення депозитарних операцій.

Опис основних змін:

 • Розширено перелік документів для відкриття рахунків фізичним та юридичним особам – резидентам та нерезидентам: відтепер необхідно надавати документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи, юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.
 • Розширено обов’язковий склад анкети рахунку в цінних паперах депонента: відтепер вона містить інформацію про статус податкового резидентства депонента та статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи).
 • Запроваджено обов’язок депонента повідомляти депозитарну установу про зміну статусу податкового резидентства депонента та/або його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи) протягом 10 робочих днів від дня настання такої зміни. Повідомлення має здійснюватися шляхом подання розпорядження про внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах. Зазначені норми з’явилися у Публічному договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах.
 • Розширено підстави для відмови депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції.
 • Встановлено порядок оформлення, отримання та надання відповіді депозитарною установою на запит Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику щодо інформації, пов’язаної з виконанням угоди FATCA та інших подібних угод.
 • Інші зміни, які регулюють відносини депонента та депозитарної установи.

14.01.2021 Шановні клієнти! 11.01.2021 Акціонерним банком «Південний» з метою вдосконалення системи оплати послуг зі здійснення депозитарної діяльності було прийнято рішення щодо внесення змін до тарифів на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний».
У зв’язку з цим з 01.02.2021 для юридичних та фізичних осіб, які відмовляються від прийняття публічної пропозиції обслуговування рахунків у цінних паперах на підставі публічного договору та/або не бажають розривати з банком договірні відносини та фактично продовжують користуватись послугами банку, застосовуються тарифи на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний», що додаються в блоці «Документи» вище.

Повідомлення для клієнтів через депозитарну систему України

23.06.2022 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, повідомляємо про проведення 27 липня 2022 року дистанційних річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», ЄДРПОУ 14311614, код ISIN UA0401271004. Текст повідомлення за посиланням.

02.06.2022 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, повідомляємо про скликання та дистанційне проведення 06 липня 2022 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 23343582, код ISIN UA4000080675. Текст повідомлення за посиланням.

26.05.2022 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, повідомляємо про дистанційне проведення 30 червня 2022 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Центренерго», код ЄДРПОУ 22927045, код ISIN UA4000079081. Текст повідомлення за посиланням.

16.05.2022 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо про дистанційне проведення 06 червня 2022 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТЕКОМ», ідентифікаційний код 25050281, код ISIN UA5000008483. Текст повідомлення за посиланням.

16.05.2022 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо про дистанційне проведення 06 червня 2022 року позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "ТЕКОМ-ЖИТТЯ", ідентифікаційний код 32509024, код ISIN UA4000056071. Текст повідомлення за посиланням.

16.05.2022 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо про ознаки банкрутства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», ідентифікаційний код 23343582, код ISIN UA4000080675. Текст повідомлення за посиланням.

10.05.2022 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо про дистанційне проведення 26 травня 2022 року (дата завершення голосування)  позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00131713, код ISIN UA4000067003. Текст повідомлення за посиланням.

19.04.2022 Згідно з інформацією отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо про дистанційне проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ», ідентифікаційний код 20953647, код ISIN UA1500091103. Загальні збори будуть проведені дистанційно 24 травня 2022 року (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком. Текст повідомлення за посиланням.

05.04.2022 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо про дистанційне проведення 26 квітня 2022 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", ЄДРПОУ 00131713, код ISIN UA1500911003. Текст повідомлення за посиланням.

05.04.2022 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо про дистанційне проведення 20 травня 2022 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", ЄДРПОУ 00131713, код ISIN UA1500911003. Текст повідомлення за посиланням.

31.03.2022 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо про проведення 15 квітня 2022 року позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 14309572, код ISIN UA4000092183. Текст повідомлення за посиланням.

22.02.2022 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо про проведення 30 березня 2022 року річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», ЄДРПОУ 05395598, код ISIN UA4000083927. Текст повідомлення за посиланням.

18.02.2022 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, повідомляємо  про проведення 09 березня 2022 року позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ЄДРПОУ 14309572, код ISIN UA4000092183. Текст повідомлення за посиланням.

15.02.2022 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо  про проведення 24 березня 2022 року річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ", ЄДРПОУ 03339459, код ISIN UA4000109581. Текст повідомлення за посиланням.

02.02.2022 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо  про дистанційне проведення 07 березня 2022 року позачергових Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", ЄДРПОУ 00131713, код ISIN UA1500911003. Текст повідомлення за посиланням.

14.01.2022 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо про проведення 31 січня 2022 року позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Київметробуд», ЄДРПОУ 01387432, код ISIN UA4000035521. Текст повідомлення за посиланням.

30.12.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо про проведення 18 січня 2022 року ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 14309572, код ISIN UA4000092183. Текст повідомлення за посиланням.

30.12.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо про дистанційне проведення 31 січня 2022 року Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»,  ідентифікаційний код 00191135, код ISIN UA4000081046. Текст повідомлення за посиланням.

30.12.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо про дистанційне проведення 31 січня 2022 року Позачергових Загальних зборів акціонерів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 00191193, код ISIN UA4000079966. Текст повідомлення за посиланням.

24.12.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо про дистанційне проведення 13 січня 2022 року позачергових Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", ідентифікаційний код юридичної особи 00131713, код ISIN UA1500911003. Текст повідомлення за посиланням.

24.12.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо, що позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА», код за ЄДРПОУ 00191329, код ISIN UA4000067011, що відбулися 23 грудня 2021 року, прийнято рішення про виплату дивідендів за 2012, 2013, 2014 роки. Текст повідомлення за посиланням.

09.12.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 09.12.2021) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ», код за ЄДРПОУ 00222226, код ISIN UA4000080493 повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та проведення їх дистанційно 28 грудня 2021 року (дата завершення голосування). Текст повідомлення за посиланням.

08.12.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 08.12.2021) повідомляємо про зміни до проекту порядку денного спільних позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Українські енергетичні машини», код ЄДРПОУ 05762269 та акціонерного товариства «Завод "Електроважмаш"», код ЄДРПОУ 00213121, які будуть проведені дистанційно 21 грудня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

03.12.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 03.12.2021) Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА», код за ЄДРПОУ 00191329, код ISIN UA4000067011 повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Дата проведення Загальних зборів 23 грудня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

17.11.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 17.11.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 21 грудня 2021 року спільних позачергових загальних зборів акціонерного товариства «Українські енергетичні машини», код ЄДРПОУ 05762269 та акціонерного товариства «Завод «Електроважмаш», код ЄДРПОУ 00213121. Текст повідомлення за посиланням.

16.11.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 16.11.2021), повідомляємо про скликання позачергових загальних зборів АТ «Укренергомашини» (попередня назва – АТ «Турбоатом»), код ЄДРПОУ 05762269, код ISIN UA4000025043 та дистанційне їх проведення 01 грудня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

16.11.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 16.11.2021), повідомляємо про проведення 17 грудня 2021 року дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ", ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770, код ISIN UA4000172050. Текст повідомлення за посиланням.

15.11.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №4 від 12.11.2021), повідомляємо про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909), код ISIN UA4000069603 ДИСТАНЦІЙНО 16 грудня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

27.10.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 27.10.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 01 грудня 2021 року позачергових загальних зборів АТ «Укренергомашини» (попередня назва – АТ «Турбоатом»), (ідентифікаційний код 03361075), скликаних на 04.10.2021. Текст повідомлення за посиланням.

24.09.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 23.09.2021), повідомляємо про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Акціонерного товариства «Турбоатом» (нове найменування – Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини»), (код ЄДРПОУ 05762269). 05 жовтня 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування). Текст повідомлення за посиланням.

21.09.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 21.09.2021), повідомляємо про зміни у проекті порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"», (ідентифікаційний код 03361075), скликаних на 04.10.2021. Текст повідомлення за посиланням.

