У банку «Південний» внесені зміни в договір комплексного банківського обслуговування клієнтів – фізичних осіб

23.02.2021

З 23 лютого 2021 року в Акціонерному банку «Південний» набула чинності оновлена редакція договору комплексного банківського обслуговування клієнтів – фізичних осіб.

Основні зміни в договорі:

  • терміни доповнені визначенням «IBAN», відкориговані терміни «Анкета-опитувальник», «Додаткова картка», «Кодове слово»;
  • відтепер банк може встановлювати обмеження щодо максимальної кількості платіжних карток на одного клієнта та відкриття максимальної кількості рахунків одному клієнту; також уточнено інформацію щодо каналів зв'язку банку та деяких зобов’язань банку;
  • уточнені та доповнені положення щодо договірного списання, а також запевнення та гарантії клієнта;
  • додано можливість оброблення інформації про надання та отримання клієнтом телекомунікаційних (тощо) послуг із метою отримання послуг банку;
  • уточнено дії щодо порядку розгляду спорів;
  • внесені зміни щодо дії договору банківського вкладу в разі смерті вкладника;
  • уточнено дії щодо встановлення/зміни індивідуального ліміту;
  • внесені деякі уточнення та зміни до розділу № 5 Правил користування системою дистанційного обслуговування «Південний MyBank».