Депозитарна діяльність для корпоративних клієнтів

Працівники банку готові надати професійні консультації з урахуванням потреб клієнта та запропонувати оптимальні рішення щодо збереження активів в цінних паперах.

Шановні клієнти!

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний» (далі – Банк), керуючись чинним законодавством України, повідомляє, що з 01.03.2020 Банк переходить на обслуговування рахунків у цінних паперах юридичних та фізичних осіб на підставі публічного договору та цим публічно пропонує необмеженому колу юридичних та фізичних осіб можливість отримання від Банку послуг, для чого публікує цю Публічну пропозицію (оферту) у розумінні ст. 640-642 Цивільного кодексу України укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір) на умовах, що встановлені Банком та розміщені на офіційному сайті Банку і застосовуються у разі прийняття Клієнтом Публічної пропозиції Банку шляхом акцепту Клієнтом цієї Публічної пропозиції Банку у встановлених Банком порядку, формі та в спосіб, визначений Договором.

У разі, якщо юридична або фізична особа, яка є діючим Клієнтом Банку, до 01.03.2020 не надасть за офіційним місцезнаходженням Банку (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) свою письмову відмову від прийняття Публічної пропозиції та/або не розірве укладені та діючі з Банком договори та фактично продовжить користуватись послугами Банку, згода (акцепт) такого Клієнта на прийняття Публічної пропозиції вважається такою, що надана Клієнтом та отримана Банком відповідно до вимог чинного законодавства України з 01.03.2020 (дата акцепту Клієнта).

Акціонерний банк «Південний»
01.02.2020

Послуги

Депозитарна установа Акціонерний банк «Південний» здійснює:

 • відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах;
 • депозитарний облік цінних паперів;
 • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
 • обслуговування корпоративних операцій емітента.

Пропонуємо:

 • отримання доходу за цінними паперами з подальшим перерахуванням на грошові рахунки власників цінних паперів;
 • обслуговування пайових та корпоративних інститутів спільного інвестування в межах вимог законодавства;
 • консалтингові послуги;
 • інші операції в межах чинного законодавства.

Наші переваги:

 • оперативна підготовка документів з проведення операцій з цінними паперами;
 • швидка перереєстрація цінних паперів на іншого власника;
 • надання консультаційних послуг щодо фондового ринку;
 • повна конфіденційність інформації;
 • індивідуальний підхід до клієнтів.

Депозитарна установа Акціонерний банк «Південний» має доступи для роботи в системах депозитарного обліку Національного банку України та Центрального депозитарію.

Ліцензії

Акціонерний банк «Південний» здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку:

 • депозитарну діяльність депозитарної установи – ліцензія серія АЕ № 286610 від 10.10.2013, строк дії з 12.10.2013 необмежений;
 • діяльність зі зберігання активів інститутів спільного інвестування – ліцензія серія АЕ № 286611 від 10.10.2013, строк дії з 12.10.2013 необмежений.

Контакти

Реквізити депозитарної установи Акціонерний банк «Південний» в Центральному депозитарії
BIC код PIVDUA22XXX
Код МДО 300558

Управління депозитарної діяльності
Сектор з обслуговування рахунків в цінних паперах
Сектор з обслуговування активів інститутів спільного інвестування
Телефон: +38 (0482) 344-675
Email: custody@pivdenny.ua

Повідомлення для клієнтів

30.05.2023 Повідомляємо, що з 19.06.2023 скасовується дія пільгових тарифів на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний», які були встановлені в межах Протоколу засідання Продуктово-тарифного комітету Акціонерного банку «Південний» № 9 від 09.03.2022, щодо «Відкриття рахунку в цінних паперах за 1,00 грн» та «Виконання облікових операцій з цінними паперами ОВДП (зарахування) за 1,00 грн».
З 19.06.2023 для всіх клієнтів, які відкривають рахунки в цінних паперах та здійснюють зарахування ОВДП, діють стандартні тарифи на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний» та ТП «Легкий» залежно від зацікавленості клієнтів.
Підстава: Протокол Продуктово-тарифного комітету Акціонерного банку «Південний» № 41 від 30.05.2023.