20.09.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 17.09.2021), повідомляємо про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05762269. Дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) – 28 вересня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

03.09.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 02.09.2021), повідомляємо про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03361075. Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 04.10.2021. Текст повідомлення за посиланням.

03.09.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 02.09.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 05 жовтня 2021 року позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом», код ЄДРПОУ 05762269. Текст повідомлення за посиланням.

30.08.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 30.08.2021), повідомляємо про скликання позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго», які відбудуться 20 вересня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

28.08.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 28.08.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 28 вересня 2021 року позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом», код ЄДРПОУ 05762269. Текст повідомлення за посиланням.

17.08.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 16.08.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 16 вересня 2021 року позачергових Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Центренерго», код ЄДРПОУ 22927045. Текст повідомлення за посиланням.

16.08.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 13.08.2021), повідомляємо про скликання позачергових загальних зборів АТ «Турбоатом», код ЄДРПОУ 05762269 та дистанційне їх проведення 27 серпня 2021. Текст повідомлення за посиланням.

09.08.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 06.08.2021), повідомляємо про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Акціонерного товариства «Турбоатом», код ЄДРПОУ 05762269. Текст повідомлення за посиланням.

06.08.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №4 від 04.08.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 20 серпня 2021 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", ідентифікаційний код 00131713. Текст повідомлення за посиланням.

28.07.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 27.07.2021), повідомляємо про проведення 16.08.2021 року позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНБАСЕНЕРГО», код ЄДРПОУ 23343582. Текст повідомлення за посиланням.

27.07.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 26.07.2021), повідомляємо про дистанційне проведення  27.08.2021 року позачергових Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ», код ЄДРПОУ 05762269. Текст повідомлення за посиланням.

20.07.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 19.07.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 20.08.2021 року позачергових Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ», код ЄДРПОУ 05762269. Текст повідомлення за посиланням.

06.07.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 05.07.2021), повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 00191035. Дата та час проведення Зборів: 10 серпня 2021 року о 12 год. 00 хв. Текст повідомлення за посиланням.

11.06.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 11.06.2021), доводимо до відома акціонерів ПАТ«Донбасенерго», код ЄДРПОУ 23343582 порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2020 році. Текст повідомлення за посиланням.

20.05.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 19.05.2021), повідомляємо про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», код за ЄДРПОУ 00191000. Загальні збори відбудуться дистанційноДата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) 04 червня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

18.05.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 17.05.2021), повідомляємо, що Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», код за ЄДРПОУ 05508186, які відбулися 21 квітня 2021 року, прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам. Текст повідомлення за посиланням.

28.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №5 від 27.04.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 28 травня 2021 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», код за ЄДРПОУ 05508186. Текст повідомлення за посиланням.

28.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 28.04.2021) повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київметробуд», код за ЄДРПОУ 01387432 відбудуться 13 травня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

20.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 19.04.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 30 квітня 2021 року річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго», код за ЄДРПОУ 22800735. Текст повідомлення за посиланням.

19.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 16.04.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Акціонерного товариства «Турбоатом», код за ЄДРПОУ  05762269. До питань проекту порядку денного внесено зміни з урахуванням пропозицій, наданих акціонерами. Текст повідомлення за посиланням.

16.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 15.04.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 24 травня 2021 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», код за ЄДРПОУ 00131713. Текст повідомлення за посиланням.

12.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 09.04.2021), повідомляємо, що до річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 05393056, надісланого акціонерам 17.03.2021, внесено зміни шляхом доповнення проекту порядку денного новими питаннями.  Загальні збори відбудуться 23.04.2021 р. Текст повідомлення за посиланням.

