Кредити

Інформація про кредити для фізичних осіб

Шановні клієнти!

В умовах воєнного стану банк «Південний» вживає усіх необхідних заходів для збереження коштів наших клієнтів, своєчасного проведення необхідних платежів і підтримання банківської системи загалом.

На жаль, ми вимушені тимчасово призупинити приймання заявок щодо кредитування, адже через тимчасове закриття частини відділень ми не в змозі надавати послуги у повному обсязі, а безпека наших співробітників і клієнтів – наш найвищій пріоритет.

Дізнатися подробиці щодо виходу з кредитних канікул та подати заявку на реструктуризацію можна за посиланням.

Тримаймося та прямуймо до перемоги разом! Слава Україні!

Кредитування моряків

Кредит без застави перед виходом у рейс

— від 5 тис. грн до 500 тис. грн;
— у готівковій або безготівковій формах, без зайвих витрат;
— погашення тіла кредиту з 3-го місяця користування кредитними коштами.

Кредитна картка «Мрійка»

Дозволь своїм мріям здійснитися!

— до 55 пільгових днів для безготівкових розрахунків під 0,01 % річних;
— преміальна картка з чипом та технологією безконтактної оплати;
— відновлювальна кредитна лінія;
— мінімальний пакет документів для оформлення.

Кредит готівкою

Кошти для задоволення власних потреб без зайвого клопоту

— від 1 тис. грн до 500 тис. грн;
— строк кредитування — від 12 до 60 місяців;
— фіксована процентна ставка;
— без забезпечення.

Іпотечне кредитування

Іпотечне кредитування на строк до 20 років

— кредит до 20 років (мінімальний строк - не встановлений);
— можливість отримання кредиту без початкового внеску;
— до 80 % ринкової вартості іпотеки;
— можливість встановлення індивідуального графіку погашення кредиту.

Кредит на споживчі потреби під заставу нерухомості

Кошти для втілення вашої мрії

— отримайте до 50 % ринкової вартості іпотеки;
— на строк до 7 років (мінімальний строк - не встановлений);
— можливість отримання кредиту без початкового внеску;
— можливість встановлення індивідуального графіку погашення.

Кредит під депозит

До 90 % від суми банківського вкладу за привабливою процентною ставкою

— готівка на будь-які витрати до закінчення строку депозиту;
— фіксована процентна ставка;
— погашення основного боргу за кредитом (тіло кредиту) наприкінці строку дії кредитного договору;
— мінімальний пакет документів.

Кредит на рефінансування

Зменшуйте витрати за вашими кредитами

— зниження витрат на обслуговування кредитів в інших банках України;
— сума кредитування — до 50 % ринкової вартості іпотеки на 7 років (мінімальний строк - не встановлений);
— можливість отримання кредиту без початкового внеску.

Як оформити кредит?

  • Завітати до відділення

    Оберіть відділення та завітайте у зручний для вас час.

Як погасити кредит?

  • Завітати до відділення

    Оберіть відділення та завітайте у зручний для вас час.

  • Південний MyBank

    Якщо ви користуєтесь системою «Південний MyBank», авторизуйтесь та оформлюйте послуги автоматично.

Питання та відповіді

Інформація щодо отримання споживчого кредиту.

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, інформацію про наявність, перелік і вартість додаткових та/або супутніх послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України, Калькулятор див. у розділі «Документи».

Вебсторінка Банку, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг Банком розташована за посиланням.

Сторінка офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ, розташована за посиланням.

Рекомендуємо споживачу негайно інформувати Банк про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системі дистанційного обслуговування Банку.

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів розташовані за посиланням.

Споживач має право після припинення дії договору про надання споживчого кредиту, включно у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до Банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов'язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов'язань споживача за договором у повному обсязі, яку Банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором споживача) протягом п'яти робочих днів із дня отримання фінансовою установою такого запиту.

Інформація про порядок розгляду Банком звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту розташована за посиланням.

Можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів:

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів, без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

Клієнт має право відмовитись від Заяви-договору про надання послуг (якщо це передбачено чинним законодавством України) та достроково розірвати цей Договір та закрити рахунки на підставі письмової заяви (крім випадків, коли дострокове закриття рахунків/відмова/розірвання договору заборонене чинним законодавством), за умови відсутності заборгованості перед Банком, діючих Заяв-договорів/Договорів та повернення на вимогу Банку всіх платіжних карток, у тому числі оформлених довіреним особам Клієнта. Цей Договір вважається розірваним у день закриття всіх рахунків і повного виконання зобов'язань за цим Договором.

Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів від дня укладення Кредитного договору відмовитися від Кредитного договору без пояснення причин на підставі письмової заяви в порядку, передбаченому ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування». При цьому Позичальник не має права відмовитися від Кредитного договору у разі, якщо на момент відмови Позичальника від Кредитного договору відбулося придбання робіт (послуг), що передбачені умовами Кредитного договору.

Акредитовані страхові компанії

Врегулювання простроченої заборгованості

Інформація надається на виконання вимог п. 26 Розділу V Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 09 липня 2021 року № 79.

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

Відступлення права вимоги здійснюється в порядку, передбаченому статтями 512-519 Цивільного кодексу України.

Умови, за яких Банк розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

Акціонерний банк «Південний» розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості або може відступити права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю у разі невиконання або неналежного виконання клієнтом своїх зобов’язань за кредитним договором.

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості.

До моменту стягнення заборгованості в примусовому порядку (в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження») порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості, встановлений кредитним договором не змінюється. Після початку примусового стягнення, порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості здійснюється, з урахуванням Закону України «Про виконавче провадження», шляхом взаємодії з Державним або Приватним виконавцем.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування споживчими кредитами. Попередження

Укладення і обслуговування за договором про надання споживчого кредиту згідно з певною програмою кредитування вимагає сплати позичальником послуг банку та/або третіх осіб. Детальніше в розділі «Документи»

Ризик несвоєчасного виконання зобов’язань за договором про надання споживчого кредиту у разі неналежного ознайомлення клієнта з умовами/документами перед укладенням кредитного договору та/або договором іпотеки (застави, поруки).

Ризик шахрайства, пов’язаного з несанкціонованим використанням ідентифікаційних документів/даних клієнта.

У разі порушення Позичальником умов Кредитного договору Позичальник сплачує неустойку (штраф, пеню) згідно з відповідною програмою кредитування.

У визначених кредитним договором та/або договором іпотеки (застави, поруки) випадках банк має право: вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання, звернути стягнення на передане в іпотеку житло, майнові права на нього або інше нерухоме/рухоме майно згідно із законодавством України, а у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в іпотеку (заставу) майна для погашення вимоги за договором про надання споживчого кредиту, на особисте майно клієнта може бути звернено стягнення для погашення кредиту; звернутись до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

Банк має право передати інформацію про заборгованість щодо споживчого кредиту до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України. Порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

Валютні ризики: купівля-продаж валюти для виконання зобов’язань за кредитним договором здійснюється за ініціативою банку виключно під час договірного списання коштів із рахунків клієнта. Під час купівлі-продажу валюти банк застосовує поточний ринковий курс на дату купівлі-продажу валюти, при цьому комісія банку під час купівлі/продажу іноземної валюти за гривні стягується згідно з тарифами банку «Південний». Детальніше

Банку забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

Банк має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо звернувшись до Центру клієнтської підтримки: за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні) або каналами дистанційного електронного обслуговування.

Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання) / строку кредитування / строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін.