Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності (далі – Політика) мобільного додатку (далі – Додаток) діє у відношенні до тієї Інформації, яку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (далі – Банк) може отримати з пристрою Користувача під час користування Додатком.

Користування Додатком означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою та Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (далі – Договір) щодо вказаних умов обробки Інформації, яка може бути одержана з пристрою Користувача.

Додаток та послуги в рамках Додатку реалізуються Користувачу на підставі договорів та угод з Банком, які, окрім іншого, регулюють всі питання обробки і зберігання Банком персональних даних Користувача. Користувач підтверджує ознайомлення та беззастережну згоду із застереженням щодо персональних даних (підрозділ 6 розділу 1 Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб).

Дана Політика застосовується тільки до Додатку. Банк не контролює та не несе відповідальності за Інформацію (наслідки її передачі), передану Користувачем третій особі, у випадку, якщо така передача була виконана на ресурсі третьої сторони, на який Користувач міг перейти за посиланнями із Додатку.

Банк має право вносити зміни в дану Політику/Договір шляхом розміщення нової редакції Політики/Договору на сайті Банку та/або у Додатку. Користувач зобов’язується самостійно ознайомлюватися з актуальною редакцією Політики.

Додатково в рамках поточної Політики Банк має право використовувати додаткові програмні інструменти (в тому числі партнерів Банку) та cookies для збору і обробки знеособленої статистичної Інформації про використання Користувачем Додатку та послуг в рамках Додатку з метою поліпшення Додатку.

Умови обробки Інформації Користувача.

У відповідності до даної Політики/Договору Банк здійснює обробку тільки тієї Інформації, яка необхідна для надання Користувачеві послуг з приводу користування Додатком.

Банк вживає всі залежні від нього організаційні та технічні заходи для захисту Інформації Користувача від неправомірного доступу третіх осіб, використання, копіювання та розповсюдження.

Для цілей, викладених в Політиці/Договорі, Банк може залучати до обробки Інформації Користувача партнерів, з якими Банк уклав відповідні угоди про конфіденційність. Передача Банком партнерам знеособлених даних щодо користування Додатком з метою покращення роботи Додатку відбувається на основі договорів з партнерами.

Інформація Користувача може зберігатися на ресурсах Банку та його партнерів протягом терміну дії договірних відносин між Банком та Користувачем стосовно Додатку, а також протягом 5 років після розірвання таких договорів.

Інформація Користувача може бути надана державним органам у відповідності до вимог діючого законодавства України.

Політика конфіденційності з приводу збору, зберігання та використання персональних даних Користувача Додатком регулюється Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «ПІВДЕННИЙ».