Пакет «Для виплат»

Призначений для виплати депозитів, виплати переказів, виплати кредитів, виплати еквівалента при операціях купівлі/продажу/конвертації валюти. Списання комісії відбувається в момент зарахування коштів на рахунок.

Валюта рахунку:

 • гривня;
 • долар США, євро;
 • інші іноземні валюти (англійський фунт стерлінгів, швейцарський франк).

 Відкриття поточного рахунку за тарифним планом «Для виплат» дозволить:

 • здійснювати розрахунки в готівковій та безготівковій формах;
 • проводити конверсійні операції;
 • операції з купівлі/продажу валюти на МВРУ;
 • отримувати переказ грошових коштів за допомогою систем грошових переказів;
 • отримувати виплату кредитних коштів у банку «Південний» у рамках програм кредитування;
 • отримувати виплату процентів і основної суми вкладу за депозитними договорами;
 • отримувати інформаційні довідки про рух та залишок коштів на рахунку;
 • здійснювати регулярні платежі;
 • оформити банківську довіреність до поточного рахунку.

Як замовити пакет?

 • Завітати до відділення

  Оберіть відділення та завітайте у зручний для вас час.

Pivdenny Online

Спробуйте наш новий мобільний застосунок. Здійснювати перекази, купувати валюту, поповнювати мобільний та керувати фінансами – легко!

Детальніше про застосунок

Pivdenny Online-Банк Пивденный

Можливі наслідки для клієнта в разі користування вкладами/поточними рахунками фізичних осіб

Збільшення розміру податку на доходи фізичних осіб та військового збору від доходів, отриманих від вкладних (депозитних) операцій.

Віднесення банківської установи до категорії неплатоспроможних за рішенням Національного банку України. Відшкодування коштів клієнту Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі вкладу, включаючи нараховані проценти станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 000 гривень. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Клієнт має право відмовитись від Заяви-договору про надання послуг (якщо це передбачено чинним законодавством України) та достроково розірвати цей Договір та закрити рахунки на підставі письмової заяви (крім випадків, коли дострокове закриття рахунків/відмова/розірвання договору заборонене чинним законодавством), за умови відсутності заборгованості перед Банком, діючих Заяв-договорів/Договорів. Цей Договір вважається розірваним у день закриття всіх рахунків і повного виконання зобов'язань за цим Договором.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг у банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відмовитись від отримання рекламних матеріалів можливо, звернувшись до Центру клієнтської підтримки за номером 0 800 30 70 30 (безкоштовно по Україні).