12.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 09.04.2021), повідомляємо про проведения позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківське підприємство автобусних станцій», код ЄДРПОУ 03115293. Дата дистанційного проведения позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ХПАС» (дата завершенння голосування) - 28.04.2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

12.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №5 від 09.04.2021), повідомляємо про зміни у проекті порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго»,  код ЄДРПОУ 23343582, які відбудуться 26.04.2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

07.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 06.04.2021), повідомляємо про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «МИКОЛАЇВГАЗ», код ЄДРПОУ  05410263, скликаних на 23 квітня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

07.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 06.04.2021), повідомляємо про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «КРИВОРІЖГАЗ», код ЄДРПОУ  03341397, скликаних на 22 квітня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

06.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №5 від 05.04.2021), повідомляємо про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Запоріжгаз», код ЄДРПОУ 03345716, скликаних на 20 квітня 2021 року, шляхом включення нових питань за №№ 12-17 та проектів рішень із цих питань. Текст повідомлення за посиланням.

06.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №6 від 05.04.2021), повідомляємо про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», код ЄДРПОУ 00191000. Загальні збори відбудуться дистанційно. Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) 21 квітня 2021 рік. Текст повідомлення за посиланням.

01.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 31.03.2021), повідомляємо про дистанційне проведення річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго», код ЄДРПОУ 22800735. Дата дистанційного проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) - 30 квітня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

31.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 29.03.2021), повідомляємо про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС», код за ЄДРПОУ 05808592. Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2021 року (дата завершення голосування). Текст повідомлення за посиланням.

31.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №9 від 29.03.2021), повідомляємо про проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05451150. Дата проведення 30 квітня 2021 року об 11.00 годині за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 87 (3-й поверх, кабінет Голови Правління). Текст повідомлення за посиланням.

31.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 30.03.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Акціонерного товариства «Турбоатом», код ЄДРПОУ 05762269. Текст повідомлення за посиланням.

31.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №5 від 30.03.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 30 квітня 2021 року річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства  «Центренерго», код ЄДРПОУ 22927045. Текст повідомлення за посиланням.

31.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №8 від 30.03.2021),  повідомляємо про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ", ідентифікаційний код юридичної особи 00951770, які відбудуться (дата завершення голосування) – 27 квітня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

29.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 26.03.2021), повідомляємо про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ», (Код за ЄДРПОУ  03339459) шляхом включення нових питань за №№ 12-14 та проектів рішень із цих питань. Дата скликання 12 квітня 2021. Текст повідомлення за посиланням.

29.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №6 від 26.03.2021), повідомляємо про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ", ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770, скликаних на 27 квітня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

29.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №30 від 26.03.2021), повідомляємо про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ», код ЄДРПОУ 05761614, які відбудуться 27 квітня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

25.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 24.03.2021), повідомляємо що позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київметробуд», код за ЄДРПОУ 01387432, відбудуться 05 квітня 2021 року об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Світлогірська, 2/25, будівля механічних майстерень (літ.10) – клас навчання цивільної оборони. Дата і час реєстрації учасників зборів: 05 квітня 2021 року з 10.00 до 10.40. Текст повідомлення за посиланням.

25.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 24.03.2021), повідомляємо про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПІВДГЗК» дистанційно 23.04.2021. Код за ЄДРПОУ 00191000, місцезнаходження: м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, поштовий індекс 50026. Текст повідомлення за посиланням.

25.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №10 від 24.03.2021), повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» та проведення їх дистанційно 26 квітня 2021 року. Код за ЄДРПОУ 00222226. Текст повідомлення за посиланням.

25.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №14 від 24.03.2021), повідомляємо про проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 00191035, яке знаходиться за адресою: 85307, Донецька область, м. Покровськ, МІКРОРАЙОН ШАХТАРСЬКИЙ, буд. 7А. Дата та час проведення Зборів: 27 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв. Текст повідомлення за посиланням.

25.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №16 від 24.03.2021), повідомляємо про проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 00191164, яке знаходиться за адресою: 85307, Донецька область, м. Покровськ, МІКРОРАЙОН ШАХТАРСЬКИЙ, буд. 7А.  Дата та час проведення Зборів: 27 квітня 2021 року о 15 год. 00 хв. Текст повідомлення за посиланням.

