Ліцензія № 65 від 07.10.2011 на право надання банківських послуг, передбачених частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій від 07.10.2011 № 65:

 • неторгові операції з валютними цінностями;
 • операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
 • операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
 • ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 • відкриття кореспондентських рахунків в банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
 • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];
 • торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
 • залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;
 • залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;
 • торгівля банківськими металами на валютному ринку України;
 • торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;
 • валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому — сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281;
 • валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому — сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281.

Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — діяльність з торгівлі цінними паперами:

 • дилерська діяльність — ліцензія АГ № 580128 від 28.12.2011;
 • брокерська діяльність — ліцензія АГ № 580127 від 28.12.2011;
 • андеррайтинг— ліцензія АГ № 580129 від 28.12.2011;
 • на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності: депозитарна діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування — ліцензія АЕ №286611 від 10.10.2013;
 • депозитарна діяльність депозитарної установи — ліцензія АЕ №286610 від 10.10.2013.