Депозитарна діяльність для корпоративних клієнтів

Працівники банку готові надати професійні консультації з урахуванням потреб клієнта та запропонувати оптимальні рішення щодо збереження активів в цінних паперах.

Шановні клієнти!

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний» (далі – Банк), керуючись чинним законодавством України, повідомляє, що з 01.03.2020 Банк переходить на обслуговування рахунків у цінних паперах юридичних та фізичних осіб на підставі публічного договору та цим публічно пропонує необмеженому колу юридичних та фізичних осіб можливість отримання від Банку послуг, для чого публікує цю Публічну пропозицію (оферту) у розумінні ст. 640-642 Цивільного кодексу України укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір) на умовах, що встановлені Банком та розміщені на офіційному сайті Банку і застосовуються у разі прийняття Клієнтом Публічної пропозиції Банку шляхом акцепту Клієнтом цієї Публічної пропозиції Банку у встановлених Банком порядку, формі та в спосіб, визначений Договором.

У разі, якщо юридична або фізична особа, яка є діючим Клієнтом Банку, до 01.03.2020 не надасть за офіційним місцезнаходженням Банку (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) свою письмову відмову від прийняття Публічної пропозиції та/або не розірве укладені та діючі з Банком договори та фактично продовжить користуватись послугами Банку, згода (акцепт) такого Клієнта на прийняття Публічної пропозиції вважається такою, що надана Клієнтом та отримана Банком відповідно до вимог чинного законодавства України з 01.03.2020 (дата акцепту Клієнта).

Акціонерний банк «Південний»
01.02.2020

Послуги

Депозитарна установа Акціонерний банк «Південний» здійснює:

 • відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах;
 • депозитарний облік цінних паперів;
 • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
 • обслуговування корпоративних операцій емітента.

Пропонуємо:

 • отримання доходу за цінними паперами з подальшим перерахуванням на грошові рахунки власників цінних паперів;
 • обслуговування пайових та корпоративних інститутів спільного інвестування в межах вимог законодавства;
 • консалтингові послуги;
 • інші операції в межах чинного законодавства.

Наші переваги:

 • оперативна підготовка документів з проведення операцій з цінними паперами;
 • швидка перереєстрація цінних паперів на іншого власника;
 • надання консультаційних послуг щодо фондового ринку;
 • повна конфіденційність інформації;
 • індивідуальний підхід до клієнтів.

Депозитарна установа Акціонерний банк «Південний» має доступи для роботи в системах депозитарного обліку Національного банку України та Центрального депозитарію.

Ліцензії

Акціонерний банк «Південний» здійснює депозитарну діяльність на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку:

 • депозитарну діяльність депозитарної установи – ліцензія серія АЕ № 286610 від 10.10.2013, строк дії з 12.10.2013 необмежений;
 • діяльність зі зберігання активів інститутів спільного інвестування – ліцензія серія АЕ № 286611 від 10.10.2013, строк дії з 12.10.2013 необмежений.

Контакти

Реквізити депозитарної установи Акціонерний банк «Південний» в Центральному депозитарії
BIC код PIVDUA22XXX
Код МДО 300558

Управління депозитарної діяльності
Сектор з обслуговування рахунків в цінних паперах
Сектор з обслуговування активів інститутів спільного інвестування
Телефон: +38 (0482) 344-675
Email: custody@pivdenny.ua

Повідомлення для клієнтів

20.07.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 19.07.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 20.08.2021 року позачергових Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ», код ЄДРПОУ 05762269. Текст повідомлення за посиланням.

06.07.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 05.07.2021), повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 00191035. Дата та час проведення Зборів: 10 серпня 2021 року о 12 год. 00 хв. Текст повідомлення за посиланням.

11.06.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 11.06.2021), доводимо до відома акціонерів ПАТ«Донбасенерго», код ЄДРПОУ 23343582 порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2020 році. Текст повідомлення за посиланням.

20.05.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 19.05.2021), повідомляємо про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», код за ЄДРПОУ 00191000. Загальні збори відбудуться дистанційноДата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) 04 червня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

18.05.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 17.05.2021), повідомляємо, що Позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», код за ЄДРПОУ 05508186, які відбулися 21 квітня 2021 року, прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам. Текст повідомлення за посиланням.

28.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №5 від 27.04.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 28 травня 2021 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», код за ЄДРПОУ 05508186. Текст повідомлення за посиланням.

