Банк «Південний» успішно пройшов оцінку стійкості НБУ у 2018 році

28.12.2018

Банк «Південний» пройшов оцінку стійкості Національного банку України та виконав усі вимоги регулятора за результатами оцінки. Оцінкою підтверджено високу якість активів, достатність регулятивного капіталу та належну фінансову звітність банку «Південний». Розрахована за результатами оцінки потреба у докапіталізації банку за базовим сценарієм повністю компенсована у вересні 2018 року. У жовтні 2018 року майже повністю (на 93 %) компенсована потреба в капіталі за несприятливим сценарієм.

Згідно з вимогами Постанови Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України» Акціонерний банк «Південний» оприлюднює результати оцінки стійкості, яку було проведено станом на 01 січня 2018 року.

Оцінка стійкості найбільших банків України здійснювалася у три етапи із залученням незалежного аудитора згідно з вимогами технічного завдання Національного банку. На першому етапі незалежний аудитор надавав оцінку якості активів банків та прийнятності забезпечення за кредитними операціями. За результатами аудиторської перевірки встановлено, що фінансова звітність банку «Південний» не потребує коригувань, а регулятивний капітал є достатнім.

Після цього НБУ, спираючись на аудиторський висновок, проводив стрес-тестування* банків за двома макроекономічними сценаріями – базовим і несприятливим. Стрес-тестування передбачало розрахунок впливу негативних чинників на достатність капіталу банків для покриття ризиків. Потреба у капіталі, розрахована НБУ за базовим сценарієм, мала бути компенсована банками до кінця 2018 року. За негативним сценарієм – до кінця 2019 року.

Станом на кінець 2018 року банк «Південний» вжив усіх необхідних заходів для досягнення цільового рівня капіталізації та виконання вимог Національного банку України.

Так, потребу в капіталі за базовим сценарієм (33 млн грн) було компенсовано за рахунок залучення у вересні 2018 року додаткового субординованого боргу в сумі 1,2 млн дол. США.

Потребу в капіталі за несприятливим сценарієм (2 280 млн грн) було майже повністю компенсовано станом на 01 жовтня 2018 року за рахунок покращення якості активів та нарощування капіталу банку. Зазначені заходи дозволили знизити потребу в капіталі на 2 111 млн грн. Залишок потреби в капіталі на суму 169 млн грн буде компенсовано до кінця 2019 року за рахунок погашення валютних кредитів згідно з узгодженим із Національним банком України графіком.

Банк «Південний» провадить виважену та збалансовану політику з мінімізації кредитних ризиків та підвищення рівня капіталізації. У листопаді 2017 року за рахунок додаткових внесків акціонерів банк збільшив статутний капітал на 130 млн грн. З початку 2018 року кредитний портфель в іноземній валюті знижено на 49 млн дол. США (на 12,5 %). Це сприяє значному зниженню курсових ризиків, які стали основним джерелом встановленої Національним банком України потреби в докапіталізації.

Високий рівень прибутковості дозволив банку впродовж цього року досягти значного підвищення нормативу достатності регулятивного капіталу – з 10,4 % до 11,8 % (при нормативному значенні 10 %).

Нагадуємо, що наприкінці грудня 2018 року міжнародне рейтингове агентство MOODY`S переглянуло рейтинги банку «Південний». У результаті банк «Південний» піднявся на одну сходинку в рейтингу оцінки ризику (Саа1 → B3). Довгостроковий рейтинг депозитів банку був також переглянутий у бік поліпшення (Саa2 → Саа1 зі «стабільним» прогнозом). Крім того, MOODY`S підвищило на один щабель базову оцінку кредитоспроможності банку (Саa2 → Саа1). Це максимально можливе значення для українського банку при існуючому суверенному рейтингу України (Cаа1), який був також переглянутий на один щабель вгору (Саа2 → Саа1).