Зарплатні картки

Набагато більше, ніж просто зняти зарплату в банкоматі!

Зарплатні картки

Пропозиція надається на умовах Тарифних планів «Стартовий», «Престиж», «Безмеж» та «Еліт». Обирайте свій набір послуг!

Тарифний план «Стартовий» для студентів-Банк ПивденныйТарифний план «Стартовий» для студентів-Банк Пивденный
Тарифний план «Стартовий» для студентів
Своєчасне отримання стипендії.
Тарифний план «Стартовий» для отримання заробітної плати-Банк ПивденныйТарифний план «Стартовий» для отримання заробітної плати-Банк Пивденный
Тарифний план «Стартовий» для отримання заробітної плати
Базовий тарифний план, який є зручним і задовольняє основні потреби клієнтів.
Тарифний план «Престиж» для отримання заробітної плати-Банк ПивденныйТарифний план «Престиж» для отримання заробітної плати-Банк Пивденный
Тарифний план «Престиж» для отримання заробітної плати
Тарифний план із особливими пропозиціями за кордоном і в Україні, підвищений рівень банківського обслуговування та додаткові привілеї.

Як оформити картку?

  • Завітати до відділення

    Оберіть відділення та завітайте у зручний для вас час.

Клієнт має право відмовитись від Заяви-договору про надання послуг (якщо це передбачено чинним законодавством України) та достроково розірвати цей Договір та закрити рахунки на підставі письмової заяви (крім випадків, коли дострокове закриття рахунків/відмова/розірвання договору заборонене чинним законодавством), за умови відсутності заборгованості перед Банком, діючих Заяв-договорів/Договорів та повернення на вимогу Банку всіх платіжних карток, у тому числі оформлених довіреним особам Клієнта. Цей Договір вважається розірваним у день закриття всіх рахунків і повного виконання зобов'язань за цим Договором.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування платіжними картками

При оформленні та обслуговуванні пакетів послуг із відкриттям поточних рахунків із використанням електронних платіжних засобів – платіжних карток, здійсненні платіжних операцій з картками щодо списання або зарахування коштів можуть виникати комісії як з боку банку-емітента картки, так і з боку інших банків з урахуванням витрат, пов’язаних із тарифами інших банківських установ України. Ознайомитись з тарифами банку «Південний»

У разі невиконання клієнтом обов’язків за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та/або додатків до нього призупинити розрахунки за карткою (заблокувати) та/або визнати її недійсною до моменту усунення зазначених порушень, а також вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань у цілому або у визначеній банком частці, у тому числі шляхом договірного списання сум повернення заборгованості за рахунок коштів на інших рахунках клієнта в банку, а також передати інформацію про заборгованість до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України щодо негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому, звернутись до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. Детальніше

Ризик шахрайства, пов’язаного з несанкціонованим використанням даних картки або клієнта. Детальніше

Ризик, пов'язаний із небезпечними розрахунками карткою у мережі Інтернет. Детальніше

Ризик, пов'язаний із невиконанням правил користування банкоматом. Детальніше

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).