Банк «Південний» успішно пройшов оцінку стійкості НБУ у 2021 році

31.12.2021

Банк «Південний» пройшов оцінку стійкості Національного банку України, виконав усі вимоги регулятора за результатами оцінки та не потребує додаткового збільшення капіталу.

За базовим сценарієм, у якому був закладений курс 29,1 грн за дол. США, банк «Південний» мав достатній рівень нормативів капіталу.

За несприятливим сценарієм, у якому використовувався курс 38,1 грн за дол. США, а також низка стресових припущень, НБУ оцінив необхідний рівень нормативу достатності регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3) у 15,8 % та 14,3 % відповідно. При цьому, з урахуванням здійснених банком фактичних заходів станом на 01.09.2021, необхідний рівень нормативів Н2 та Н3 було знижено до 11,0 % та 9,5 % відповідно, що є значно нижчим за фактичні значення.

Для забезпечення контролю дотримання необхідного рівня нормативів капіталу банком розроблено програму капіталізації/реструктуризації, яку було затверджено Національним банком 10 листопада 2021 року.

Підтримання достатності капіталу є одним із ключових пріоритетів банку «Південний». Завдяки ефективній роботі з покращення якості активів, значному зростанню дохідності, оптимізації процесів управління капіталом та надійному контролю ризиків банк послідовно нарощує капіталізацію. Так, станом на кінець дня 30 грудня 2021 року розмір регулятивного капіталу банку досяг 3 689 млн грн, що перевищує показники початку року на 682 млн грн, або на 23 %, а значення нормативу Н2 за відповідний період було збільшено з 14,9 % до 17,3% (за необхідного рівня 10 %).

Банк «Південний» демонструє стійку тенденцію зростання прибутковості та має надійну підтримку з боку акціонерів. За результатами 11 місяців 2021 року чистий прибуток банку становить 587 млн грн, що більш ніж у два рази перевищує результат за минулий рік. У квітні 2021 року акціонери спрямували 222 млн грн прибутку минулих років на збільшення статутного капіталу банку.