Кредитна картка «Мрійка»

Дозволь своїм мріям здійснитися!

Переваги кредиту

 • кредитний ліміт – від 1 тис. грн до 100 тис. грн (від 1 тис. грн до 500 тис. грн – для програми «Кредитна картка – Premium»);
 • пільговий період – до 55 днів для безготівкових розрахунків карткою всього за 0,01 % річних;
 • відновлювальна кредитна лінія;
 • щомісячний обов’язковий мінімальний платіж – 7 %;
 • преміальна картка з чипом та технологією безконтактної оплати;
 • мінімальний пакет документів для оформлення.
Основні умови
Строк кредитування

від 1 до 12 місяців із можливістю автоматичного подовження

Процентна ставка

39.99 % річних (36 % річних – для програми «Кредитна картка – Premium»)

Контроль

online у системі «Південний MyBank»

Особливості кредиту

Пропозиція надається клієнтам банку «Південний» у рамках програми кредитування «Кредитна картка» (у тому числі, клієнтам сегменту Premium – у рамках програми кредитування «Кредитна картка – Premium»).

Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів, без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.

Клієнт має право відмовитись від Заяви-договору про надання послуг (якщо це передбачено чинним законодавством України) та достроково розірвати цей Договір та закрити рахунки на підставі письмової заяви (крім випадків, коли дострокове закриття рахунків/відмова/розірвання договору заборонене чинним законодавством), за умови відсутності заборгованості перед Банком, діючих Заяв-договорів/Договорів та повернення на вимогу Банку всіх платіжних карток, у тому числі оформлених довіреним особам Клієнта. Цей Договір вважається розірваним у день закриття всіх рахунків і повного виконання зобов'язань за цим Договором.

Позичальник має право протягом 14 (Чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення Кредитного договору відмовитися від Кредитного договору без пояснення причин на підставі письмової заяви у порядку, передбаченому ст. 15 Закону України «Про споживче кредитування». При цьому Позичальник не має права відмовитися від Кредитного договору у разі, якщо на момент відмови Позичальника від Кредитного договору відбулося придбання робіт (послуг), що передбачені умовами Кредитного договору.

Необхідні для оформлення документи:

 • паспорт громадянина України;
 • ідентифікаційний номер платника податків.

Додатково для окремих категорій:

 • довідка з місця роботи про отримані доходи (виплачену заробітну плату) за останні 3-6 місяців зі щомісячною розбивкою – для співробітників організацій, у разі відсутності зарахувань заробітної плати на поточний рахунок в банку «Південний»;
 • пенсійне посвідчення – для пенсіонерів;
 • чинний і попередні контракти з роботодавцем за останні 3-12 місяців залежно від строку чинного контракту, але не більше, ніж за останні 12 місяців – для категорії «IT-спеціаліст-фрілансер».

Можливі наслідки для клієнта в разі користування споживчими кредитами

Укладення і обслуговування за договором про надання споживчого кредиту згідно з певною програмою кредитування вимагає сплати позичальником послуг банку та/або третіх осіб. Детальніше в розділі «Документи»

Ризик несвоєчасного виконання зобов’язань за договором про надання споживчого кредиту у разі неналежного ознайомлення клієнта з умовами/документами перед укладенням кредитного договору та/або договором іпотеки (застави, поруки).

Ризик шахрайства, пов’язаного з несанкціонованим використанням ідентифікаційних документів/даних клієнта.

У визначених кредитним договором та/або договором іпотеки (застави, поруки) випадках банк має право: вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання, звернути стягнення на передане в іпотеку житло, майнові права на нього або інше нерухоме/рухоме майно згідно із законодавством України, а у разі недостатності коштів, отриманих від реалізації переданого в іпотеку (заставу) майна для погашення вимоги за договором про надання споживчого кредиту, на особисте майно клієнта може бути звернено стягнення для погашення кредиту; звернутись до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

Банк має право передати інформацію про заборгованість до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України, у тому числі щодо негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

Валютні ризики: купівля-продаж валюти для виконання зобов’язань за кредитним договором здійснюється за ініціативою банку виключно під час договірного списання коштів із рахунків клієнта. Під час купівлі-продажу валюти банк застосовує поточний ринковий курс на дату купівлі-продажу валюти, при цьому комісія банку під час купівлі/продажу іноземної валюти за гривні стягується згідно з тарифами банку «Південний». Детальніше

Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з Кредитним договором щодо споживчого кредитування

Розмір неустойки, нарахованої Банком, не може перевищувати половини суми, одержаної Позичальником за Кредитним договором, і не може бути збільшений за домовленістю сторін з урахуванням вимог частини 3 статті 21 Закону України «Про споживче кредитування», а саме:

 • у разі прострочення сплати платежів за кредитом Позичальником сплачується штраф – 100 (сто) гривень 00 копійок за кожний випадок несвоєчасної сплати щомісячного обов’язкового мінімального платежу;
 • за простроченою заборгованістю за кредитною лінією нараховується підвищена ставка у розмірі 60 % річних;
 • позичальник сплачує штраф у розмірі 5 % від суми (максимального ліміту кредитної лінії) кредиту, визначеного у Кредитному договорі, за кожний випадок такого порушення, а саме:
  • у триденний строк інформувати Банк про зміну свого місця працевлаштування та/або проживання, паспортних даних, номера Фінансового телефону Клієнта, відкриття рахунків та отримання кредитів в інших банках, а також про порушення кримінальної справи проти Позичальника або про цивільно-правові спори за участю Позичальника;
  • на першу вимогу Банку надавати в Банк інформацію, яка характеризує фінансовий стан Позичальника (довідки з місця роботи про отримані доходи, за наявності – декларацію про доходи), а також: виписки за поточними рахунками, відкритими в інших банках, довідки про наявність кредитів в інших банках для оцінки фінансового стану Позичальника.

Як погасити кредит?

 • Завітати до відділення

  Оберіть відділення та завітайте у зручний для вас час.

 • Південний MyBank

  Якщо ви користуєтесь системою «Південний MyBank», авторизуйтесь та оформлюйте послуги автоматично.

Питання та відповіді

Можливі наслідки для клієнта в разі користування платіжними картками

При оформленні та обслуговуванні пакетів послуг із відкриттям поточних рахунків із використанням електронних платіжних засобів – платіжних карток, здійсненні платіжних операцій з картками щодо списання або зарахування коштів можуть виникати комісії як з боку банку-емітента картки, так і з боку інших банків з урахуванням витрат, пов’язаних із тарифами інших банківських установ України. Ознайомитись з тарифами банку «Південний»

У разі невиконання клієнтом обов’язків за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та/або додатків до нього призупинити розрахунки за карткою (заблокувати) та/або визнати її недійсною до моменту усунення зазначених порушень, а також вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань у цілому або у визначеній банком частці, у тому числі шляхом договірного списання сум повернення заборгованості за рахунок коштів на інших рахунках клієнта в банку, а також передати інформацію про заборгованість до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України щодо негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому, звернутись до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. Детальніше

Ризик шахрайства, пов’язаного з несанкціонованим використанням даних картки або клієнта. Детальніше

Ризик, пов'язаний із небезпечними розрахунками карткою у мережі Інтернет. Детальніше

Ризик, пов'язаний із невиконанням правил користування банкоматом. Детальніше

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).

Вам сподобався продукт?
Ми дбаємо про якість і актуальність наших послуг і продуктів, тому для нас дуже важлива ваша думка.