Гарантії платежу та виконання зобов’язань

Гарантії забезпечення платіжних/договірних зобов'язань/повернення авансу.

Гарантії платежу – зобов’язання банку виплатити суму грошових коштів продавцю у разі, якщо покупець порушив умови договору та не здійснив платіж у встановлений договором термін.

Гарантії виконання зобов’язань – зобов’язання банку виплатити покупцеві обумовлену суму у разі невиконання продавцем своїх зобов’язань за договором.

Гарантії повернення авансового платежу – зобов’язання банку виплатити суму коштів покупцю в межах здійсненого авансового платежу в разі невиконання продавцем умов договору з постачання товарів/здійснення робіт/надання послуг і відмови або неможливості повернути отриманий від покупця авансовий платіж згідно з умовами договору.

Переваги банківських гарантій:

  • Можливість отримати від контрагентів відсрочку платежу (товарний кредит) для покупців.
  • Можливість забезпечити повернення авансового платежу для покупців у разі невиконання своїх зобов’язань за договором з боку продавця.
  • Мінімізація ризиків невиконання зобов’язань за договором з боку контрагента.
  • Більш економічно вигідніший фінансовий інструмент у порівнянні з кредитуванням або факторингом.


Основні умови надання гарантій банком «Південний»

Вимоги до клієнтів–принципалів за гарантією:
(за виключенням тих, що отримують гарантії під 100% покриття грошовими коштами):

  • період ведення господарської діяльності – не менше 12 місяців;
  • стійкий фінансовий стан.

Максимальний строк гарантії – не більше строку виконання зобов’язань, забезпечених гарантією згідно з договором (контрактом).

Валюта – гривня, долар США, євро.

Форма надання гарантії:

  • на паперовому носії;
  • в електронній формі з накладанням КЕП;
  • у формі SWIFT-повідомлення.

Забезпечення – грошові кошти на рахунку покриття або ліквідна застава у вигляді: нерухомості; автотранспорту; обладнання; товарів в обороті; майнових прав на грошовіт кошти, розміщені на депозитному рахунку, тощо.

Строк прийняття банком рішення щодо гарантій, покритих грошовими коштами на 100%– до 3 робочих днів із моменту подання клієнтом повного пакета документів до банк.

Гарантії (контргарантії) у національній валюті:
Комісія за управління гарантією (контргарантією):
- під заставу майнових прав на депозит фізичної особи – у гривні від 1,80% річних, у доларах США/євро від 1,25% річних;
- під 100% грошове покриття або під заставу майнових прав на депозит юридичної особи – у гривні від 2,90% річних, у доларах США від 1,40% річних, у євро від 1,90% річних;
- під інше забезпечення/без забезпечення – за домовленістю.
Комісія за надання покритої грошовими коштами гарантії
від 1000 грн
Зміна умов гарантії (контргарантії)
- Збільшення терміну – 1 000 грн;
- збільшення суми -0,2% від суми збільшення (min 1000 грн – max 10 000 грн);
- інші зміни (в т. ч. анулювання) – 500 грн.
Розгляд вимоги платежу та виконання платежу за гарантією (контргарантією)
0,2% від суми платежу (мін. 1 000 грн, макс. 5 000 грн)
Гарантії (контргарантії) в іноземній валюті:
Надання гарантії (контргарантії)/резервного акредитива
0,2 % від суми (мін. 100 дол. США – макс. 1 000 дол. США)
Комісія за управління гарантією(контргарантією)/резервним акредитивом
за домовленістю
Розгляд вимоги платежу та виконанння платежу за гарантією (контргарантією)/резервним акредитивом
0,2 % від суми вимоги (мін. 100 дол. США – макс. 500 дол. США)
Зміна умов гарантії (контргарантії)/резервного акредитиву (в тому числі авізування)
- Збільшення суми – 0,2 % від суми збільшення (мін. 100 дол. США – макс. 1 000 дол. США);
- збільшення строку дії гарантії (контргарантії)/резервного акредитива – 100 дол. США;
- інші зміни (в т. ч. анулювання) – 50 дол. США (у гривнях за курсом НБУ)

Питання та відповіді

Вам сподобався продукт?
Ми дбаємо про якість і актуальність наших послуг і продуктів, тому для нас дуже важлива ваша думка.