Гарантії платежу та виконання зобов’язань

Гарантії забезпечення платіжних/договірних зобов'язань/повернення авансу.

Гарантії платежу – зобов’язання банку виплатити суму грошових коштів продавцю у разі, якщо покупець порушив умови договору та не здійснив платіж у встановлений договором термін.

Гарантії виконання зобов’язань – зобов’язання банку виплатити покупцеві обумовлену суму у разі невиконання продавцем своїх зобов’язань за договором.

Гарантії повернення авансового платежу – зобов’язання банку виплатити суму коштів покупцю в межах здійсненого авансового платежу в разі невиконання продавцем умов договору з постачання товарів/здійснення робіт/надання послуг і відмови або неможливості повернути отриманий від покупця авансовий платіж згідно з умовами договору.

Переваги банківських гарантій:

  • Можливість отримати від контрагентів відсрочку платежу (товарний кредит) для покупців.
  • Можливість забезпечити повернення авансового платежу для покупців у разі невиконання своїх зобов’язань за договором з боку продавця.
  • Мінімізація ризиків невиконання зобов’язань за договором з боку контрагента.
  • Більш економічно вигідніший фінансовий інструмент у порівнянні з кредитуванням або факторингом.


Основні умови надання гарантій банком «Південний»:

Вимоги до клієнтів–принципалів за гарантією:

  • період ведення господарської діяльності – не менше 12 місяців;
  • стійкий фінансовий стан.

Максимальний строк гарантії – не більше строку виконання зобов’язань, забезпечених гарантією згідно з договором (контрактом).

Валюта – гривня, долар США, євро.

Форма надання гарантії:

  • на паперовому носії;
  • в електронній формі з ЕЦП;
  • у формі SWIFT-повідомлення.

Забезпечення – грошові кошти на рахунку покриття або ліквідна застава у вигляді: нерухомості; автотранспорту; обладнання; товарів в обороті; майнових прав на грошовіт кошти, розміщені на депозитному рахунку, тощо.

Строк прийняття банком рішення щодо гарантії – до 5 робочих днів із моменту подання клієнтом повного пакета документів до банк.

Гарантії (контргарантії) у національній валюті:
Комісія за надання гарантії (контргарантії):
Забезпеченої грошовими коштами на рахунку покриття – не тарифікується; забезпеченої майновими правами на грошові кошти, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в Банку – не тарифікується; без забезпечення – 5.0 % річних; забезпеченої заставою іншим майном – 1 000 грн.
Зміна умов або анулювання гарантії (контргарантії) (в тому числі її авізування)
Збільшення суми або терміну – 1 000 грн; інші зміни – 500 грн.
Гарантії (контргарантії) в іноземній валюті:
Надання гарантії (контргарантії)/резервного акредитива
0,2 % від суми (мін. 100 дол. США – макс. 1 000 дол. США)
Розгляд вимоги платежу та виконанння платежу за гарантією (контргарантією)/резервним акредитивом
0,2 % від суми вимоги (мін. 100 дол. США – макс. 500 дол. США)
Зміна умов або анулювання гарантії (контргарантії) (в тому числі її авізування)
Збільшення суми – 0,2 % від суми збільшення (мін. 100 дол. США – макс. 1 000 дол. США); збільшення строку дії гарантії (контргарантії)/резервного акредитива – 100 Дол.США; інші зміни – 50 дол. США (у гривнях за курсом НБУ)

Питання та відповіді

Вам сподобався продукт?
Ми дбаємо про якість і актуальність наших послуг і продуктів, тому для нас дуже важлива ваша думка.