Документарні операції

Банк «Південний» працює з корпоративними клієнтами на основі індивідуального підходу під час розглядання кожного окремого проекту; бере до уваги побажання кожного клієнта та пропонує продукти з урахуванням планів розвитку бізнесу. Мета нашої команди – надання послуг найвищої якості.

Із кожним корпоративним клієнтом банку «Південний» співпрацює індивідуальний менеджер – співробітник банку, до якого представник клієнта може звернутися за консультацією з будь-якого питання щодо банківського обслуговування.

Документарні операції в банку «Південний»:

  • Надійність і бездоганна ділова репутація.
  • Професійна підготовка персоналу банка та багаторічний досвід роботи.
  • Гнучкий, клієнтоорієнтований підхід.
  • Висока якість обслуговування клієнтів.

Банківська гарантія

спосіб забезпечення виконання зобов'язань Клієнта (Принципала за гарантією) перед його контрагентом (Бенефіціаром за гарантією), відповідно до якого банк бере на себе грошове зобов'язання перед Бенефіціаром сплатити кошти в разі настання гарантійного випадку.

Акредитив

використовується з метою забезпечення надійності виконання зобов’язань сторонами контракту та збільшення обігових коштів компанії (у разі непокритого акредитиву) без залучення фінансування у вигляді кредиту.

Інкасо

форма розрахунків між покупцем і продавцем, коли банк покупця (представляючий банк) інкасує суму, яку повинен заплатити покупець проти отриманих від банка продавця (банк-ремітент) відповідних документів.