Пакет «Для купівлі-продажу ОВДП»

Тарифний план «Для купівлі-продажу ОВДП» розроблений з урахуванням усіх потреб клієнтів для проведення операцій з купівлі або продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Переваги пакету

Поточний рахунок за тарифним планом «Для купівлі-продажу ОВДП» відкривається клієнтам – фізичним особам для проведення операцій з купівлі або продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Процедура придбання і проведення операцій з ОВДП є простою і зручною. У відділені банку клієнт відкриває поточний рахунок за тарифним планом «Для купівлі-продажу ОВДП» у національній або іноземній валюті з подальшим відкриттям рахунку у цінних паперах та підписанням договору на брокерське обслуговування. У супроводі компетентного співробітника відбувається підбір, придбання і зарахування ОВДП на рахунок клієнта в цінних паперах. Після закінчення терміну згідно з випуском ОВДП Міністерство фінансів України виплачує клієнту на поточний рахунок за тарифним планом «Для купівлі-продажу ОВДП» у банку номінальну вартість цінних паперів і накопичені проценти.

Валюта рахунку — гривня, долар США, євро;

Відкриття поточного рахунку за тарифним планом «Для купівлі-продажу ОВДП» дозволить:

  • здійснювати розрахунки за брокерським договором у безготівковій формі (не тарифікується);
  • проводити зарахування коштів на рахунок після погашення ОВДП та виплати коштів із рахунку (не тарифікується);
  • отримувати інформаційні довідки про рух або залишок коштів на рахунку;
  • оформити банківську довіреність до банківського рахунку.

Як замовити пакет?

  • Завітати до відділення

    Оберіть відділення та завітайте у зручний для вас час.

Можливі наслідки для клієнта в разі користування вкладами/поточними рахунками фізичних осіб

Збільшення розміру податку на доходи фізичних осіб та військового збору від доходів, отриманих від вкладних (депозитних) операцій.

Віднесення банківської установи до категорії неплатоспроможних за рішенням Національного банку України. Відшкодування коштів клієнту Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі вкладу, включаючи нараховані проценти станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 000 гривень. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Клієнт має право відмовитись від Заяви-договору про надання послуг (якщо це передбачено чинним законодавством України) та достроково розірвати цей Договір та закрити рахунки на підставі письмової заяви (крім випадків, коли дострокове закриття рахунків/відмова/розірвання договору заборонене чинним законодавством), за умови відсутності заборгованості перед Банком, діючих Заяв-договорів/Договорів. Цей Договір вважається розірваним у день закриття всіх рахунків і повного виконання зобов'язань за цим Договором.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).