Інформація про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб

ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0-800-308-108, 044-333-36-55*
(*згідно з тарифами вашого оператора зв’язку)
АДРЕСА: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17
Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами — 200 000 грн
Сайт: 
http://www.fg.gov.ua/
Для вкладників:
Інформація щодо умов гарантування вкладів
Умови, за яких Фонд не відшкодовує кошти
Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

Згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Банк ПІВДЕННИЙ є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Після спливу трьох місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менш ніж 600 тисяч гривень і може бути збільшена за рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб є державною спеціалізованою установою, його основною метою є гарантування вкладів фізичних осіб. Місце розташування Фонду – м. Київ.

Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень (якщо інше не встановлено статтею 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», офіційна сторінка Фонду в мережі Інтернет, де визначена сума граничного розміру відшкодування Фондом).  Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти. Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа – підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката.

Також Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розробив інформаційні брошури під назвами: «Гарантування вкладів фізичних осіб» та «Питання та відповіді про гарантування вкладів фізичних осіб».

Дані інформаційні брошури покликані підвищити рівень обізнаності громадян про гарантування вкладів у банках, що сприятиме зміцненню довіри вкладників до банків та стимулюватиме залучення коштів у банківську систему України.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).