Кредитна політика банку

В основу формування кредитної політики закладено принципи зваженої оцінки кредитного ризику і щільну співпрацю з клієнтом-позичальником. Банк, визначаючи пріоритетні напрямки кредитування, керується здатністю об’єкта кредитування стабільно розвиватися і конкурувати на ринку. Основну роль у здійсненні кредитної політики банку відіграє Кредитний комітет, на який покладено функції прийняття рішення щодо припустимості для банку ризику позичальника та проекту в цілому, а також функція забезпечення подальшого контролю.

  • У своїй кредитній діяльності банк ставить завдання отримати прибуток з мінімальним ризиком і максимальним захистом коштів клієнтів.
  • Кредити мають строго цільовий характер і надаються на умовах повернення, терміновості, платності та забезпеченості.
  • Кредити можуть бути надані в разовому порядку та у вигляді кредитної лінії.
  • Як правило, кредити повинні забезпечуватися заставою майна, що належить позичальнику, або іншими видами гарантій та поручительств, страхуванням, що прийняті в банківській практиці, достатність та реальність яких гарантує банку забезпечення зобов’язань із повернення кредитів та прибутку за ними.
  • Кредитні взаємовідносини між банком та позичальником оформлюються у письмовій формі у вигляді кредитного договору. У кредитному договорі визначаються права та обов’язки банку та конкретного позичальника з урахуванням характеру наданого кредиту, розмір та порядок сплати відсотків за користування кредитом, вид забезпечення кредиту, порядок і терміни його погашення, економічна відповідальність сторін за невиконання прийнятих зобов’язань.