Банк «Південний» пропонує комплекс продуктів та послуг для компаній, які займаються торгівлею паливом

Торгівля паливом

Перевага наших пропозицій – системні рішення та привабливі умови обслуговування.

Банк «Південний» працює з корпоративними клієнтами на основі індивідуального підходу під час розглядання кожного окремого проекту; бере до уваги побажання кожного клієнта та пропонує продукти із урахуванням планів розвитку бізнесу.

Відкриття та ведення рахунків

Висока надійність, додаткові сервіси та привабливі умови обслуговування.

Кредитування поточної діяльності

Додаткові кошти для підтримки та розвитку бізнесу.

Овердрафт

Додаткові обігові кошти для термінових платежів.

Гарантії

Гарантії забезпечення платіжних/договірних зобов'язань/повернення авансу.

Факторингове фінансування

Фінансування під дебіторську заборгованість.

Купівля/продаж/конвертація валюти

Для компаній, що здійснюють розрахунки в іноземній валюті.

Форвардні операції

Хеджування валютних ризиків.

Еквайринг

Оплата платіжними картками за товари, роботи та послуги в POS-терміналах і в мережі Інтернет.

Інкасація

Вивезення, перевезення, супровід грошових коштів та цінностей клієнта між організаціями та їхніми підрозділами.