Право співробітника компанії обирати банк для отримання заробітної плати

Існує чимало випадків, коли керівництво підприємства чи установи самостійно вирішує питання стосовно того, де, коли та у який спосіб його працівники отримуватимуть заробітну плату.

Найчастіше саме керівництво підприємства обирає банк, до якого буде зарахована заробітна плата працівників, незважаючи на те, чи влаштовує це працівників даного підприємства, чи зручно їм отримувати зарплату саме в цьому банку, чи влаштовують їх банківські тарифи, розташування банкоматів та інші важливі речі.

Але правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством (ст. 19 Конституції України), зокрема Законом України «Про оплату праці» чітко визначені правові умови виплати заробітної плати та недопущення порушень прав та законних інтересів працівників.

Згідно зі статтею 24 Закону України «Про оплату праці», лише за особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний НИМ рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця.

Згідно зі статтею 25 Закону України «Про оплату праці», забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством. Забороняються відрахування із заробітної плати, метою яких є пряма чи непряма сплата працівником роботодавцю чи будь-якому посередникові за одержання або збереження роботи.

Таким чином, кожен має власне, захищене законом, право вільно обирати банк, у тому числі й для отримання заробітної плати.