Наглядова рада

 • Юрій Родін-Банк Пивденный
  Юрій Родін

  Голова Наглядової ради

 • Марк Беккер-Банк Пивденный
  Марк Беккер

  Заступник Голови Наглядової ради

 • Михайло Чорний-Банк Пивденный
  Михайло Чорний

  Член Наглядової Ради

 • Даніїл Пасько-Банк Пивденный
  Даніїл Пасько

  Незалежний Директор

 • Ірина Папуша-Банк Пивденный
  Ірина Папуша

  Незалежний Директор

 • Олег Сергеєв-Банк Пивденный
  Олег Сергеєв

  Незалежний Директор

Комітети наглядової ради

 • Аудиторський комітет: 
  Створений з метою підготовки до вирішення Наглядовою Радою питань, пов’язаних зі здійсненням аудиторських перевірок діяльності банку службою внутрішнього аудиту та незалежними аудиторами банку.
 • Комітет з управління ризиками: 
  Створений з метою підготовки до вирішення Наглядовою Радою питань, пов’язаних з ефективним управлінням ризиками, які виникають в діяльності банку, з метою їх мінімізації.
 • Комітет з питань призначень та винагород
  Створений з метою підготовки до вирішення Наглядовою Радою питань, пов’язаних з визначенням складу та оцінкою діяльності органів управління банку, встановленням розміру винагороди осіб, що входять до складу органів управління, та умов її виплати.

Комплаєнс

З метою забезпечення дотримання банком вимог чинного законодавства України, ринкових стандартів, внутрішніх нормативних документів, правил корпоративної етикив банку «Південний» функціонує департамент комплаєнс. Він є невід’ємною складовою системи внутрішнього контролю, і підпорядковується Наглядовій Раді банку.

Підрозділ комплаєнс діє відповідно до принципів незалежності та взаємодіє з органами управління та контролю банку, всіма підрозділами банку з питань, що знаходяться в компетенції підрозділу.

З метою запобігання протиправним діям (шахрайство, зловживання службовим положенням, інше), порушенням законодавства та внутрішніх нормативних документів, неетичної поведінки, в банку впроваджена система сповіщення про протиправні дії. Клієнти, контрагенти чи працівники банку мають можливість надіслати повідомлення про порушення (в тому числі, в анонімному режимі), які будуть розглянуті підрозділом комплаєнс.

Доступ до системи сповіщення про протиправні дії знаходиться за наступним посиланням: лінія довіри.

 

Управління ризиками

Наглядовою Радою створена комплексна та ефективна система управління ризиками, в якій враховані особливості діяльності банку, характеру, обсягів операцій та профілю ризику. Система управління ризиками забезпечує безперервний аналіз ризиків з метою прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень.

Для забезпечення належного управління Наглядова Рада банку визначає та підтримує високу культуру управління ризиками, забезпечує створення прозорих механізмів комунікації в банку, підтримання належного рівня сталості організаційної структури, інформаційних систем та внутрішнього контролю.

 

Внутрішній аудит

В банку створено підрозділ внутрішнього аудиту, який є складовою системи внутрішнього контролю, підпорядковується Наглядовій Раді та звітує їй. На підрозділ внутрішнього аудиту покладається здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності банку, а також перевірок та оцінки ефективності роботи систем управління ризиками і внутрішнього контролю банку.

 

Незалежні аудитори

Незалежним аудитором фінансової звітності банку за 2022 рік Наглядовою Радою банку обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «Ернст ендЯнг Аудиторські послуги».

Адреса: Украïна, 01001, Киïв вул. Хрещатик, 19а
Сайт: www.ey.com/ua
Тел.: +380 (44) 490 3000

 

Корпоративний секретар

Функції корпоративного секретаря виконує підрозділ, який підзвітний та підконтрольний Наглядовій Раді банку, та забезпечує взаємодію між акціонерами, інвесторами і органами управління банку.

Акціонери та інвестори можуть звернутись із запитаннями за наступними електронними адресами:
corporate.secretary@pivdenny.ua
або за телефоном:
+38 (0482) 30 70 07