24.05.2023 Повідомляємо, що з 24.05.2023 для військових ОВДП (перелік ISIN яких наведено на офіційному сайті Міністерства фінансів України) до дати їх погашення застосовується нульова тарифікація на послуги (операції) з депозитарного обслуговування щодо:
- безкоштовного обліку прав на цінні папери та абонентської плати для юридичних осіб;
- безкоштовного обліку прав на цінні папери для фізичних осіб.
Підстава: Протокол Продуктово-тарифного комітету Акціонерного банку «Південний» № 38 від 24.05.2023.

24.04.2023 Повідомляємо про продовження пільгових тарифів для депонентів, які з 24.02.2022 придбали облігації внутрішньої державної позики, облігації зовнішніх державних позик, інші цінні папери, які зберігаються (обліковуються) депозитарієм Національного банку України, щодо:
- безкоштовного обліку прав на цінні папери та абонентської плати для юридичних осіб;
- безкоштовного обліку прав на цінні папери для фізичних осіб.
Підстава: Протокол Продуктово-тарифного комітету Акціонерного банку «Південний» № 31 від 24.04.2023.

30.12.2022 Повідомляємо про продовження пільгових тарифів для депонентів, які з 24.02.2022 придбали Облігації внутрішньої державної позики, Облігації зовнішніх державних позик, інші цінні папери, які зберігаються (обліковуються) депозитарієм Національного банку України, щодо:
- безкоштовного обліку прав на цінні папери та абонентської плати для юридичних осіб;
- безкоштовного обліку прав на цінні папери для фізичних осіб.
Підстава: Протокол Продуктово-тарифного комітету Акціонерного банку «Південний» від 30.12.2022.

13.09.2022 Повідомляємо, що рішенням Продуктово–тарифного комітету Акціонерного банку «Південний» №39 від 13.09.2022 року для депонентів, які придбали державні цінні папери в системі депозитарію НБУ з 24.02.2022 року включно, встановлений наступний тариф:
- безкоштовний облік прав на цінні папери та абонентська плата для юридичних осіб;
- безкоштовний облік прав на цінні папери для фізичних осіб.

28.04.2022 Повідомляємо, що на період дії воєнного стану Продуктово-тарифним комітетом Банку прийнято рішення щодо безкоштовного зберігання військових ОВДП, перелік яких встановлено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №144 від 08.03.2022 року.

10.03.2022 Повідомляємо про затвердження Продуктово-тарифним комітетом Банку пільгових тарифів для фізичних та юридичних осіб при придбанні військових ОВДП, а саме:

 • Відкриття рахунку в цінних паперах – 1 грн;
 • Виконання облікових операцій з цінними паперами (зарахування) – 1 грн.

Тарифи на вищевказані послуги набули чинності з 24.02.2022.

08.12.2021 Повідомляємо про затвердження Продуктово-тарифним комітетом Банку (протокол №92 від 29.11.2021 року) нової редакції Тарифів на депозитарні послуги, які набувають чинності з 01.01.2022 року.

24.11.2021 Повідомляємо про набуття чинності з 25.11.2021 року нової редакції Положення про депозитарну діяльність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» у зв’язку із внесенням змін до законодавства України стосовно провадження депозитарної діяльності.

21.04.2021 Повідомляємо про затвердження нової редакції тарифів на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний», які вступають в дію з 05.05.2021 року. Інформація з новими тарифами розміщена в розділі «Документи».

22.01.2021 У зв’язку із затвердженням змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження депозитарної діяльності (Рішення № 481 від 08 вересня 2020 року) повідомляємо про внесення з 02.02.2021 змін до:

 • внутрішнього Положення про провадження депозитарної діяльностіПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»;
 • публічного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»;
 • типових форм для клієнтів, які оформлюються та надаються депозитарній установі Акціонерний банк «Південний» для проведення депозитарних операцій.

