Документарні акредитиви

тверде грошове зобов’язання банку-емітента сплатити/взяти зобов’язання сплатити з відстроченнямза пред’явленням документів, наданих у повній відповідності з умовами акредитиву.

Банк відкриває акредитив за дорученням клієнта-покупця (наказодавця акредитива) на користь його контрагента-продавця (бенефіціара акредитива), якщо контракт, підписаний між покупцем та продавцем, передбачає розрахунки у формі документарного акредитива. За результатами використання акредитивної форми розрахунків банк здійснює оплату на користь бенефіціара у разі належного представлення їм документів за акредитивом, тобто, як правило, після відвантаження товару/надання послуг. Під час здійснення операцій за акредитивами всі сторони мають справу лише з документами (проти яких здійснюватиметься платіж), а не з товарами, послугами або роботами, яких можуть стосуватися такі документи. Акредитив є угодою, що відокремлена від контракту, на якому вона базується.

Акредитив використовується з метою забезпечення надійності виконання зобов’язань сторонами контракту та збільшення обігових коштів компанії (у разі непокритого акредитиву) без залучення фінансування у вигляді кредиту.

 Переваги акредитивів:

 • Для продавця –  мінімізація ризику несплати покупцем за контрактом у разі виконання продавцем своїх зобов’язань.
 • Для покупця – мінімізація ризику невиконання продавцем своїх зобов’язань в повній відповідності з умовами контракту.
 • Для продавця та покупця – якщо договір передбачає поставку товару/виконання робіт на умовах відстроченого платежу, а саме, у разі акредитиву з відстроченням платежу:
 • для покупця – можливість отримання відтермінування платежу(товарний кредит) за контрактом під зобов’язання банку-емітенту за акредитивом;
 • для продавця – можливість отримати оплату за контрактом (у разі негоціації документів уповноваженим банком) в термін до дня відшкодування такому уповноваженому банку з боку банку–емітента (тобто в термін до  виконання покупцем своїх платіжних зобов’язань згідно умов контракту);

 Банк «Південний» надає клієнтам наступні види акредитивів:

Покритий документарний акредитив – для відкриття та подальшого здійснення платежів за ним клієнт заздалегідь бронює кошти в повній сумі та валюті акредитиву на окремому рахунку покриття в банку.

Непокритий документарний акредитив – для відкриття клієнт надає банку забезпечення (нерухомість, обладнання, товари в обігу тощо) та зобов’язується забезпечити на вимогу банку оплату за акредитивом (шляхом формування на рахунку покриття) необхідну суму до моменту платежу за акредитивом.

Тарифи
Відкриття акредитивів:
- у національній валюті
0,2 % від суми (мінімально – 1 000 грн, максимально – 10 000 грн)
- в іноземній валюті
0,2 % від суми (мінімально – 100 дол. США, максимально – 2000 дол. США) (у гривні за курсом НБУ)
Обслуговування акредитивів
за домовленістю
Підтвердження акредитивів:

Порядок розрахунків за акредитивами:

 1. Покупець укладає з продавцем контракт згідно з умовами якого передбачена акредитивна форма розрахунків.
 2.  Банк покупця (банк-емітент) відкриває акредитив та надсилає його до банку продавця (авізуючого банку) або до підтверджуючого (виконуючого) банку (у разі підтвердженого акредитиву) для подальшої передачі бенефіціару. Авізуючий/виконуючий банк передає інформацію про відкриття акредитиву бенефіціару.
 3. Продавець відвантажує товар/надає послуги і надає документи за акредитивом до авізуючого банку з метою передати їх до виконуючого банку.
 4. Виконуючий банк перевіряє документи на відповідність умовам акредитиву та в разі відсутності розбіжностей з умовами акредитиву (належне представлення) виконує зобов’язання або здійснює негоціацію документів у відповідності до наданих повноважень та надсилає документи в банк-емітент (банк покупця). На цьому етапі виконуючий банк може здійснити платіж проти пред’явлення документів або достроковий платіж на користь бенефіціара, або виконати зобов’язання іншим чином.
 5. Банк-емітент відшкодовує витрати виконуючому банку або виконує зобов’язання за акредитивом шляхом, зазначеним в акредитиві (при належному представленні документів). Банк-емітент зобов’язаний виконати зобов’язання з моменту, коли він відкриває акредитив.
 6. Банк-емітент отримує документи від виконуючого/авізуючого банку та передає їх наказодавцю акредитива.

Як оформити?

 • Звернутися до свого менеджера

  для діючих клієнтів банку.

Питання та відповіді

Вам сподобався продукт?
Ми дбаємо про якість і актуальність наших послуг і продуктів, тому для нас дуже важлива ваша думка.