24.03.2021 гідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №4 від 23.03.2021), повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», (Код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, вул. Малопідвальна, 8). Дата проведення 29 квітня 2021 року о 12-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Ризька, 12, Актовий зал. Текст повідомлення за посиланням.

24.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №9 від 23.03.2021), повідомляємо про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код за ЄДРПОУ 05395598, скликаних на 06 квітня 2021 року, шляхом включення нових питань за №№ 12-14 та проектів рішень із цих питань. Текст повідомлення за посиланням.

24.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №11 від 23.03.2021), повідомляємо про скликання річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго», код за ЄДРПОУ 23343582, які відбудуться 26 квітня 2021 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 «А», кім. 315 (3-й поверх). Текст повідомлення за посиланням.

22.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 22.03.2021), повідомляємо про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго», код за ЄДРПОУ 22800735. Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів 31 березня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

22.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 22.03.2021), повідомляємо про проведення 23 квітня 2021 року дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», код за ЄДРПОУ 14305909. Текст повідомлення за посиланням.

18.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 17.03.2021), повідомляємо про проведення 23 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів  Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «МИКОЛАЇВГАЗ», код за ЄДРПОУ 05410263. Текст повідомлення за посиланням.

18.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №4 від 17.03.2021), повідомляємо про проведення 23 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 05393056. Текст повідомлення за посиланням.

18.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №6 від 17.03.2021), повідомляємо про проведення 21 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 05755625. Текст повідомлення за посиланням.

18.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 17.03.2021), повідомляємо про проведення 21 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ», код ЄДРПОУ 13604509. Текст повідомлення за посиланням.

15.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 15.03.2021), повідомляємо про проведення 22 квітня 2021 року  річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "СУХА БАЛКА", код за ЄДРПОУ 00191329. Текст повідомлення за посиланням.

15.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №16 від 12.03.2021), повідомляємо про проведення 22 квітня 2021 року Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «КРИВОРІЖГАЗ», код за ЄДРПОУ 03341397. Текст повідомлення за посиланням.

11.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №12 від 11.03.2021), повідомляємо про проведення 14 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ЗАПОРІЖГАЗ», код за ЄДРПОУ 03345716. Текст повідомлення за посиланням.

10.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 09.03.2021), повідомляємо про проведення 05 квітня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Київметробуд», код за ЄДРПОУ 01387432. Текст повідомлення за посиланням.

04.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 03.03.2021), повідомляємо про проведення 15.04.2021 року річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 14311614. Текст повідомлення за посиланням.

04.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 04.03.2021), повідомляємо про проведення 12.04.2021 року річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ», код за ЄДРПОУ 03339459. Текст повідомлення за посиланням.

04.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 04.03.2021), повідомляємо про проведення 16.04.2021 року чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель», код за ЄДРПОУ 05758730. Текст повідомлення за посиланням.

02.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 01.03.2021), повідомляємо про проведення 06 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код за ЄДРПОУ 05395598. Текст повідомлення за посиланням.

01.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №4 від 26.02.2021), повідомляємо про проведення 31 березня 2021 року дистанційно позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго», код за ЄДРПОУ 22800735. Текст повідомлення за посиланням.

17.02.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 16.02.2021), повідомляємо про проведення 05.03.2021 року дистанційно позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», код за ЄДРПОУ 00191000. Текст повідомлення за посиланням.

16.02.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 15.02.2021), повідомляємо про  дистанційне проведення 03 березня 2021 року позачергових Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕНЕРГО», ідентифікаційний код юридичної особи 22927045. Текст повідомлення за посиланням.

05.01.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 05.01.2021), повідомляємо про  проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237», ідентифікаційний код юридичної особи 23239330. Текст повідомлення за посиланням.

05.01.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 04.01.2021), повідомляємо про  проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» дистанційно 05.02.2021, ідентифікаційний код юридичної особи 00191000. Текст повідомлення за посиланням.

Архів повідомлень