Опис основних змін:

 • Розширено перелік документів для відкриття рахунків фізичним та юридичним особам – резидентам та нерезидентам: відтепер необхідно надавати документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи, юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.
 • Розширено обов’язковий склад анкети рахунку в цінних паперах депонента: відтепер вона містить інформацію про статус податкового резидентства депонента та статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи).
 • Запроваджено обов’язок депонента повідомляти депозитарну установу про зміну статусу податкового резидентства депонента та/або його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи) протягом 10 робочих днів від дня настання такої зміни. Повідомлення має здійснюватися шляхом подання розпорядження про внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах. Зазначені норми з’явилися у Публічному договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах.
 • Розширено підстави для відмови депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції.
 • Встановлено порядок оформлення, отримання та надання відповіді депозитарною установою на запит Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику щодо інформації, пов’язаної з виконанням угоди FATCA та інших подібних угод.
 • Інші зміни, які регулюють відносини депонента та депозитарної установи.

14.01.2021 Шановні клієнти! 11.01.2021 Акціонерним банком «Південний» з метою вдосконалення системи оплати послуг зі здійснення депозитарної діяльності було прийнято рішення щодо внесення змін до тарифів на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний».
У зв’язку з цим з 01.02.2021 для юридичних та фізичних осіб, які відмовляються від прийняття публічної пропозиції обслуговування рахунків у цінних паперах на підставі публічного договору та/або не бажають розривати з банком договірні відносини та фактично продовжують користуватись послугами банку, застосовуються тарифи на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний», що додаються в блоці «Документи» вище.

Повідомлення для клієнтів через депозитарну систему України

05.12.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМІУМ», ідентифікаційний код юридичної особи 40911852, код ISIN UA4000195564, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 62/64, повідомляє про дистанційне проведення позачергових загальних зборів учасників. 21 грудня 2023 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування). Текст повідомлення за посиланням.

04.12.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНО», ідентифікаційний код юридичної особи 38408333, код ISIN UA4000148399, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 62/64, повідомляє про проведення дистанційних позачергових загальних зборів учасників. 20 грудня 2023 року - дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування). Текст повідомлення за посиланням.

01.12.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення про внесення змін до порядку денного АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00131713), скликаних на 06 грудня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

28.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНГАЗ» (Код за ЄДРПОУ 03355353 місцезнаходження: 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3), надалі – Товариство або АТ «ХЕРСОНГАЗ», повідомляє про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів – 29.12.2023 року Текст повідомлення за посиланням.

28.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КРИВОРІЖГАЗ» (ідентифікаційний код 03341397; місцезнаходження: 50051, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг,проспект Металургів, 1, Україна, далі – Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 14 грудня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

24.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКІ РОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ» (ідентифікаційний код 44992605), що володіє голосуючими простими іменними акціями відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго» (ідентифікаційний код 00130725, код ISIN UA4000190458, місцезнаходження: 46010, місто Тернопіль, вулиця Енергетична, 2) у кількості 31 154 360 (тридцять один мільйон сто п’ятдесят чотири тисячі триста шістдесят) штук, що становить 50,9990 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та більше 50 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 25 грудня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

24.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (ідентифікаційний код 03365222; код ISIN UA4000168934, місцезнаходження: вул. Тарковського Арсенія, 67, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25006, Україна) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені дистанційно. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 25 грудня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

24.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення про початок виплати дивідендів учасникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОНІКС ІНВЕСТ». Текст повідомлення за посиланням.