28.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 28.04.2021) повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київметробуд», код за ЄДРПОУ 01387432 відбудуться 13 травня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

21.04.2021 Повідомляємо про затвердження нової редакції тарифів на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний», які вступають в дію з 05.05.2021 року. Інформація з новими тарифами розміщена в розділі «Документи».

20.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 19.04.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 30 квітня 2021 року річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго», код за ЄДРПОУ 22800735. Текст повідомлення за посиланням.

19.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 16.04.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Акціонерного товариства «Турбоатом», код за ЄДРПОУ  05762269. До питань проекту порядку денного внесено зміни з урахуванням пропозицій, наданих акціонерами. Текст повідомлення за посиланням.

16.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 15.04.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 24 травня 2021 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», код за ЄДРПОУ 00131713. Текст повідомлення за посиланням.

12.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 09.04.2021), повідомляємо, що до річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 05393056, надісланого акціонерам 17.03.2021, внесено зміни шляхом доповнення проекту порядку денного новими питаннями.  Загальні збори відбудуться 23.04.2021 р. Текст повідомлення за посиланням.

12.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 09.04.2021), повідомляємо про проведения позачергових Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Харківське підприємство автобусних станцій», код ЄДРПОУ 03115293. Дата дистанційного проведения позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ХПАС» (дата завершенння голосування) - 28.04.2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

12.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №5 від 09.04.2021), повідомляємо про зміни у проекті порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго»,  код ЄДРПОУ 23343582, які відбудуться 26.04.2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

07.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 06.04.2021), повідомляємо про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «МИКОЛАЇВГАЗ», код ЄДРПОУ  05410263, скликаних на 23 квітня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

07.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 06.04.2021), повідомляємо про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «КРИВОРІЖГАЗ», код ЄДРПОУ  03341397, скликаних на 22 квітня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

06.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №5 від 05.04.2021), повідомляємо про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Запоріжгаз», код ЄДРПОУ 03345716, скликаних на 20 квітня 2021 року, шляхом включення нових питань за №№ 12-17 та проектів рішень із цих питань. Текст повідомлення за посиланням.

06.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №6 від 05.04.2021), повідомляємо про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», код ЄДРПОУ 00191000. Загальні збори відбудуться дистанційно. Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) 21 квітня 2021 рік. Текст повідомлення за посиланням.

01.04.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 31.03.2021), повідомляємо про дистанційне проведення річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго», код ЄДРПОУ 22800735. Дата дистанційного проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) - 30 квітня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

31.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 29.03.2021), повідомляємо про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС», код за ЄДРПОУ 05808592. Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2021 року (дата завершення голосування). Текст повідомлення за посиланням.

31.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №9 від 29.03.2021), повідомляємо про проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05451150. Дата проведення 30 квітня 2021 року об 11.00 годині за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 87 (3-й поверх, кабінет Голови Правління). Текст повідомлення за посиланням.

31.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 30.03.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 29 квітня 2021 року річних Загальних зборів Акціонерного товариства «Турбоатом», код ЄДРПОУ 05762269. Текст повідомлення за посиланням.

31.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №5 від 30.03.2021), повідомляємо про дистанційне проведення 30 квітня 2021 року річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства  «Центренерго», код ЄДРПОУ 22927045. Текст повідомлення за посиланням.

31.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №8 від 30.03.2021),  повідомляємо про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ", ідентифікаційний код юридичної особи 00951770, які відбудуться (дата завершення голосування) – 27 квітня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

29.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 26.03.2021), повідомляємо про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ», (Код за ЄДРПОУ  03339459) шляхом включення нових питань за №№ 12-14 та проектів рішень із цих питань. Дата скликання 12 квітня 2021. Текст повідомлення за посиланням.

29.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №6 від 26.03.2021), повідомляємо про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ", ідентифікаційний код юридичної особи: 00951770, скликаних на 27 квітня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

29.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №30 від 26.03.2021), повідомляємо про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН СТИРОЛ», код ЄДРПОУ 05761614, які відбудуться 27 квітня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

25.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 24.03.2021), повідомляємо що позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Київметробуд», код за ЄДРПОУ 01387432, відбудуться 05 квітня 2021 року об 11 годині за адресою: м. Київ, вул. Світлогірська, 2/25, будівля механічних майстерень (літ.10) – клас навчання цивільної оборони. Дата і час реєстрації учасників зборів: 05 квітня 2021 року з 10.00 до 10.40. Текст повідомлення за посиланням.

