З 5 травня зміняться тарифи на депозитарні послуги для фізичних та юридичних осіб

26.04.2021

З 5 травня 2021 року в Акціонерному банку «Південний» набирають чинності оновлені тарифи на депозитарні послуги для фізичних та юридичних осіб.

Зміняться умови:

  • відкриття рахунку в цінних паперах резиденту;
  • відкриття рахунку в цінних паперах нерезиденту;
  • внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах резидента;
  • внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах нерезидента;
  • виконання облікових операцій з цінними паперами (зарахування, списання, переказ) для резидентів;
  • виконання облікових операцій з цінними паперами (зарахування, списання, переказ) для нерезидентів;
  • блокування/розблокування цінних паперів/прав за цінними паперами/встановлення обмеження;
  • формування та надання за запитом депонента: виписок про стан рахунку в цінних паперах; виписок про операції з цінними паперами; інформаційних довідок та іншої інформації щодо операцій за рахунком в цінних паперах.

Крім того, тарифи на депозитарні послуги для фізичних та юридичних осіб доповняться послугою «Забезпечення участі акціонера в дистанційних загальних зборах». Тарифікуватися вона буде за домовленістю сторін.

З оновленими тарифами для юридичних осіб ви можете ознайомитись у розділі тарифів на банківські послуги для корпоративних клієнтів.

З  оновленими тарифами для фізичних осіб ви можете ознайомитись у розділі «Депозитарна діяльність».