24.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДСАД» (надалі – Товариство) повідомляє, про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, ідентифікаційний код юридичної особи: 00413989. Місцезнаходження: 57160, Миколаївська область, Миколаївський район, селище Радісний Сад, вулиця Миру, 1. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 11 грудня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

23.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення про проведення позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОБЛЕВО» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00413966, місцезнаходження: 57453, Миколаївська область, Миколаївський район, село Коблеве, вулиця Одеська, будинок 6). Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 11 грудня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

22.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11-Б, код ЄДРПОУ 33691415) (далі – Товариство), які відбудуться дистанційно 27 грудня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

21.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (місцезнаходження товариства: Україна, 65059, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 (ідентифікаційний код 20953647 (далі – Банк)), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку (далі – загальних зборів) ДИСТАНЦІЙНО 20 грудня 2023 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України. Текст повідомлення за посиланням.

21.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 05393056, місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3) (надалі – Товариство та/або ПрАТ «ДМЗ») повідомляє про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДМЗ» 22 грудня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

21.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА» (код за ЄДРПОУ: 00191329, місцезнаходження: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5) (надалі – Товариство та/або ПрАТ «СУХА БАЛКА») повідомляє про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СУХА БАЛКА» 22 грудня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

21.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД» (надалі – ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», aбо Товариство, місцезнаходження: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» шляхом опитування 21 грудня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

21.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення про проведення  ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД З ВИГОТОВЛЕННЯ КРУП І КОМБІКОРМІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00951770, місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1). Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 00 хвилин 21 грудня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

20.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" (Місцезнаходження: 85000, Україна, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Київська, будинок 1, ідентифікаційний код юридичної особи 05508186) повідомляє про дистанційне проведення 18 грудня 2023 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства. Текст повідомлення за посиланням.

17.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 05393139, код ISIN UA4000067300, повідомляє пр проведення позачергових загальних зборів акціонерів шляхом опитування. 18 грудня 2023 року – дата проведення (дата завершення голосування – остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування). Текст повідомлення за посиланням.

17.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію надійшло повідомлення: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КРИВОРІЖГАЗ» (ідентифікаційний код 03341397; місцезнаходження: проспект Металургів, 1, м. Кривий Ріг, Україна) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 18 грудня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

16.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію? надійшло повідомлення: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «МИКОЛАЇВГАЗ» (ідентифікаційний код 05410263, код ISIN UA4000106512; місцезнаходження: 54000, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Погранична, 159, Україна) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 18 грудня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

16.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (ідентифікаційний код 05395598; код ISIN UA4000083927, місцезнаходження: 29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, просп. Миру, 41, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно. Дата проведення (дата завершення голосування) – 18 грудня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

16.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшов ПРОТОКОЛ № 16/11/2023/ЗЗУ дистанційних позачергових загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОНІКС ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 42727698, код ISIN UA4000202956) від 16 листопада 2023 року. Дата проведення (дата завершення голосування): 13.11.2023 до 18:00. Текст повідомлення за посиланням.

14.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД», що проводяться дистанційно, (ідентифікаційний код юридичної особи 01412450), Україна, 03148, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, б.7. Дата проведення: 14 грудня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

14.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», місцезнаходження товариства: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе (Криворіжсталі), буд. 1, ідентифікаційний код юридичної особи 24432974, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів. Дата проведення (дата завершення голосування): 28.12.2023. Текст повідомлення за посиланням.

10.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОБАЗА №1» (ідентифікаційний код юридичної особи 01268348), Україна, 03680 м. Київ, вул. Пшенична, 9, код ISIN UA4000091698, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата проведення річних загальних зборів: 11 грудня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

02.11.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (місцезнаходження: 65031, Україна, Одеська область, місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, будинок 28 "Б", ідентифікаційний код юридичної особи 00131713, код ISIN UA1500911003) повідомляє про дистанційне проведення 6 грудня 2023 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства. Текст повідомлення за посиланням.