25.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 24.03.2021), повідомляємо про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПІВДГЗК» дистанційно 23.04.2021. Код за ЄДРПОУ 00191000, місцезнаходження: м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, поштовий індекс 50026. Текст повідомлення за посиланням.

25.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №10 від 24.03.2021), повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» та проведення їх дистанційно 26 квітня 2021 року. Код за ЄДРПОУ 00222226. Текст повідомлення за посиланням.

25.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №14 від 24.03.2021), повідомляємо про проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 00191035, яке знаходиться за адресою: 85307, Донецька область, м. Покровськ, МІКРОРАЙОН ШАХТАРСЬКИЙ, буд. 7А. Дата та час проведення Зборів: 27 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв. Текст повідомлення за посиланням.

25.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №16 від 24.03.2021), повідомляємо про проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 00191164, яке знаходиться за адресою: 85307, Донецька область, м. Покровськ, МІКРОРАЙОН ШАХТАРСЬКИЙ, буд. 7А.  Дата та час проведення Зборів: 27 квітня 2021 року о 15 год. 00 хв. Текст повідомлення за посиланням.

24.03.2021 гідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №4 від 23.03.2021), повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», (Код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, вул. Малопідвальна, 8). Дата проведення 29 квітня 2021 року о 12-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Ризька, 12, Актовий зал. Текст повідомлення за посиланням.

24.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №9 від 23.03.2021), повідомляємо про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код за ЄДРПОУ 05395598, скликаних на 06 квітня 2021 року, шляхом включення нових питань за №№ 12-14 та проектів рішень із цих питань. Текст повідомлення за посиланням.

24.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №11 від 23.03.2021), повідомляємо про скликання річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго», код за ЄДРПОУ 23343582, які відбудуться 26 квітня 2021 року об 11:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 «А», кім. 315 (3-й поверх). Текст повідомлення за посиланням.

22.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 22.03.2021), повідомляємо про зміни до проекту порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго», код за ЄДРПОУ 22800735. Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів 31 березня 2021 року. Текст повідомлення за посиланням.

22.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 22.03.2021), повідомляємо про проведення 23 квітня 2021 року дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», код за ЄДРПОУ 14305909. Текст повідомлення за посиланням.

18.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 17.03.2021), повідомляємо про проведення 23 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів  Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «МИКОЛАЇВГАЗ», код за ЄДРПОУ 05410263. Текст повідомлення за посиланням.

18.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №4 від 17.03.2021), повідомляємо про проведення 23 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 05393056. Текст повідомлення за посиланням.

18.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №6 від 17.03.2021), повідомляємо про проведення 21 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 05755625. Текст повідомлення за посиланням.

18.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 17.03.2021), повідомляємо про проведення 21 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ», код ЄДРПОУ 13604509. Текст повідомлення за посиланням.

15.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 15.03.2021), повідомляємо про проведення 22 квітня 2021 року  річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "СУХА БАЛКА", код за ЄДРПОУ 00191329. Текст повідомлення за посиланням.

15.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №16 від 12.03.2021), повідомляємо про проведення 22 квітня 2021 року Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «КРИВОРІЖГАЗ», код за ЄДРПОУ 03341397. Текст повідомлення за посиланням.

11.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №12 від 11.03.2021), повідомляємо про проведення 14 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ЗАПОРІЖГАЗ», код за ЄДРПОУ 03345716. Текст повідомлення за посиланням.

10.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 09.03.2021), повідомляємо про проведення 05 квітня 2021 року позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Київметробуд», код за ЄДРПОУ 01387432. Текст повідомлення за посиланням.

04.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 03.03.2021), повідомляємо про проведення 15.04.2021 року річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», код за ЄДРПОУ 14311614. Текст повідомлення за посиланням.

04.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 04.03.2021), повідомляємо про проведення 12.04.2021 року річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ», код за ЄДРПОУ 03339459. Текст повідомлення за посиланням.

04.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 04.03.2021), повідомляємо про проведення 16.04.2021 року чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Одеський кабельний завод «Одескабель», код за ЄДРПОУ 05758730. Текст повідомлення за посиланням.

02.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 01.03.2021), повідомляємо про проведення 06 квітня 2021 року річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код за ЄДРПОУ 05395598. Текст повідомлення за посиланням.

01.03.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №4 від 26.02.2021), повідомляємо про проведення 31 березня 2021 року дистанційно позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго», код за ЄДРПОУ 22800735. Текст повідомлення за посиланням.

