Банківська гарантія туроператорам і турагентам

Цей вид банківської гарантії мінімізує ризики невиконання зобов’язань туроператора (турагента) за договором.

Основні умови надання гарантій банком «Південний»:

Вимоги до принципалів – період ведення господарської діяльності не менше 12 місяців.

Максимальний строк гарантії – до 63 місяців.

Валюта зобов’язань – еквівалент євро.

Валюта платежу за гарантією – гривня.

Сума гарантії:

для туроператорів:

  • екв. 10 тис. євро для туроператорів, які надають послуги виключно внутрішнього та в’їзного туризму;
  • екв. 20 тис. євро для інших туроператорів;

для турагентів – 2 тис. євро.


Форма надання гарантії – на паперовому носії.

Забезпечення – ліквідна застава у вигляді нерухомості; автотранспорту; обладнання; товарів в обороті; майнових прав на грошові кошти, розміщені на депозитному рахунку, тощо.

Строк прийняття банком рішення щодо гарантії – до 5 робочих днів із моменту подання продавцем повного пакета документів до банку.

Вартість відкриття та обслуговування гарантії за домовленістю.

Питання та відповіді

Банківська гарантія туроператорам і турагентам
Комісія за надання гарантії (контргарантії)/продовження строку дії гарантії (контргарантії)
Забезпеченої грошовими коштами на рахунку покриття – 1.5 % річних за період дії договору (мін. 500 грн); забезпеченої майновими правами на грошові кошти, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в Банку – 2.0 % річних за період дії договору (мін. 500 грн); без забезпечення – продукт не надаєеться.
Розгляд вимоги платежу та виконанння платежу за гарантією (контргарантією)
0,2 % від суми платежу (мін. 1000 грн – макс. 5 000 грн)
Зміна умов або анулювання гарантії (контргарантії) (в тому числі її авізування)
Збільшення терміну – 1 000 грн; інші зміни – 500 грн.
Вам сподобався продукт?
Ми дбаємо про якість і актуальність наших послуг і продуктів, тому для нас дуже важлива ваша думка.