Банк «Південний» оголошує конкурс із відбору аудиторської фірми для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

25.08.2021

Акціонерний банк «Південний» запрошує аудиторські фірми для участі в конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

До конкурсного відбору запрошуються аудиторські фірми, які:

  • відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
  • включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, у тому числі до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що містить відомості про аудиторську фірму, яка має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  • у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
  • та які не мають обмежень, пов'язаних із тривалістю надання послуг банку.

Мета конкурсу – відбір аудиторської фірми для надання наступних послуг:

  • аудит та надання висновку стосовно окремої річної фінансової звітності банку за 2021 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ та НКЦПФР;
  • аудит та надання висновку стосовно консолідованої річної фінансової звітності банку за 2021 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ та НКЦПФР;
  • проведення оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ (постанова Правління НБУ № 141 від 22.12.2017 «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України», зі змінами і доповненнями);
  • аудит річної звітності спеціального призначення банківської групи за 2021 рік, підготовленої відповідно до вимог Положення про регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2012 року № 254, зі змінами і доповненнями.

Фінансова звітність та інша публічна інформація ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» доступна на офіційному веб-сайті банку https://bank.com.ua. Додаткова інформація про діяльність банку може бути надана відповідно до запиту учасника конкурсу.

Кінцевий термін приймання конкурсної пропозиції: 17 вересня 2021 року.

Конкурсні пропозиції, отримані банком після закінчення строку їх подання, не розглядаються. Учасник конкурсу має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання.

Документи надсилайте, будь ласка, на електронну адресу nataliya.zozulya@pivdenny.ua.

Контактна особа: директор департаменту внутрішнього аудиту Зозуля Наталія Олександрівна, (048) 738 57 08.

Інформування переможця конкурсу здійснюється після затвердження результатів конкурсу Наглядовою Радою банку.

Про результати конкурсу всі учасники, які брали участь, будуть повідомлені електронною поштою.

Критерії залучення до участі в конкурсі, критерії для відбору аудиторських фірм, а також інформація та документи, які мають бути надані для участі в конкурсі, визначаються Порядком проведення конкурсу з відбору зовнішнього аудитора для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» з додатками, повна версія якого доступна на офіційному веб-сайті банку https://bank.com.ua.