Правління банку «Південний»

 • Ванецьянц Алла Юріївна-Банк Пивденный
  Ванецьянц Алла Юріївна

  Голова Правління Банку

 • Буц Ірина Георгіївна-Банк Пивденный
  Буц Ірина Георгіївна

  Заступник Голови Правління Банку, член Правління

 • Цимбал Максим Петрович-Банк Пивденный
  Цимбал Максим Петрович

  Заступник Голови Правління Банку, член Правління

 • Ковальонок Людмила Володимирівна-Банк Пивденный
  Ковальонок Людмила Володимирівна

  Головний бухгалтер Банку, член Правління

 • Гавлицький Володимир Ілліч-Банк Пивденный
  Гавлицький Володимир Ілліч

  Директор Департаменту комплаєнс, член Правління

 • Нетребко Олена Анатоліївна-Банк Пивденный
  Нетребко Олена Анатоліївна

  Заступник Голови Правління Банку, член Правління

Комітети правління

 • Продуктово-тарифний комітет
  Створений з метою встановлення тарифів на послуги, що надаються банком, а також для розроблення нових та оновлення чинних банківських продуктів
 • Комітет з Управління активами та пасивами
  Створений з метою визначення загальної політики управління активними та пасивними операціями банку
 • Кредитні комітети першого, другого та третього рівнів
  Створені з метою прийняття рішень щодо реалізації та обслуговування кредитів, а також вирішення питань з приводу здійснення інших активних операцій банку
 • Проектний комітет
  Створений з метою реалізації проектів, спрямованих на впровадження інновацій, розвиток банку та підвищення рівня обслуговування клієнтів
 • Комітет з питань фінансового моніторингу
  Створений для здійснення контролю за операціями клієнтів з метою запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
 • Комітет з управління операційним ризиком
  Стоверний з метою дотримання безпечного рівня операційного ризику, який не загрожуватиме фінансовій стабільності банку та/або групи