Торговим компаніям

Банк «Південний» пропонує комплекс продуктів та послуг для юридичних осіб будь-якої форми власності та фізичних осіб-підприємців, які працюють у сфері гуртової чи роздрібної торгівлі та мають значні обороти коштів у національній валюті.

Тарифний пакет «Універсальний»

Якщо ваш бізнес активно зростає.

Торговий еквайринг

Дозволяє приймати до оплати платіжні картки міжнародних платіжних систем VISA та Mastercard WorldWide за товари, роботи та послуги в POS-терміналах.

Овердрафт

Підприємствам для поповнення обігових коштів, фінансування витрат у поточну діяльність.

Зарплатний проект

Жодних комісій під час зняття готівки в системі банку «Південний» та при оплаті товарів або послуг у торгово-сервісній мережі!

Факторинг

Комплекс фінансових послуг, який включає в себе переуступку банку дебіторської заборгованості підприємства за здійсненими поставками, облік стану дебіторської заборгованості та контроль своєчасності розрахунків дебіторів з вашим підприємством (адміністрування).

Депозит «Комфортний»

Можливість отримати додатковий дохід із можливістю часткового або повного зменшення суми вкладу, а також дострокового розірвання договору. Мінімальний термін розміщення вкладу — від 4-х календарних днів.