Програма «Доступні кредити
5-7-9%»

Програма передбачає спрощення доступу підприємств малого та середнього бізнесу до банківського кредитування, а саме – можливість отримувати кредити за зниженою процентною ставкою (за допомогою державної компенсації процентної ставки до рівня 0 %, 3 %, 5 %, 7 % і 9 % річних за кредитами в національній валюті).

Банк «Південний» приєднався до участі в державній програмі «Доступні кредити 5-7-9 %». Програма реалізується Урядом України за ініціативою Президента України через Фонд розвитку підприємництва.

Мета програми

 • Розвиток інвестиційних проєктів
 • Антикризові заходи: запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби (COVID-19) і подолання її наслідків в Україні
 • Рефінансування існуючої заборгованості за діючими кредитами на бізнес-цілі в банках України (у тому числі в банку «Південний») з метою отримання державної підтримки у вигляді компенсації процентів, передбаченої програмою

Умови

 • Юридичні особи та фізичні особи – підприємці (резиденти України)
 • Учасники та кінцевий бенефіціарний власник є фізичними особами – резидентами України
 • Загальний обсяг державної підтримки, отриманої за будь-якою програмою протягом трирічного періоду, не може перевищувати еквівалент 200 000 євро
 • Максимальна сума кредиту – 50 000 000 грн (максимальна сума всіх кредитів ГПК за даною програмою)
 • Річний дохід (виручка) – до 20 000 000 євро
 • Компенсаційна ставка залежить від напрямку програми

Рівень ставки для клієнта  

5 % річних

7 % річних

9 % річних

0 % – на період карантину + 90 днів  

7 % – після скасування карантину

0 % річних (до 31.03.2021)

3 % річних (з 01.04.2021)

Суб’єкти кредитування

Суб’єкт малого підприємництва, у тому числі мікропідприємництва, та середнього, річний дохід якого від діяльності не перевищує суму, еквівалентну 20 млн. Євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком, що діяв на останній день звітного періоду

Робочі місця

За умови створення не менш ніж двох робочих місць протягом першого кварталу

Процентна ставка зменшується на 0,5 % за кожне створене нове робоче місце за результатами звітного кварталу, але не нижче 5 % річних

 

 

Строк кредитування

 • До 5 років –  для інвестиційних кредитів
 • До 3 років –  на фінансування оборотного капіталу

Сума кредиту

до 50 000 000 грн

при цьому максимальна сума виплаченої компенсації за трирічний період не може перевищувати 200 000 євро (екв.)

Цілі кредитування

Інвестиційні проєкти:

 • Придбання нових і вживаних основних засобів, їх модернізація
 • Придбання нежитлової нерухомості без права передачі в оренду
 • Будівництво та реконструкція приміщень (крім офісних)
 • Придбання прав інтелектуальної власності (франчайзинг)
 • Фінансування оборотного капіталу, необхідного для інвестиційного проєкту, у розмірі до 25 % від його вартості
 • Кредит може надаватися на рефінансування кредитів, виданих банками України на зазначені цілі
 • інвестиційні проєкти, пов'язані з виробництвом лікарських засобів, медичних виробів, медичного обладнання
 • рефінансування кредитів ММСП на зазначені вище цілі
 • поповнення оборотних коштів ММСП

рефінансування існуючої заборгованості за кредитами ММСП у банках України

Компенсаційна процентна ставка

Компенсаційна процентна ставка (ставка для клієнта) залежить від цілі фінансування, обсягу річного доходу від провадження господарської діяльності та кількості створених робочих місць.

Розвиток інвестиційних проєктів

 • 5 % річних – якщо виручка до 50 000 000 грн і створюються мінімум два нових робочих місця протягом одного кварталу
 • 7 % річних – для бізнесу з виручкою до 50 000 000 грн
 • 9 % річних – для бізнесу з виручкою від 50 000 000 грн, але не більше еквівалента 20 000 000 євро

Антикризові заходи

для бізнесу з виручкою від 0 грн, але не більше еквівалента 20 000 000 євро (за умови підтвердження впливу пандемії на бізнес)

 • 0 % річних – на період дії карантину/обмежувальних заходів і протягом 90 днів із дня його/їх скасування
 • 7 % річних – після скасування карантину/обмежувальних заходів і після закінчення 90 днів із дня його/їх скасування

Рефінансування

для бізнесу з виручкою від 0 грн, але не більше еквівалента 20 000 000 євро (за умови збереження не менше 50 % фонду оплати праці та 50 % чисельності персоналу до показників на 01.03.2020)

 • 3 % річних – з 01 квітня 2021 року