17.02.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 16.02.2021), повідомляємо про проведення 05.03.2021 року дистанційно позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», код за ЄДРПОУ 00191000. Текст повідомлення за посиланням.

16.02.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 15.02.2021), повідомляємо про  дистанційне проведення 03 березня 2021 року позачергових Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕНЕРГО», ідентифікаційний код юридичної особи 22927045. Текст повідомлення за посиланням.

22.01.2021 У зв’язку із затвердженням змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження депозитарної діяльності (Рішення № 481 від 08 вересня 2020 року) повідомляємо про внесення з 02.02.2021 змін до:

 • внутрішнього Положення про провадження депозитарної діяльностіПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»;
 • публічного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»;
 • типових форм для клієнтів, які оформлюються та надаються депозитарній установі Акціонерний банк «Південний» для проведення депозитарних операцій.

Опис основних змін:

 • Розширено перелік документів для відкриття рахунків фізичним та юридичним особам – резидентам та нерезидентам: відтепер необхідно надавати документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи, юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників.
 • Розширено обов’язковий склад анкети рахунку в цінних паперах депонента: відтепер вона містить інформацію про статус податкового резидентства депонента та статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи).
 • Запроваджено обов’язок депонента повідомляти депозитарну установу про зміну статусу податкового резидентства депонента та/або його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи) протягом 10 робочих днів від дня настання такої зміни. Повідомлення має здійснюватися шляхом подання розпорядження про внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах. Зазначені норми з’явилися у Публічному договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах.
 • Розширено підстави для відмови депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції.
 • Встановлено порядок оформлення, отримання та надання відповіді депозитарною установою на запит Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику щодо інформації, пов’язаної з виконанням угоди FATCA та інших подібних угод.
 • Інші зміни, які регулюють відносини депонента та депозитарної установи.

14.01.2021 Шановні клієнти! 11.01.2021 Акціонерним банком «Південний» з метою вдосконалення системи оплати послуг зі здійснення депозитарної діяльності було прийнято рішення щодо внесення змін до тарифів на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний».
У зв’язку з цим з 01.02.2021 для юридичних та фізичних осіб, які відмовляються від прийняття публічної пропозиції обслуговування рахунків у цінних паперах на підставі публічного договору та/або не бажають розривати з банком договірні відносини та фактично продовжують користуватись послугами банку, застосовуються тарифи на депозитарні послуги депозитарної установи Акціонерний банк «Південний», що додаються в блоці «Документи» вище.

05.01.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 05.01.2021), повідомляємо про  проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237», ідентифікаційний код юридичної особи 23239330. Текст повідомлення за посиланням.

05.01.2021 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 04.01.2021), повідомляємо про  проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» дистанційно 05.02.2021, ідентифікаційний код юридичної особи 00191000. Текст повідомлення за посиланням.

31.12.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 30.12.2020), повідомляємо про дистанційне проведення 22 січня 2021 року позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства «Турбоатом», ідентифікаційний код 05762269. Текст повідомлення за посиланням.

10.12.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 08.12.2020), повідомляємо про зміни у порядку денному річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС», ідентифікаційний код 05808592. Текст повідомлення за посиланням.

02.12.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 01.12.2020), повідомляємо про проведення 22 грудня 2020 року позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод надпотужних трансформаторів", ідентифікаційний код 13604509. Текст повідомлення за посиланням.

02.12.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 01.12.2020), повідомляємо про проведення 22 грудня 2020 року позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», ідентифікаційний код 05755625. Текст повідомлення за посиланням.

23.11.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №5 від 19.11.2020), повідомляємо про проведення 21 грудня 2020 року річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київметробуд», ідентифікаційний код 01387432. Текст повідомлення за посиланням.

17.11.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №5 від 16.11.2020), повідомляємо, що у повідомленні про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ", ідентифікаційний код 00951770,  які відбудуться (дата завершення голосування) – 22 грудня 2020 року було допущено технічну помилку. Текст повідомлення за посиланням.

17.11.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 16.11.2020), повідомляємо про перенесення проведення річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ", ідентифікаційний код 00951770 на 22 грудня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

17.11.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 16.11.2020), повідомляємо про проведення 21 грудня 2020 року дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "БОГДАН МОТОРС", ідентифікаційний код 05808592. Текст повідомлення за посиланням.

