Тарифні плани для отримувачів виплат

Ми дбаємо про наших клієнтів!

Картка для виплат

Картки для виплат призначені перш за все для клієнтів, які відкрили депозит у банку, отримують пенсію або соціальну допомогу, а також в рамках виплат відшкодування ФГВФО вкладникам, з рахунків умовного зберігання (ескроу), за Договором оренди індивідуального банківського сейфу. Відкриваючи картку для виплат в банку «Південний», ви отримуєте гарантію своєчасного зарахуванням виплати на рахунок, а також можливість користування депозитами та іншими продуктами банку, які розроблені спеціально для вас.

Тарифний план «Стартовий» для отримання виплат-Банк ПивденныйТарифний план «Стартовий» для отримання виплат-Банк Пивденный
Тарифний план «Стартовий» для отримання виплат
Для клієнтів, яким потрібні тільки базові банківські функції.

Пакет послуг «Стартовий»

Для клієнтів, яким потрібні базові банківські функції

Найпростіший і найдоступніший продукт для одержувачів виплат, які тільки починають отримувати досвід користування банківськими послугами:

Тарифний план «Стартовий»

 • Безкоштовне відкриття рахунку та видача картки VISA Classic/Mastercard World.
 • Поточний рахунок у національній валюті, доларах США або євро - на вибір.
 • Безкоштовне зарахування відсотків та суми депозитного вкладу або зарахувань згідно з Договором оренди індивідуального банківського сейфу, а також пенсії/соціальної допомоги.
 • Можливість отримання грошових коштів у будь-який зручний час у мережі відділень або банкоматів банку "Південний" без комісії. 
 • Можливість оформлення додаткових карток на довірених осіб.
 • Можливість поповнення картки власними коштами.
 • Можливість користуватися карткою за кордоном.
 • Безкоштовне здійснення розрахунків карткою в торгово-сервісній мережі.
 • Послуга SMS-інформування про рух коштів – безкоштовно.
 • Комісія за щомісячне обслуговування тарифного плану відсутня.
 • Активний доступ до системи «Південний MyBank» (web і мобільний банкінг) для здійснення операцій за карткою — безкоштовно. 
 • Можливість безкоштовно здійснювати оплату комунальних платежів в системі «Південний MyBank».

Тарифний план «Престиж»

 • Відкриття рахунку та видача картки Mastercard/VISA класу Platinum (із чипом і безконтактною технологією).
 • Поточний рахунок у національній валюті, доларах США або євро - на вибір.
 • Безкоштовне зарахування відсотків та суми депозитного вкладу або зарахувань згідно з Договором оренди індивідуального банківського сейфу, а також пенсії/соціальної допомоги.
 • Можливість отримання грошових коштів у будь-який зручний час у мережі відділень або банкоматів банку "Південний" без комісії.
 • Можливість оформлення додаткових карток на довірених осіб.
 • Можливість поповнення картки власними коштами.
 • Можливість користуватися карткою за кордоном.
 • Безкоштовне здійснення розрахунків карткою в торгово-сервісній мережі.
 • Послуга SMS-інформування про рух коштів – безкоштовно.
 • Активний доступ до системи «Південний MyBank» (web і мобільний банкінг) для здійснення операцій за карткою — безкоштовно. 
 • Можливість безкоштовно здійснювати оплату комунальних платежів в системі «Південний MyBank».
 • Комісія за щомісячне обслуговування пакета «Престиж» — 100 грн.

Увага! Ви можете користуватися тарифним планом без комісії за умови здійснення розрахунків карткою в торгово-сервісній мережі та мережі Інтернет на суму від 10 000 грн протягом кожного розрахункового періоду.

Додаткові послуги тарифного плану «Престиж»:

 • Оформлення поліса туристичного страхування для виїзду за кордон (страхова сума 30 000 EUR) — згідно з тарифами банку;
 • Сервіси в аеропорту.

Як оформити картку?

 • Завітати до відділення

  Оберіть відділення та завітайте у зручний для вас час.

Клієнт має право відмовитись від Заяви-договору про надання послуг (якщо це передбачено чинним законодавством України) та достроково розірвати цей Договір та закрити рахунки на підставі письмової заяви (крім випадків, коли дострокове закриття рахунків/відмова/розірвання договору заборонене чинним законодавством), за умови відсутності заборгованості перед Банком, діючих Заяв-договорів/Договорів та повернення на вимогу Банку всіх платіжних карток, у тому числі оформлених довіреним особам Клієнта. Цей Договір вважається розірваним у день закриття всіх рахунків і повного виконання зобов'язань за цим Договором.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування платіжними картками

При оформленні та обслуговуванні поточних рахунків із використанням електронних платіжних засобів – платіжних карток, здійсненні платіжних операцій з картками щодо списання або зарахування коштів можуть виникати комісії як з боку банку-емітента картки, так і з боку інших банків з урахуванням витрат, пов’язаних із тарифами інших банківських установ України. Ознайомитись з тарифами банку «Південний»

У разі невиконання клієнтом обов’язків за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та/або додатків до нього призупинити розрахунки за карткою (заблокувати) та/або визнати її недійсною до моменту усунення зазначених порушень, а також вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань у цілому або у визначеній банком частці, у тому числі шляхом договірного списання сум повернення заборгованості за рахунок коштів на інших рахунках клієнта в банку, а також передати інформацію про заборгованість до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України щодо негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому, звернутись до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. Детальніше

Ризик шахрайства, пов’язаного з несанкціонованим використанням даних картки або клієнта. Детальніше

Ризик, пов'язаний із небезпечними розрахунками карткою у мережі Інтернет. Детальніше

Ризик, пов'язаний із невиконанням правил користування банкоматом. Детальніше

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).