Банк «Південний» оголошує конкурс із відбору аудиторської фірми для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

02.09.2019

Банк «Південний» запрошує аудиторські фірми для участі в конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

До конкурсного відбору запрошуються аудиторські фірми, які:

 • відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»,
 • включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, у тому числі до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що містить відомості про аудиторську фірму, яка має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес,
 • у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 % загальної суми доходу від надання аудиторських послуг,
 • та які не мають обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг банку.

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для надання наступних послуг:

 • аудит та надання висновку стосовно окремої річної фінансової звітності банку за 2019 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ та НКЦПФР;
 • аудит та надання висновку консолідованої річної фінансової звітності банку за 2019 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ та НКЦПФР;
 • проведення оцінки якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ (постанова Правління НБУ № 141 від 22.12.2017 «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України», зі змінами та доповненнями);
 • аудит річної звітності спеціального призначення банківської групи за 2019 рік, підготовленої відповідно до вимог Положення про регулювання діяльності банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2012 року № 254, зі змінами та доповненнями («Положення № 254»).

Фінансова звітність та інша публічна інформація ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» доступна на офіційному веб-сайті банку https://bank.com.ua. Додаткова інформація про діяльність банку може бути надана відповідно до запиту учасника конкурсу.

Критерії залучення до участі в конкурсі:

 • аудиторська фірма має бути включена до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, у тому числі до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що містить відомості про аудиторську фірму, яка має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
 • аудиторська фірма має відповідати умовам, встановленим Законом про аудит (ст. 6, 10, 24, 26, 27 тощо), та вимогам «Положення про порядок відхилення (відсторонення) НБУ аудиторської фірми, яка обрана банком для проведення зовнішнього аудиту», затвердженого постановою Правління НБУ № 89 від 02.08.2019;
 • аудиторська фірма повинна мати добру репутацію. Аудиторська фірма не буде вважатися такою, що має добру репутацію, якщо протягом двох років поспіль до аудиторської фірми застосовувалося більше трьох разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності або обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; за наявності в аудиторської фірми застосованого Національним банком протягом останніх трьох років стягнення за результатами проведення аудиту фінансової звітності банку у вигляді виключення з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, ведення якого здійснював Національний банк до дати введення в дію Закону про аудит; у разі залучення аудиторською фірмою до проведення аудиту фінансової звітності її керівника/аудиторів/ключового партнера з аудиту, які підписували аудиторський звіт банку від аудиторської фірми, до якої протягом останніх трьох років застосовувалося стягнення за результатами проведення аудиту фінансової звітності банку у вигляді виключення з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, ведення якого здійснював Національний банк до дати введення в дію Закону про аудит;
 • аудиторська фірма має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності банків;
 • аудиторська фірма дотримується вимог щодо незалежності, встановлених Законом про аудит;
 • за попередній річний звітний період сума винагороди аудиторської фірми від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 % загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • аудиторська фірма не має обмежень, пов'язаних із тривалістю надання послуг банку;
 • аудиторська фірма має достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності, за основним місцем роботи працює не менше п'яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань із міжнародних стандартів фінансової звітності.

Основними критеріями, які визначені банком для відбору аудиторської фірми, є:

 • досвід та репутація аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності банків;
 • інформація про відсутність конфлікту інтересів, який може позначитися на об’єктивності аудиторської фірми;
 • професійний досвід партнерів та команди аудиторів;
 • підтверджена інформація про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг;
 • відсутність інформації щодо застосування стягнень, що застосовуються до аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;
 • вартість аудиторських послуг.

Кінцевий строк приймання конкурсної пропозиції: 18 вересня 2019 року.

Конкурсні пропозиції, отримані банком після закінчення строку їх подання, не розглядаються. Учасник конкурсу має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання.

Документи надсилайте, будь ласка, на електронну адресу nataliya.zozulya@pivdenny.ua

Контактна особа: директор департаменту внутрішнього аудиту Зозуля Наталія Олександрівна, (048) 738 57 08.

Інформування переможця конкурсу здійснюється після затвердження результатів конкурсу Наглядовою радою банку.

Про результати конкурсу всі учасники, які брали в ньому участь, будуть повідомлені електронною поштою.