11.11.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 11.11.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237», ідентифікаційний код 23239330, позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 30 листопада 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

06.11.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 04.11.2020), повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Слов'янські шпалери - КФТП», ідентифікаційний код 00278876, які відбудуться 11 грудня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

28.10.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 27.10.2020), повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго», ідентифікаційний код 23343582, які відбудуться 28 листопада 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

27.10.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 26.10.2020), повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237», ідентифікаційний код 23239330, які відбудуться 30 листопада 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

09.09.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 08.09.2020), повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київметробуд», ідентифікаційний код 01387432, які відбудуться 12 жовтня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

07.09.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 04.09.2020), повідомляємо про включення додаткового питання до порядку денного Дистанційних Річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», ідентифікаційний код 14305909, які відбудуться 11 вересня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

12.08.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 11.08.2020), повідомляємо про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», ідентифікаційний код 14305909. Збори акціонерів відповідно до Рішення Наглядової ради (Протокол № НР - 8/1 від 06 серпня 2020 року) будуть проведені ДИСТАНЦІЙНО 11 вересня 2020 року (дата завершення голосування) через національну депозитарну систему України. Текст повідомлення за посиланням.

28.07.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 24.07.2020), повідомляємо про дистанційне проведення АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО", ідентифікаційний код  00131713 річних Загальних зборів Товариства, дата проведення 28 серпня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

23.07.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 21.07.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237", ідентифікаційний код23239330, ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, дата проведення – 20 серпня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

22.07.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 20.07.2020), повідомляємо про проведення Приватним акціонерним товариством «Київобленерго», ідентифікаційний код  23243188, річних Загальних зборів Товариства, дата проведення – 21 серпня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

17.06.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 15.06.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ", ідентифікаційний код 00222226, дистанційних  Річних загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення – 16 липня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

04.06.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 02.06.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237», ідентифікаційний код 23239330, чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення – 02 липня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

18.05.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 14.05.2020), повідомляємо про проведення Публічним акціонерним товариством «Одеський кабельний завод «Одескабель», ідентифікаційний код  05758730, чергових загальних зборів акціонерів, дата проведення – 25 червня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

21.04.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 17.04.2020), повідомляємо про скасування річних Загальних зборів Публічним акціонерним товариством «Донбасенерго», ідентифікаційний код 23343582, що були призначені на 22.04.2020. Текст повідомлення за посиланням.

30.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №4 від 26.03.2020), повідомляємо про проведення АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ», ідентифікаційний код 05451150, річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення – 29 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

27.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 25.03.2020), повідомляємо про проведення Приватним акціонерним товариством "Слов'янські шпалери - КФТП", ідентифікаційний код 00278876, річних загальних зборів акціонерів, дата проведення – 24 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

26.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №4 від 24.03.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД", ідентифікаційний код 00191035 річних Загальних зборів Товариства, дата проведення – 22 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

26.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 24.03.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", ідентифікаційний код 00191164 річних загальних зборів Товариства, дата проведення – 25 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

24.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №1 від 19.03.2020), повідомляємо про проведення Приватним акціонерним товариством "Запорізький кабельний завод", ідентифікаційний код 05755625 Загальних зборів акціонерів, дата проведення – 23 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

23.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №9 від 19.03.2020), повідомляємо про проведення Приватним акціонерним товариством "Запорізький завод надпотужних трансформаторів", ідентифікаційний код 13604509 чергових Загальних зборів акціонерів, дата проведення – 22 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

23.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №5 від 19.03.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ", ідентифікаційний код 05508186 річних Загальних зборів Товариства, дата проведення – 21 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

20.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №3 від 18.03.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КИЇВОБЛЕНЕРГО", ідентифікаційний код 23243188 річних Загальних зборів Товариства, дата проведення – 22 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

19.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №7 від 17.03.2020), повідомляємо про проведення Публічним акціонерним товариством "Донбасенерго", ідентифікаційний код 23343582 річних загальних зборів, дата проведення – 22 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

18.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження №2 від 16.03.2020), повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КОНЦЕРН СТИРОЛ", ідентифікаційний код 05761614 річних Загальних зборів акціонерів, дата проведення – 16 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

10.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію (Розпорядження № 51 від 06.03.2020), повідомляємо про проведення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ОДЕСКАБЕЛЬ», ідентифікаційний код 05758730, чергових загальних зборів акціонерів. Дата проведення – 17 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.

02.03.2020 Згідно з інформацією, отриманою від Центрального депозитарію, – Розпорядження № 2 від 28.02.2020 – повідомляємо про проведення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 14311614, річних загальних зборів акціонерів, дата проведення – 16 квітня 2020 року. Текст повідомлення за посиланням.