Поточні рахунки

Рахунки без карток

Банк «Південний» пропонує фізичним особам послуги з обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті в рамках тарифних планів.

З 1 лютого 2023 року в Акціонерному банку «Південний»  відкриття нових поточних рахунків для клієнтів – фізичних осіб у межах тарифних планів "Для купівлі-продажу ОВДП, "Для власних потреб", Для виплат" - не передбачено.

Наявність поточного рахунку в банку дає можливість швидко та без значних витрат на комісійні винагороди розпоряджатися наявними коштами та проводити цілий комплекс операцій:

  • готівкові операції (видача та зарахування);
  • вхідні та вихідні перекази (в гривнях та іноземній валюті);
  • конвертація іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України;
  • купівля або продаж іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України.

Поточні рахунки зручні для всіх, хто відправляє та отримує грошові перекази, обирає безготівковий розрахунок за придбані товари і/або послуги. Вони також дозволяють заощаджувати час і гроші, оскільки тарифи за операціями з відкриттям рахунку значно нижче, ніж без відкриття рахунку (через касу).

Для відкриття поточного рахунку вам необхідно звернутися у будь-яке з відділень банку «Південний» та укласти договір на відкриття та ведення поточного рахунку.

Операції за поточними рахунками здійснюються у всіх відділеннях банку.

Оберіть потрібний саме вам пакет послуг!

Для інвестицій

Для нерезидентів-інвесторів для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування вкладами/поточними рахунками фізичних осіб:

Збільшення розміру податку на доходи фізичних осіб та військового збору від доходів, отриманих від вкладних (депозитних) операцій.

Віднесення банківської установи до категорії неплатоспроможних за рішенням Національного банку України. Відшкодування коштів клієнту Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі вкладу, включаючи нараховані проценти станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 000 гривень. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Клієнт має право відмовитись від Заяви-договору про надання послуг (якщо це передбачено чинним законодавством України) та достроково розірвати цей Договір та закрити рахунки на підставі письмової заяви (крім випадків, коли дострокове закриття рахунків/відмова/розірвання договору заборонене чинним законодавством), за умови відсутності заборгованості перед Банком, діючих Заяв-договорів/Договорів. Цей Договір вважається розірваним у день закриття всіх рахунків і повного виконання зобов'язань за цим Договором.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).