26.10.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДИСТАНЦІЙНЕ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОНІКС ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 42727698, код ISIN UA4000202956. Дата проведення загальних зборів (дата звершення голосування): 13 листопада 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

26.10.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО» (код за ЄДРПОУ 23343582, код ISIN UA4000080675, місцезнаходження: Україна, 84306, Донецька обл., Краматорський район, місто Краматорськ, вул. Олекси Тихого, будинок 6) повідомляє про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 01 грудня 2023 року – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування). Текст повідомлення за посиланням.

25.10.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30965655, код  ISIN UA4000089437) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені дистанційно. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 28 листопада 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

24.10.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАЛЬКАНАТ", ідентифікаційний код юридичної особи 44437592, повідомляє про скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), дата проведення – 14 листопада 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

18.10.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарию, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АНТАРКТИКА", ідентифікаційний код 22490698, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерного Товариства, що будуть проведені 20 листопада 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

11.10.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 05393056, код ISIN UA4000067003) повідомляє про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДМЗ». 30 жовтня 2023 року – дата проведення (дата завершення голосування). Текст повідомлення за посиланням.

11.10.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА» (ідентифікаційний код 00191329, код ISIN UA4000067011) повідомляє про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів. 30 жовтня 2023 року - дата проведення (дата завершення голосування). Текст повідомлення за посиланням.

05.10.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що будуть проведені дистанційно 16 жовтня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

29.09.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, повідомляємо про отримання Постанови НКЦПФР №196 – КУА/ПІФ від 19.09.2023 (див. на сайті) про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів ТОВ «КУА "АСТА-КАПІТАЛ"» (ЄДРПОУ 39159304).

19.09.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, Публічне акціонерне товариство «Центренерго», ідентифікаційний код юридичної особи 22927045, ISIN UA4000079081, повідомляє про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів ПАТ «Центренерго». Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) – 20 жовтня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

18.09.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини», код ЄДРПОУ 05762269, код ISIN UA4000025043 повідомляє про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів. Дата, час проведення дистанційних  загальних зборів:  19 жовтня 2023 рокуДата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи  бюлетенів для голосування: з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18-00 19.10.2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

15.09.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» код ЄДРПОУ 00191135, код ISIN UA4000081046 повідомляє про  проведення річних  загальних зборів акціонерів. Дата, час проведення дистанційних  загальних зборів: 16 жовтня 2023 року. Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18-00 16.10.2023 року.Текст повідомлення за посиланням.

15.09.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, Приватне акціонерне товариство «Луцьк Фудз» код ЄДРПОУ 00377163, код ISIN UA4000157168 повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Дата, час проведення дистанційних  загальних зборів: 04 жовтня 2023 року. Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи  бюлетенів для голосування: з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18-00 04.10.2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

08.09.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», код ЄДРПОУ 00204033I, код SIN UA4000098081, повідомляє про проведення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів. Дата, час проведення дистанційних чергових загальних зборів: 13 жовтня 2023 року. Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18:00 13.10.2023. Текст повідомлення за посиланням.

01.09.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ», ідентифікаційний код 0336522, код ISIN UA4000168934, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені дистанційно. Дата проведення (дата завершення голосування) – 19 вересня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

30.08.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло повідомлення про зміни до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ», ідентифікаційний код юридичної особи 44437592, код ISIN UA5000009721, які будуть проведені дистанційно, дата проведення – 15 вересня 2023 року (дата завершення голосування). Текст повідомлення за посиланням.

18.08.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшов Протокол №1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕЛАДОС». Ідентифікаційний код 41940334, код ISIN UA4000200430. Текст повідомлення за посиланням.

18.08.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію надійшло повідомлення: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕЛАДОС» повідомляє про прийняте рішення про виплату дивідендів. Ідентифікаційний код 41940334, код ISIN UA4000200430. Текст повідомлення за посиланням.

