Операції з цінними паперами

Банк ПІВДЕННИЙ, що є одним з найбільших банків України, який має багаторічний досвід роботи на ринку ЦП та є первинним ділером ОВДП, пропонує своїм кореспондентам повний спектр банківських операцій з цінними паперами:

 • Операції з купівлі / продажу цінних паперів.
 • Операції з купівлі-продажу ОВДП як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб.
 • Участь від імені клієнтів в аукціонах Міністерства Фінансів України у статусі первинного ділера.
 • Операції РЕПО з єврооблігаціями, облігаціями внутрішньої державної валютної позики, іншими цінними паперами.
 • Операції з похідними інструментами (деривативами).
 • Кредитування під заставу цінних паперів

Депозитарні послуги:

 • Відкриття та ведення рахунків ДЕПО.

Облік та зберігання цінних паперів:

 • облік і засвідчення прав за облігаціями внутрішньої державної валютної позики
 • облік і засвідчення прав за державними цінними паперами України, в тому числі ДКО, ОФЗ;
 • облік корпоративних цінних паперів, у т. ч. на рахунках номінального утримання Банку у реєстраторів;
 • облік і зберігання готівкових цінних паперів (у тому числі векселів сторонніх емітентів).
 • Послуги з перереєстрації прав власності депонентів на цінні папери в реєстрах власників цінних паперів.
 • Оформлення операцій застави / заставлення цінних паперів.

Контакти

048 757 92 28 Максим Миколайович

Ліцензії НКЦПФР на право роботи з цінними паперами