Звернення клієнтів

Шановні клієнти! На цій сторінці ви можете звернутися по допомогу до Центру клієнтської підтримки, залишити для нас подяку, скаргу або пропозицію, а також записатися на особистий прийом за допомогою наступної форми.

Графік особистого прийому клієнтів

Посадові особи Акціонерного банку «Південний»:
кожний другий четвер місяця з 15:00 до 17:00

Керівники Акціонерного банку «Південний»:
кожний третій четвер місяця з 15:00 до 17:00

Голова Правління Акціонерного банку «Південний» (або особа, що виконує її обов’язки):
один раз на квартал (кожний перший четвер третього місяця кварталу з 15:00 до 17:00)

Сайт НБУ – Про роботу зі зверненнями громадян

Відповідно до норм Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» банк здійснює приймання та реєстрацію електронних документів із дотриманням вимог законодавства України у сфері електронного документообігу. Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Інформація для захищених категорій громадян

Споживачі: позичальник – клієнт банку «Південний» або його близькі особи, представники, спадкоємці, поручителі або майнові поручителі, треті особи, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію, які належать до захищеної категорії* та мають бажання на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування аби припинити взаємодію з кредитодавцем, новим кредитором, колекторською компанією, фізичними та юридичними особами, залученими на договірних засадах, можуть звернутись до банку.

* Захищеними категоріями є:

 • військовослужбовці Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;
 • військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби;
 • члени сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;
 • особи, які перебувають у полоні, особи, з якими втрачено зв'язок, особи, зниклі безвісти;

 

Аби припинити взаємодію вказані особи мають:

 1. звернутись до банку за одним із каналів:
  • адресою електронної пошти: 307030@pivdenny.ua;
  • місцезнаходженням: 65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1, Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»;
  • номером телефону Центру клієнтської підтримки: 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні), для дзвінків із-за кордону +380 482 30 70 30 (згідно з тарифами оператора зв’язку),
 2. надати копії підтверджуючих документів** про належність споживача до захищеної категорії за адресою електронної пошти: 307030@pivdenny.ua або місцезнаходженням: 65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1, Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний».

 

** Підтверджуючими документами про належність споживача до захищеної категорії є:

 • для військовослужбовців Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, - підписана командиром (начальником, керівником) або особою, яка його заміщує, відповідного структурного підрозділу, у якому проходить службу такий військовослужбовець, або керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який здійснив заходи щодо призову, споживача на військову службу, скріплена гербовою печаткою довідка за формою, встановленою додатком № 2 до Закону України «Про споживче кредитування». Допускається складення довідки рукописним способом;
 • для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби, - посвідчення інваліда війни;
 • для членів сімей військовослужбовців, які загинули чи померли, - посвідчення члена сім'ї загиблого;
 • для осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв'язок, осіб, зниклих безвісти, для членів сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, - інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв'язок, або зникла безвісти.

Увага! Споживач, який втратив належність до захищеної категорії, зобов'язаний повідомити про це кредитодавця, нового кредитора протягом 30 календарних днів з дня втрати належності.

Детальніше з Законом України «Про споживче кредитування» можна ознайомитись за посиланням.

Залишити запит на відеоконференцію у Zoom ви можете за посиланням.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).