15.08.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, повідомляємо про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ», ідентифікаційний код юридичної особи 44437592, код ISIN UA5000009721. Дата проведення (дата завершення голосування) – 15 вересня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

04.08.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, повідомляємо про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи: 22448445, код ISIN UA4000092308. Дата проведення (дата завершення голосування) – 05 вересня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

03.08.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, повідомляємо про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» код ЄДРПОУ 22448445,  код ISIN UA4000092290. Дата проведення (дата завершення голосування) – 05 вересня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

03.08.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надаємо посилання на Бюлетень для голосування на дистанційних позачергових загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕЛАДОС», код ЄДРПОУ 41940334, код ISIN UA4000200430. Дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 11 серпня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

31.07.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, повідомляємо про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00231604, код ISIN UA4000174924. Дата проведення (дата завершення голосування) – 15 серпня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

31.07.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, повідомляємо про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ», код ЄДРПОУ 44437592, код ISIN UA5000009721. Дата завершення голосування – до 18:00 17 серпня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

26.07.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло Повідомлення про зміни до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго», які будуть проведені дистанційно, код ЄДРПОУ 22927045, код ISIN UA4000079081. Дата проведення (дата завершення голосування) – 07 серпня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

25.07.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло Повідомлення про проведення Загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕЛАДОС», ідентифікаційний код 41940334, ISIN UA4000200430. Загальні збори учасників відбуватимуться дистанційно. Дата проведення (дата завершення голосування) – 11 серпня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

19.07.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ», код ЄДРПОУ 00222226, ISIN UA4000080493, (далі –Товариство) повідомляє про скликання та проведення 21 серпня 2023 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 21.08.2023 – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування). Текст повідомлення за посиланням.

18.07.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшла копія публічної безвідкличної вимоги та копія договору ескроу ПРАТ "ДСР" Код ЄДРПОУ: 35855645, ISIN UA4000050868. Текст повідомлення за посиланням.

13.07.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, надійшло ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН", ідентифікаційний код юридичної особи 05748878, код ISIN UA4000164669. Дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАТРАН", що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (дата завершення голосування): 14 серпня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

12.07.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДСАД", код ЄДРПОУ 00413989, код ISIN UA4000143259 про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата проведення (дата завершення голосування): 15 серпня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

11.07.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОБЛЕВО", код ЄДРПОУ 00413966, код ISIN UA4000096853 про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства та їх дистанційне проведення. Дата проведення (дата завершення голосування): 15 серпня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

04.07.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИ-ЛАДА", код ЄДРПОУ 13995579, код ISIN UA4000104681, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата проведення (дата завершення голосування): 04 серпня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

30.06.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини» код ЄДРПОУ 05762269, код ISIN UA4000025043, повідомляє про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Укренергомашини». Дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування): 03 серпня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

30.06.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, Публічне акціонерне товариство «Центренерго» код ЄДРПОУ 22927045, код ISIN UA4000079081, повідомляє про дистанційне проведення 07 серпня 2023 року позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Центренерго». Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) – 07 серпня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

27.06.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДАРНИЦЬКИЙ ПЛОДООВОЧЕВИЙ КОМБIНАТ", ідентифікаційний код 22943989, код ISIN UA4000142376. 13.07.2023 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування). Текст повідомлення за посиланням.

26.06.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО», код за ЄДРПОУ 23343582, код ISIN UAUA4000080675. Дата  проведення 28 липня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

22.06.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію  повідомляємо про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СУХА БАЛКА», код за ЄДРПОУ 00191329, код ISIN UA4000067011. Дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів 10 липня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

22.06.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію повідомляємо про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оснастка», код за ЄДРПОУ 05797977, код ISIN UA4000189377. Дата проведення Загальних зборів 30 червня 2023 року. Текст повідомлення за посиланням.

02.06.2023 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, Акціонерне товариство «Українські енергетичні машини», код ЄДРПОУ 05762269, код ISIN UA4000025043, повідомляє про зміни до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «Укренергомашини». Дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування): 15.06.2023. Текст повідомлення за посиланням.

Архів повідомлень